แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Mousses แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Mousses แสดงบทความทั้งหมด

31 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนป่าได้ปืน The Mousses Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนป่าได้ปืน The Mousses Chordza
คอร์ด คนป่าได้ปืน The Mousses | เนื้อเพลง คนป่าได้ปืน The Mousses | Chord คนป่าได้ปืน The Mousses

25 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ของตาย จ๊ะ The Mousses Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ของตาย จ๊ะ The Mousses Chordza
คอร์ด ของตาย จ๊ะ The Mousses | เนื้อเพลง ของตาย จ๊ะ The Mousses | Chord ของตาย จ๊ะ The Mousses

8 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง กองไว้ The Mousses Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กองไว้ The Mousses Chordza
คอร์ด กองไว้ The Mousses | เนื้อเพลง กองไว้ The Mousses | Chord กองไว้ The Mousses

24 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หลอกให้รัก The Mousses Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลอกให้รัก The Mousses Chordza
คอร์ด หลอกให้รัก The Mousses | เนื้อเพลง หลอกให้รัก The Mousses | Chord หลอกให้รัก The Mousses

14 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นไร The Mousses Chordza

คอร์ด ไม่เป็นไร The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ ไม่เป็นไร The Mousses | คอร์ดเพลง ไม่เป็นไร The Mousses | เพลง ไม่เป็นไร The Mousses | เนื้อเพลง ไม่เป็นไร The Mousses | Chord ไม่เป็นไร The Mousses
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นไร The Mousses Chordza

3 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses Chordza

คอร์ด เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses | คอร์ดเพลง เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses | เพลง เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses | เนื้อเพลง เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses | Chord เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses
คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าชายกับเจ้าหญิง The Mousses Chordza

1 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลัก The Mousses Chordza

คอร์ด ลัก The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ ลัก The Mousses | คอร์ดเพลง ลัก The Mousses | เพลง ลัก The Mousses | เนื้อเพลง ลัก The Mousses | Chord ลัก The Mousses
คอร์ด เนื้อเพลง ลัก The Mousses Chordza

27 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses Chordza

คอร์ด น้ำตาที่หาย The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาที่หาย The Mousses | คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses | เพลง น้ำตาที่หาย The Mousses | เนื้อเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses | Chord น้ำตาที่หาย The Mousses 
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses Chordza

21 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses Chordza

คอร์ด น้ำตาที่หาย The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาที่หาย The Mousses | คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses | เพลง น้ำตาที่หาย The Mousses | เนื้อเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses | Chord น้ำตาที่หาย The Mousses
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาที่หาย The Mousses Chordza

24 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ตัดใจ The Mousses Chordza

คอร์ด ตัดใจ The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ ตัดใจ The Mousses | คอร์ดเพลง ตัดใจ The Mousses | เพลง ตัดใจ The Mousses | เนื้อเพลง ตัดใจ The Mousses
คอร์ด เนื้อเพลง ตัดใจ The Mousses Chordza


เพราะเธอคือแก้วตาของฉัน รักเธอจนหมดหัวใจ
เพราะเธอยังต้องไปอีกตั้งไกล อย่าห่วงคนอย่างฉันเลย
อย่าเลย อย่าอยู่กับรัก ที่เป็นเพียงนิยาย สุดท้ายก็จากกัน
อยากให้เรายังรักกัน ทั้งรักทั้งผูกพันกันด้วยหัวใจ
จะไม่ยอมให้เธอลำบาก ไม่ยอมให้เธอลำบาก ไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะฉัน
รู้ว่ายังรักกัน ฉันก็ยังรักเธอ แต่ถึงอย่างไรรักฉันก็มีแต่หัวใจ (มีเพียงเท่านั้นเอง)
สักวันวันที่เธอถึงฝัน สักวันเธอจะเข้าใจ
รักกันมีเรื่องราวอีกมากมาย ตัดใจทั้งที่สายเกิน
อย่าเลย อย่าอยู่กับรัก ที่เป็นเพียงนิยาย สุดท้ายก็จากกัน
อยากให้เรายังรักกัน ทั้งรักทั้งผูกพันกันด้วยหัวใจ
จะไม่ยอมให้เธอลำบาก ไม่ยอมให้เธอลำบาก ไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะฉัน
รู้ว่ายังรักกัน ฉันก็ยังรักเธอ แต่ถึงอย่างไรรักฉันก็มีแต่หัวใจ (มีเพียงเท่านั้นเอง)
จะไม่ยอมให้เธอลำบาก ให้เธอต้องทนลำบาก ให้ใครเขามองให้เธอเสียหาย
มันไม่มีเจ้าชาย เหมือนในนิยาย แต่ที่มีที่เป็นก็เพียงคนสุดท้าย ที่ยังรักเธอ
จะไม่ยอมให้เธอลำบาก ไม่ยอมให้เธอลำบาก ไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะฉัน
รู้ว่ายังรักกัน ฉันก็ยังรักเธอ แต่ถึงอย่างไรรักฉันก็มีแต่หัวใจ (มีเพียงเท่านั้นเอง)
จะไม่ยอมให้เธอลำบาก ให้เธอต้องทนลำบาก ให้ใครเขามองให้เธอเสียหาย
มันไม่มีเจ้าชาย เหมือนในนิยาย แต่ที่มีที่เป็นก็เพียงคนสุดท้าย ที่ยังรักเธอ