25 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ง่าย Mints Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ง่าย Mints Chordza
คอร์ด ไม่ง่าย Mints | เนื้อเพลง ไม่ง่าย Mints | Chord ไม่ง่าย Mints

คอร์ด เนื้อเพลง โอกาสหนึ่งในล้าน MINOR THIRD Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โอกาสหนึ่งในล้าน MINOR THIRD Chordza
คอร์ด โอกาสหนึ่งในล้าน MINOR THIRD | เนื้อเพลง โอกาสหนึ่งในล้าน MINOR THIRD | Chord โอกาสหนึ่งในล้าน MINOR THIRD

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวแถม Mean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวแถม Mean Chordza
คอร์ด ตัวแถม Mean | เนื้อเพลง ตัวแถม Mean | Chord ตัวแถม Mean

24 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง As Tears Go By Marianne Faithfull Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง As Tears Go By Marianne Faithfull Chordza
คอร์ด As Tears Go By Marianne Faithfull | เนื้อเพลง As Tears Go By Marianne Faithfull | Chord As Tears Go By Marianne Faithfull

คอร์ด เนื้อเพลง How Can I Tell Him Marcie Blane Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง How Can I Tell Him Marcie Blane Chordza
คอร์ด How Can I Tell Him Marcie Blane | เนื้อเพลง How Can I Tell Him Marcie Blane | Chord How Can I Tell Him Marcie Blane

คอร์ด เนื้อเพลง Bobby s Girl Marcie Blane Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bobby s Girl Marcie Blane Chordza
คอร์ด Bobby s Girl Marcie Blane | เนื้อเพลง Bobby s Girl Marcie Blane | Chord Bobby s Girl Marcie Blane

คอร์ด เนื้อเพลง Mighty Quinn Manfred Mann Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mighty Quinn Manfred Mann Chordza
คอร์ด Mighty Quinn Manfred Mann | เนื้อเพลง Mighty Quinn Manfred Mann | Chord Mighty Quinn Manfred Mann