13 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad Chordza

คอร์ด We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | คอร์ดกีต้าร์ We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | คอร์ดเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | เพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | เนื้อเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad | Chord We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad
คอร์ด เนื้อเพลง We’re An Amercan Band Grand Frank Rallroad Chordza

Out on the road for forty days Last night in Little Rock, put me in a haze Sweet, sweet
Connie was doin' her act She had the whole show and that's a natural fact Up all night with
Freddie King I got to tell you, poker's his thing Booze and ladies, keep me right As long as
we can make it to the show tonight
We're an American band We're an American band We're comin' to your town We'll help you
party it down We're an American band
Four young chiquitas in Omaha Waitin' for the band to return from the show A feelin' good,
feelin' right and it's Saturday night The hotel detective, he was outta sight
Now these fine ladies, they had a plan They was out to meet the boys in the band They
said, "Come on dudes, let's get it on!" And we proceeded to tear that hotel down
We're an American band We're an American band We're comin' to your town We'll help you
party it down We're an American band

* We're an American band We're an American band We're comin' to your town We'll help
you party it down We're an American band

( * )
( * / * )
EmoticonEmoticon