แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gym and Swim แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gym and Swim แสดงบทความทั้งหมด

26 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim Chordza
คอร์ด Sunrise Gym and Swim | เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim | Chord Sunrise Gym and Swim

คอร์ด เนื้อเพลง Octopussy Gym and Swim Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Octopussy Gym and Swim Chordza
คอร์ด Octopussy Gym and Swim | เนื้อเพลง Octopussy Gym and Swim | Chord Octopussy Gym and Swim

13 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Bunny House Gym and Swim Chordza

คอร์ด Bunny House Gym and Swim | คอร์ดกีต้าร์ Bunny House Gym and Swim | คอร์ดเพลง Bunny House Gym and Swim | เพลง Bunny House Gym and Swim | เนื้อเพลง Bunny House Gym and Swim | Chord Bunny House Gym and Swim
คอร์ด เนื้อเพลง Bunny House Gym and Swim Chordza

16 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง YUUWAHUU Gym and Swim Chordza

คอร์ด YUUWAHUU Gym and Swim | คอร์ดกีต้าร์ YUUWAHUU Gym and Swim | คอร์ดเพลง YUUWAHUU Gym and Swim | เพลง YUUWAHUU Gym and Swim | เนื้อเพลง YUUWAHUU Gym and Swim | Chord YUUWAHUU Gym and Swim
คอร์ด เนื้อเพลง YUUWAHUU Gym and Swim Chordza

Always missing train at the station Plan my year with no occupations Falling down fire is burning on wanna leave but my key has gone Cause! Yuuuuuuuuu waaaaaaa Huuuuuuuuuuuuuuuu Someday I will flee from you Cause! Yuuuuuuuuu waaaaaaa Huuuuuuuuuuuuuuuu Someday I will flee from you Pay my money for jam and new shoes Kiss your lips and forget about you There's no flowers lying on the ether Sweet and sour only a flavor