26 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim Chordza
คอร์ด Sunrise Gym and Swim | เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim | Chord Sunrise Gym and Swim

เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim
คอร์ด Sunrise Gym and Swim | เนื้อเพลง Sunrise Gym and Swim | Chord Sunrise Gym and Swim
A big golden ball is high in the sky Shining light get in my eyes but I feel so fine You grow a flowers in my mind
I don't know why Please take my hand and get away through this night I can see the sunshine I can see the moonlight with you the sun is rising with you the moon is shining Lay down with me till the end of time Wake up in the night no one here Pouring rain will make a chance to cover my tears I know something that I can do I'm thinking of you with you my troubles goes away, Light my life" I can see the sunshine I can see the moonlight with you the sun is rising with you the moon is shining Lay down with me till the end of time
EmoticonEmoticon