แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Train แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Train แสดงบทความทั้งหมด

15 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Drops of Jupiter Train Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Drops of Jupiter Train Chordza
คอร์ด Drops of Jupiter Train | เนื้อเพลง Drops of Jupiter Train | Chord Drops of Jupiter Train

14 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Soul Sister Train Chordza

คอร์ด Hey Soul Sister Train | คอร์ดกีต้าร์ Hey Soul Sister Train | คอร์ดเพลง Hey Soul Sister Train | เพลง Hey Soul Sister Train | เนื้อเพลง Hey Soul Sister Train | Chord Hey Soul Sister Train
คอร์ด เนื้อเพลง Hey Soul Sister Train Chordza

Heeey heeeey heeeeey

Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains
I knew I wouldn't forget you
And so I went and let you blow my mind
Your sweet moonbeam
The smell of you in every single dream I dream
I knew when we collided you're the one I have decided
Who's one of my kind

Hey soul sister, ain't that Mr. Mister on the radio, stereo
The way you move ain't fair you know
Hey soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight

Heeey heeeey heeeey

Just in time, I'm so glad you have a one track mind like me
You gave my life direction
A game show love connection, we can't deny-y-y-y-y-y-y
I'm so obsessed
My heart is bound to beat right out my untrimmed chest
I believe in you, like a virgin, you're Madonna
And I'm always gonna wanna blow your mind

Hey soul sister, ain't that Mr. Mister on the radio, stereo
The way you move ain't fair you know
Hey soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight

Way you can cut a rug
Watching you's the only drug I need
So gangster, I'm so thug
You're the only one I'm dreaming of
You see I can be myself now finally
In fact there's nothing I can't be
I want the world to see you'll be with me

Hey soul sister, ain't that Mr. Mister on the radio, stereo
The way you move ain't fair you know
Hey soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight
Hey soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight
Heeey heeeey heeeeey (tonight)
Heeey heeeey heeeeey (tonight)