แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ยอดรัก สลักใจ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ยอดรัก สลักใจ แสดงบทความทั้งหมด

14 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ | Chord ขาดเงินขาดรัก ยอดรัก สลักใจ

10 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แผลรักสลักใจ ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แผลรักสลักใจ ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด แผลรักสลักใจ ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง แผลรักสลักใจ ยอดรัก สลักใจ | Chord แผลรักสลักใจ ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มดำเนิน ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มดำเนิน ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด หนุ่มดำเนิน ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง หนุ่มดำเนิน ยอดรัก สลักใจ | Chord หนุ่มดำเนิน ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง รักสะท้านดินสะเทือน ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักสะท้านดินสะเทือน ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด รักสะท้านดินสะเทือน ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง รักสะท้านดินสะเทือน ยอดรัก สลักใจ | Chord รักสะท้านดินสะเทือน ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง รักครึ่งทาง ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักครึ่งทาง ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด รักครึ่งทาง ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง รักครึ่งทาง ยอดรัก สลักใจ | Chord รักครึ่งทาง ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง มหาอกหัก ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มหาอกหัก ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด มหาอกหัก ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง มหาอกหัก ยอดรัก สลักใจ | Chord มหาอกหัก ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง พี่มีแต่ให้ ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พี่มีแต่ให้ ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด พี่มีแต่ให้ ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง พี่มีแต่ให้ ยอดรัก สลักใจ | Chord พี่มีแต่ให้ ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากใจผ่าน จส.100 ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากใจผ่าน จส.100 ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด ฝากใจผ่าน จส.100 ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง ฝากใจผ่าน จส.100 ยอดรัก สลักใจ | Chord ฝากใจผ่าน จส.100 ยอดรัก สลักใจ

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดไหมที่ไม่แก่ ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดไหมที่ไม่แก่ ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด ผิดไหมที่ไม่แก่ ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง ผิดไหมที่ไม่แก่ ยอดรัก สลักใจ | Chord ผิดไหมที่ไม่แก่ ยอดรัก สลักใจ

29 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ด่วนแม่กลอง ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ด่วนแม่กลอง ยอดรัก สลักใจ Chordza
คอร์ด ด่วนแม่กลอง ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง ด่วนแม่กลอง ยอดรัก สลักใจ | Chord ด่วนแม่กลอง ยอดรัก สลักใจ

2 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง วอนรัก ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด วอนรัก ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ วอนรัก ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง วอนรัก ยอดรัก สลักใจ | เพลง วอนรัก ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง วอนรัก ยอดรัก สลักใจ | Chord วอนรัก ยอดรัก สลักใจ 
คอร์ด เนื้อเพลง วอนรัก ยอดรัก สลักใจ Chordza

20 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | เพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | Chord รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ Chordza

18 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | เพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | Chord เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Chordza

26 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ | เพลง อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ | Chord อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็กู ยอดรัก สลักใจ Chordza

10 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ | เพลง แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ | Chord แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง แผลที่ใจ ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ | เพลง อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ | Chord อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง อเวจีใจ ยอดรัก สลักใจ Chordza

27 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ | เพลง เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ | Chord เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง เปลี่ยนพ ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง ยอดรัก สลักใจ Chordza

30 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ | เพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ | Chord พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง พระรถเมรี ยอดรัก สลักใจ Chordza

6 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ | เพลง มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ | Chord มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง มนต์รักลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ Chordza

21 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ | เพลง คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง คาถามหานิยม ยอดรัก สลักใจ Chordza


โอมจะเป่าคาถามหาระรวย ดลหัวใจคนสวย ให้มาหลงเสน่ห์ ทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก ทั้งนางเอกลิเก ทั้งแม่ค้าหาบเร่ ทั้งที่อยู่โรงงาน โอมจะเสกคาถา ลงนะหน้าทอง ให้ฉันมีชื่อก้อง อยู่ทั่วทุกมุมบ้าน อย่าให้ต้องอกหัก ให้คนรักนานนาน เป็นขวัญใจชาวบ้าน ทั่วถิ่นฐานเมืองไทย ภาวนาท่องคาถาทั้งปี พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ ผลบุญเกื้อหนุนนำใจ ถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเรา โอมมัวเป่าคาถามหาอะไร แฟนผมมีรักใหม่ สิ้นสดใสแสนเศร้า มัวหลงเชื่ออาจารย์ คิดว่าท่านช่วยเรา ผมก็เลยต้องเศร้า เลยเลิกเป่าคาถา โอมมัวเป่าคาถามหาอะไร แฟนผมมีรักใหม่ สิ้นสดใสแสนเศร้า มัวหลงเชื่ออาจารย์ คิดว่าท่านช่วยเรา ผมก็เลยต้องเศร้า เลยเลิกเป่าคาถา