แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MIKA แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MIKA แสดงบทความทั้งหมด

14 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Good Guys MIKA Chordza

คอร์ด Good Guys MIKA | คอร์ดกีต้าร์ Good Guys MIKA | คอร์ดเพลง Good Guys MIKA | เพลง Good Guys MIKA | เนื้อเพลง Good Guys MIKA | Chord Good Guys MIKA
คอร์ด เนื้อเพลง Good Guys MIKA Chordza

It’s not the cowboys that are missing anymore
That problem was already old in ’94
Don’t be offended, this might seem a little wrong
Where have all the gay guys gone?

And to the romance when I was 14 years old
And to my heroes that were dressed up in gold
Only hoping one day I could be so bold
Where have all the gay guys gone?

If we are all in the gutter
It doesn’t change who we are
‘Cause some of us in the gutter
Are looking up at the stars
[x2]

So tell me

Where have all the good guys
Where have all the good guys
Where have all the good guys gone?
[x2]

Thank you Rufus, thank you Auden and James Dean
Thank you Emerson and Bowie for my dreams
Wilfred Owen, Kinsey, Whitman and Rimbaud
Thank you Warhol, thank you patience, thank you Porter and Cocteau

If we are all in the gutter
It doesn’t change who we are
‘Cause some of us in the gutter
Are looking up at the stars
[x2]

So tell me

Where have all the good guys
Where have all the good guys
Where have all the good guys gone?
[x2]

If we are all in the gutter
It doesn’t change who we are
‘Cause some of us in the gutter
Are looking up at the stars
[x2]

So tell me

Where have all the good guys
Where have all the good guys
Where have all the good guys gone?
[x2]

It’s not the cowboys that are missing anymore
That problem was already old in ’94
Don’t be offended, this might seem a little wrong
Where have all the good guys gone?8 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Talk About You MIKA Chordza

คอร์ด Talk About You MIKA | คอร์ดกีต้าร์ Talk About You MIKA | คอร์ดเพลง Talk About You MIKA | เพลง Talk About You MIKA | เนื้อเพลง Talk About You MIKA
คอร์ด เนื้อเพลง Talk About You MIKA Chordza