แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Grand Frank Rallroad แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Grand Frank Rallroad แสดงบทความทั้งหมด

13 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad Chordza

คอร์ด We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | คอร์ดกีต้าร์ We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | คอร์ดเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | เพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | เนื้อเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | Chord We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad
คอร์ด เนื้อเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad Chordza

Out on the road for forty days Last night in Little Rock, put me in a haze Sweet, sweet
Connie was doin' her act She had the whole show and that's a natural fact Up all night with
Freddie King I got to tell you, poker's his thing Booze and ladies, keep me right As long as
we can make it to the show tonight
We're an American band We're an American band We're comin' to your town We'll help you
party it down We're an American band
Four young chiquitas in Omaha Waitin' for the band to return from the show A feelin' good,
feelin' right and it's Saturday night The hotel detective, he was outta sight
Now these fine ladies, they had a plan They was out to meet the boys in the band They
said, "Come on dudes, let's get it on!" And we proceeded to tear that hotel down
We're an American band We're an American band We're comin' to your town We'll help you
party it down We're an American band

* We're an American band We're an American band We're comin' to your town We'll help
you party it down We're an American band

( * )
( * / * )คอร์ด เนื้อเพลง The Loco Motion Grand Frank Rallroad Chordza

คอร์ด The Loco Motion Grand Frank Rallroad | คอร์ดกีต้าร์ The Loco Motion Grand Frank Rallroad | คอร์ดเพลง The Loco Motion Grand Frank Rallroad | เพลง The Loco Motion Grand Frank Rallroad | เนื้อเพลง The Loco Motion Grand Frank Rallroad | Chord The Loco Motion Grand Frank Rallroad
คอร์ด เนื้อเพลง The Loco Motion Grand Frank Rallroad Chordza

Everybody's doin' a brand new dance now (c'mon baby do the loco-motion) I know you'll get
to like it If you give it a chance now (c'mon baby do the loco-motion) My little baby sister
can do it with ease It's easier than learning your a b c's So come on, come on, Do the loco-
motion with me You gotta swing your hips now
Come on baby, jump up, hmmm jump back Oh well i think you got the knack
Now that you can do it Let's make a chain now (c'mon baby do the loco-motion)Chug-a chug-a motion like a railway train now (c'mon baby do the loco-motion)
Do it nice and easy now don't lose control A little bit of rhythm and a lot of soul
So come on, come on, Do the loco-motion with me
Move around the floor in a loco-motion (c'mon baby do the loco-motion) Do it holding hands
if you got the notion (c'mon baby do the loco-motion) There's never been a dance that's so
easy to do It even makes you happy When you're feeling blue So come on come on do the
loco-motion with me Youคอร์ด เนื้อเพลง Heartbreaker Grand Frank Rallroad Chordza

คอร์ด Heartbreaker Grand Frank Rallroad | คอร์ดกีต้าร์ Heartbreaker Grand Frank Rallroad | คอร์ดเพลง Heartbreaker Grand Frank Rallroad | เพลง Heartbreaker Grand Frank Rallroad | เนื้อเพลง Heartbreaker Grand Frank Rallroad | Chord Heartbreaker Grand Frank Rallroad
คอร์ด เนื้อเพลง Heartbreaker Grand Frank Rallroad Chordza

Once I had a little girl, sometimes I think about her, But, buddy, you know she's not really
there When memories do call, I just, I just can't live without her But tryin' all the time is
so hard to bear
* Heartbreaker, can't take her, Heartbreaker, bringing me down
Heartbreaker, can't take her, Heartbreaker, bringing me down

I don't cry no more, I live while I'm flying, But I'll think back, and you can hear me say
( * )
( * )คอร์ด เนื้อเพลง Closer To Homes Grand Frank Rallroad Chordza

คอร์ด Closer To Homes Grand Frank Rallroad | คอร์ดกีต้าร์ Closer To Homes Grand Frank Rallroad | คอร์ดเพลง Closer To Homes Grand Frank Rallroad | เพลง Closer To Homes Grand Frank Rallroad | เนื้อเพลง Closer To Homes Grand Frank Rallroad | Chord Closer To Homes Grand Frank Rallroad
คอร์ด เนื้อเพลง Closer To Homes Grand Frank Rallroad Chordza

Everybody, listen to me And return me my ship I'm your captain, I'm your captain
Though I'm feeling mighty sick
I've been lost now for days uncounted And it's months since I've seen home
Can you hear me? Can you hear me? Or am I all alone?
If you return me to my home port I will kiss you, Mother Earth Take me back now, take me
back now To the port of my birth
Am I in my cabin dreaming? Or are you really scheming To take my ship away from me?
You'd better think about it I just can't live without it So please don't take my ship from me
Yeah, yeah, yeah
I can feel the hand of a stranger And it's tightening 'round my throat Heaven help me,
heaven help me Take this stranger from my boat

I'm your captain, I'm your captain Though I'm feeling mighty sick Everybody, listen to me
And return me my ship
I'm your captain Yeah, yeah, yeah, yeah I'm your captain Yeah, yeah, yeah, yeah
I'm your captain Yeah, yeah, yeah, yeah I'm your captain Yeah, yeah, yeah, yeah

* I'm getting closer to my home I'm getting closer to my home I'm getting closer to my
home I'm getting closer to my home

( * )คอร์ด เนื้อเพลง Bad Time Grand Frank Rallroad Chordza

คอร์ด Bad Time Grand Frank Rallroad | คอร์ดกีต้าร์ Bad Time Grand Frank Rallroad | คอร์ดเพลง Bad Time Grand Frank Rallroad | เพลง Bad Time Grand Frank Rallroad | เนื้อเพลง Bad Time Grand Frank Rallroad | Chord Bad Time Grand Frank Rallroad
คอร์ด เนื้อเพลง Bad Time Grand Frank Rallroad Chordza

I'm in love with the girl I'm talkin' about I'm in love with a girl I can't live without I'm in
love, but I sure picked a bad time To be in love To be in love
Well, let her be somebody else's queen I don't want to know about it There's too many
others that know what I mean And that's why I've got to live without it

* I'm in love with the girl I'm talkin' about I'm in love with a girl I can't live without
I'm in love, but I feel like I'm wearin' it out I'm in love, but I must've picked a bad time
To be in love A bad time to be in love A bad time to be in love A bad time to be in love
All the stories comin' back to me From my friends and the people I don't want to see
The things they say I know just couldn't be true At least not until I hear it from you

( * )
You know that I love the little girl I'm talkin' about I'm in love with a girl I can't live without
I'm in love, but I feel like I'm wearin' it out I'm in love, but I must've picked a bad time
To be in love A bad time to be in love A bad time to be in love A bad time to be in love