แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Blake Shelton แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Blake Shelton แสดงบทความทั้งหมด

16 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Lived It Blake Shelton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Lived It Blake Shelton Chordza
คอร์ด I Lived It Blake Shelton | เนื้อเพลง I Lived It Blake Shelton | Chord I Lived It Blake Shelton

คอร์ด เนื้อเพลง Home Blake Shelton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Home Blake Shelton Chordza
คอร์ด Home Blake Shelton | เนื้อเพลง Home Blake Shelton | Chord Home Blake Shelton

26 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง I'll Name The Dogs Blake Shelton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I'll Name The Dogs Blake Shelton Chordza
คอร์ด I'll Name The Dogs Blake Shelton | เนื้อเพลง I'll Name The Dogs Blake Shelton | Chord I'll Name The Dogs Blake Shelton

6 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง A Guy With A Girl Blake Shelton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Guy With A Girl Blake Shelton Chordza
คอร์ด A Guy With A Girl Blake Shelton | เนื้อเพลง A Guy With A Girl Blake Shelton | Chord A Guy With A Girl Blake Shelton

28 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Savior's Shadow Blake Shelton Chordza

คอร์ด Savior's Shadow Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ Savior's Shadow Blake Shelton | คอร์ดเพลง Savior's Shadow Blake Shelton | เพลง Savior's Shadow Blake Shelton | เนื้อเพลง Savior's Shadow Blake Shelton | Chord Savior's Shadow Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง Savior's Shadow Blake Shelton Chordza

23 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Came Here To Forget Blake Shelton Chordza

คอร์ด Came Here To Forget Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ Came Here To Forget Blake Shelton | คอร์ดเพลง Came Here To Forget Blake Shelton | เพลง Came Here To Forget Blake Shelton | เนื้อเพลง Came Here To Forget Blake Shelton | Chord Came Here To Forget Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง Came Here To Forget Blake Shelton Chordza

14 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง God Gave Me You Blake Shelton Chordza

คอร์ด God Gave Me You Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ God Gave Me You Blake Shelton | คอร์ดเพลง God Gave Me You Blake Shelton | เพลง God Gave Me You Blake Shelton | เนื้อเพลง God Gave Me You Blake Shelton | Chord God Gave Me You Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง God Gave Me You Blake Shelton Chordza

26 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Gonna Blake Shelton Chordza

คอร์ด Gonna Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ Gonna Blake Shelton | คอร์ดเพลง Gonna Blake Shelton | เพลง Gonna Blake Shelton | เนื้อเพลง Gonna Blake Shelton | Chord Gonna Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง Gonna Blake Shelton Chordza

I'm gonna take you for a date Take you for a ride Gonna get you over there on the passenger side I'm gonna put the radio on your favorite song I'm gonna crank it on up and get you singing along Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna So what's it gonna take? What's it gonna be? We can pump it on the boulevard Or kick it in the country Me and you, you and me, Money back, guaranteed Love you every night in Daytona, I'm gonna Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna Love ya all night long Till the crickets stop chirpin' Girl I ain't just flirting, I'm certain I'm working on a long term plan Gonna be your man Gonna put a little rock steady on your hand Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna Hey hey (Hey hey) Alright (alright) Hey hey (Hey hey) Alright (alright)


19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sangria Blake Shelton Chordza

คอร์ด Sangria Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ Sangria Blake Shelton | คอร์ดเพลง Sangria Blake Shelton | เพลง Sangria Blake Shelton | เนื้อเพลง Sangria Blake Shelton | Chord Sangria Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง Sangria Blake Shelton Chordza

You're crashing into me like waves on the coast Every time we talk, you move in close I don't want you to stop, I don't want you to stop tonight We've got the last two glasses on a straw hood bar Trying to remember what number we are String of white lights making your eyes shine tonight We're buzzing like that no vacancy sign out front Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun You take my hand in yours, you lean in And your lips taste like sangria, your lips taste like sangria Wrecking ball dancing down the hallway You're holding your shoes, wearing my shades We fall against the door, we fall into a wild warm kiss We're buzzing like that no vacancy sign out front Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun You take my hand in yours, you lean in And your lips taste like sangria, your lips taste like sangria Only thing I want to do tonight is drink you like a Spanish wine Let you let this head of mine keep spinning, spinning around We're buzzing like that no vacancy sign out front Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun You take my hand in yours, you lean in And your lips taste like sangria, your lips taste like sangria Your lips taste like sangria, your lips taste like sangria Oh Only thing I want to do tonight is drink you like a Spanish wine Let you let this head of mine keep spinning, spinning around


24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Tonight Blake Shelton Chordza

คอร์ด Lonely Tonight Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ Lonely Tonight Blake Shelton | คอร์ดเพลง Lonely Tonight Blake Shelton | เพลง Lonely Tonight Blake Shelton | เนื้อเพลง Lonely Tonight Blake Shelton | Chord Lonely Tonight Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Tonight Blake Shelton Chordza

I never thought you'd pick up the phone It's Friday night you should be out on the town Didn't think you'd be Sitting at home all alone like me Nothing on TV, nothing to do Nothing to keep my mind off you and me And the way it was Are you thinking 'bout it now because... ...I could be there in five? One more, one last time We don't have to be lonely tonight (Need you, want you, I'm right here) We don't have to be lonely tonight (I know we shouldn't, but I don't care) I don't wanna be right, I don't wanna be strong I just wanna hold you 'til the heartbreak's gone When the sun comes up, we can both move on But we don't have to be lonely tonight That taste, that touch, the fire I miss Those "kiss-me" eyes, your red wine lips on mine Like it used to be, Baby, I want you, and you want me We don't have to be lonely tonight (Need you, want you, I'm right here) We don't have to be lonely tonight (I know we shouldn't, but I don't care) I don't wanna be right, I don't wanna be strong I just wanna hold you 'til the heartbreak's gone When the sun comes up, we can both move on But we don't have to be lonely tonight I can be there in five One more, one last time We don't have to be lonely tonight (Oh, I need you and I'm right here) We don't have to be lonely tonight... tonight... tonight Yeah... yeah.