แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แสดงบทความทั้งหมด

16 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อาภัพ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาภัพ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza
คอร์ด อาภัพ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เนื้อเพลง อาภัพ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | Chord อาภัพ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอตลอดเวลา อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอตลอดเวลา อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza
คอร์ด รักเธอตลอดเวลา อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เนื้อเพลง รักเธอตลอดเวลา อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | Chord รักเธอตลอดเวลา อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

18 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดกีต้าร์ ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เนื้อเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | Chord ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
คอร์ด เนื้อเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

29 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดกีต้าร์ ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดเพลง ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เพลง ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เนื้อเพลง ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | Chord ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
คอร์ด เนื้อเพลง ใจร้าย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

1 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดกีต้าร์ ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดเพลง ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เพลง ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เนื้อเพลง ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | Chord ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
คอร์ด เนื้อเพลง ตำหนิใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

เริ่มเพียงแค่จุด ที่ตำหนิใจไม่นานก็กลาย เริ่มลายออกมา
หัวใจที่กิ่ว พริ้วไปไหวไป เพราะเธอรับใคร เขามาเบียดฉัน
* เจ็บที่แล้ว ยังพอจำได้ ถูกเบียดซ้ำ ทำเราจนตก เพราะใคร
** พร้อมใจพร้อมกาย ร่วมเป็นพวกเขา ทิ้งใจของเรา ให้เศร้าโศกตรม
โทษเธอที่แบ่งใจ ไม่เคยหนักแน่นเลย ปรบมือข้างเดียวมันคงไม่ดัง
แน่นอนที่สุด ที่จะห้ามใคร ห้ามเพียงร่างกาย ห้ามใจยากเย็น
เมื่อมีพบกัน ก็มีพรากเป็น ช่างเป็นเหมือนเกณฑ์ ที่กำหนดไว้
( ซ้ำ * , ** )
เจ็บที่แล้ว เกินใจจะกลั้น เจ็บอีกครั้งมันทนไม่ได้ นะเธอ
( ซ้ำ ** ) Till End