แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Montonn & Hanna แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Montonn & Hanna แสดงบทความทั้งหมด

27 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Way Montonn & Hanna Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Way Montonn & Hanna Chordza
คอร์ด The Way Montonn & Hanna | เนื้อเพลง The Way Montonn & Hanna | Chord The Way Montonn & Hanna

23 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Be True Montonn & Hanna Chordza

คอร์ด Be True Montonn & Hanna | คอร์ดกีต้าร์ Be True Montonn & Hanna | คอร์ดเพลง Be True Montonn & Hanna | เพลง Be True Montonn & Hanna | เนื้อเพลง Be True Montonn & Hanna | Chord Be True Montonn & Hanna
คอร์ด เนื้อเพลง Be True Montonn & Hanna Chordza

When life takes you by surprise Suddenly realize gotta get away Where would you go? What would you do? Would you say no? Would you be true to yourself? Would you be true would you be true to yourself? Say true There's the whole world out there When love tears your world apart where you could grow up really hard all you got to get it right No need to run, no need to hide Like fate has begun again Oh darling, enjoy the ride And please be true Darling, be true to yourself Say true There's the whole world out there There's the whole world out there Waiting for you Don't be afraid Any sunshine is calling rain. Can you spend much like a hericane? Don't be afraid When life takes you by surprise Suddenly realize gotta get away Where would you go? What would you do? Would you say no? Would you be true to yourself? Would you be true would you be true to yourself? Say true There's the whole world out there There's the whole world out there Waiting for you