แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ John Takashi) แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ John Takashi) แสดงบทความทั้งหมด

25 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Cry (ไม่ต้องร้องไห้) River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Cry (ไม่ต้องร้องไห้) River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza
คอร์ด Don't Cry (ไม่ต้องร้องไห้) River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เนื้อเพลง Don't Cry (ไม่ต้องร้องไห้) River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | Chord Don't Cry (ไม่ต้องร้องไห้) River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

3 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หากวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หากวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza
คอร์ด หากวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เนื้อเพลง หากวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | Chord หากวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

29 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง N I G H T River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง N I G H T River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza
คอร์ด N I G H T River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เนื้อเพลง N I G H T River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | Chord N I G H T River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

24 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง LAST River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง LAST River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza
คอร์ด LAST River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เนื้อเพลง LAST River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | Chord LAST River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

15 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง มากกว่าที่เธอรู้ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มากกว่าที่เธอรู้ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza
คอร์ด มากกว่าที่เธอรู้ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เนื้อเพลง มากกว่าที่เธอรู้ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | Chord มากกว่าที่เธอรู้ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)

1 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza

คอร์ด ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | คอร์ดกีต้าร์ ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | คอร์ดเพลง ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เพลง ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | เนื้อเพลง ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) | Chord ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi)
คอร์ด เนื้อเพลง ขณะที่หายใจ River Rhyme (BlackSheepRR, Maiyarap, John Takashi) Chordza