แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Barry Manilow แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Barry Manilow แสดงบทความทั้งหมด

20 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Copacabana Barry Manilow Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Copacabana Barry Manilow Chordza
คอร์ด Copacabana Barry Manilow | เนื้อเพลง Copacabana Barry Manilow | Chord Copacabana Barry Manilow

12 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Can t Smile Without You Barry Manilow Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Can t Smile Without You Barry Manilow Chordza
คอร์ด Can t Smile Without You Barry Manilow | เนื้อเพลง Can t Smile Without You Barry Manilow | Chord Can t Smile Without You Barry Manilow

13 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Mandy Barry Manilow Chordza

คอร์ด Mandy Barry Manilow | คอร์ดกีต้าร์ Mandy Barry Manilow | คอร์ดเพลง Mandy Barry Manilow | เพลง Mandy Barry Manilow | เนื้อเพลง Mandy Barry Manilow
คอร์ด เนื้อเพลง Mandy Barry Manilow ChordzaI remember all my life raining down as cold as ice Shadows of a man, a face through a
window cryin' in the night, the night goes into
Morning just another day happy people pass my way Looking in their eyes, I see a
memory I never realized how happy you made me
* Oh Mandy well, you came and you gave without taking, but I sent you away Oh, Mandy
well, kissed me and stopped me from shaking, and I need you today. Oh, MandyI'm standing on the edge of time I've walked away when love was mine Caught up in a
world of uphill climbing, the tears are in my mind and nothin' in rhyming
( * )
Oh Mandy well you came and you gave without taking, but I sent you away Oh, Mandy well,
kissed me and stopped me from shaking, and I need you
คอร์ด เนื้อเพลง Look Like We Made It Barry Manilow Chordza

คอร์ด Look Like We Made It Barry Manilow | คอร์ดกีต้าร์ Look Like We Made It Barry Manilow | คอร์ดเพลง Look Like We Made It Barry Manilow | เพลง Look Like We Made It Barry Manilow | เนื้อเพลง Look Like We Made It Barry Manilow
คอร์ด เนื้อเพลง Look Like We Made It Barry Manilow Chordza

There you are Lookin' just the same as you did, Last time I touched you And, here I am
Close to gettin' tangled up Inside the thought of you
Do you love him as much as I love her And will that love be strong When old feelings start
to stir
Looks like we made it Left each other on the way, To another love
Looks like we made it Or I thought so, till today Until you were there everywhere
And all I could taste was love the way we made it
Love's so strange Playin' hide and seek, with hearts And always hurtin' And we're the fools
Standin' close enough to touch Those burnin' memories
And if I hold you For the sake of all those times love made us lose our minds Could I ever
let you go
Oh, no...we made it Left each other, on the way To another love
Looks like we made it Or I thought so, till today Until you were there everywhere And all I
could taste was love the way we made it
Looks like we made it Or I thought so, till today Until you were there everywhere
And all I could taste was love the way we made it
12 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Write The Song Barry Manilow Chordza

คอร์ด I Write The Song Barry Manilow | คอร์ดกีต้าร์ I Write The Song Barry Manilow | คอร์ดเพลง I Write The Song Barry Manilow | เพลง I Write The Song Barry Manilow | เนื้อเพลง I Write The Song Barry Manilow
คอร์ด เนื้อเพลง I Write The Song Barry Manilow ChordzaI've been alive forever,and I wrote the very first song I put the words and the melodies
together, I am music, and I write the songs
* I write the songs that make the whole world sing I write the songs of love and special
thing s
I write the songs that make the young girls cry I write the songs, I write the songs.

My home lies deep within you, and I've got my own place in your sole Now, when I look out
through your eyes , I'm you'g again, even though I'm very old
( * / * )
Oh my music makes you dance and gives your spirit to take a chance, and I wrote some
rock 'n' roll so you can move Music fills your heart, well, that's a real fine place to start.
It's from me it's for you, it's from you, it's from me, it's a world wide symphony.
คอร์ด เนื้อเพลง Even Now Barry Manilow Chordza

คอร์ด Even Now Barry Manilow | คอร์ดกีต้าร์ Even Now Barry Manilow | คอร์ดเพลง Even Now Barry Manilow | เพลง Even Now Barry Manilow | เนื้อเพลง Even Now Barry Manilow
คอร์ด เนื้อเพลง Even Now Barry Manilow Chordzawhen there's someone else who cares when there's someone home who's waiting just for

me even now I think about you as I'm climbing up the stairs and I wonder what to do so
she won't see that even now when I know it wasn't right and I found a better life than what
we had even now I wakeup crying in the middle of the night and I can't believe it still could
hurt so bad
even now when I have come so far I wonder where you are I wonder why it's still so hard
without you even now when I come shining through I swear I think of you and how I wish
you knew even now
even now when I never hear your name and the world has changed so much since you
been gone even now I still remember and the feeling's still the same and the pain inside of
me goes on and on even now
even now when I have come so far I wonder where you are I wonder why it's still so hard
without you even now when I come shining through I swear I think of you and God I wish
you knew some how Even now
คอร์ด เนื้อเพลง Can’t Smile Without You Barry Manilow Chordza

คอร์ด Can’t Smile Without You Barry Manilow | คอร์ดกีต้าร์ Can’t Smile Without You Barry Manilow | คอร์ดเพลง Can’t Smile Without You Barry Manilow | เพลง Can’t Smile Without You Barry Manilow | เนื้อเพลง Can’t Smile Without You Barry Manilow
คอร์ด เนื้อเพลง Can’t Smile Without You Barry Manilow ChordzaYou know I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I can't sing
I'm finding it hard to do anything you see I feel sad when you're sad I feel glad when you're
glad if you only knew what I'm going through I just can't smile without you
you came along just like a song and brighten my day who would of believed that you where
part of a dream now it all seems light years away

and now you know I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I
can't sing I'm finding it hard to do anything you see I feel sad when your sad I feel glad
when you're glad if you only knew what I'm going through I just can't smile
now some people say happiness takes so very long to find well, I'm finding it hard leaving
your love behind me
and you see I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I can't sing
I'm finding it hard to do anything you see I feel glad when you're glad I feel sad when
you're sad if you only knew what I'm going through I just can't smile without you