แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Big & Rich แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Big & Rich แสดงบทความทั้งหมด

4 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Run Away With You Big & Rich Chordza

คอร์ด Run Away With You Big & Rich | คอร์ดกีต้าร์ Run Away With You Big & Rich | คอร์ดเพลง Run Away With You Big & Rich | เพลง Run Away With You Big & Rich | เนื้อเพลง Run Away With You Big & Rich | Chord Run Away With You Big & Rich
คอร์ด เนื้อเพลง Run Away With You Big & Rich Chordza

Sometimes it feels just like you’re so far away We don’t take the time to say the thing we used to say And I can’t remember the last time together lost in each other’s eyes And it just ain’t right Come on baby let’s leave tonight I just wanna run, I just want to run away with you And live wide open Set Em On fire, crazy like we used to It don’t matter where we’re going Up on a mountain, down by the beach side Till we find the love that we fell into Hey, I just wanna run, I just want to run away with you I just want to run away with you I miss your midnight kiss and loving you all night long This life’s like a rip tide and we’re barely hanging on Caught up in the worry, and always in a hurry and losing what we’re all about Lets slow it down Take our love and get out of this town I just wanna run, I just want to run away with you And live wide open Set Em On fire, crazy like we used to It don’t matter where we’re going Up on a mountain, down by the beach side Till we find the love that we fell into Hey, I just wanna run, I just want to run away with you I just want to run away with you I want to lay you down with nothing but the sound of my name on your lips We can let it all go and move real close and find that place again I just wanna run, I just want to run away with you And live wide open Set Em On fire, crazy like we used to It don’t matter where we’re going Up on a mountain, down by the beach side Till we find the love that we fell into Hey, I just wanna run, I just want to run away with you I just want to run away with you I just wanna run away with you I just wanna run away with you I just wanna run away with you

24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Look At You Big & Rich Chordza

คอร์ด Look At You Big & Rich | คอร์ดกีต้าร์ Look At You Big & Rich | คอร์ดเพลง Look At You Big & Rich | เพลง Look At You Big & Rich | เนื้อเพลง Look At You Big & Rich | Chord Look At You Big & Rich
คอร์ด เนื้อเพลง Look At You Big & Rich Chordza

Baby when I look at you, with them baby blues Cuttin' right through me You set me on the rewind, back to the good times When you couldn't get enough of me I guess I givin' myself away Sayin' all the things I never did say I lose myself, there's nothing else I can do Baby, when I look at you Yeah, baby when I look at you Last thing I thought I'd see was You across the bar from me And holdin' on to that turkey bottle Shootin' em down, and runnin' full throttle Oh I can still taste the last time You and me and nothin' but the tan lines Keeps runnin' through my my mind On and on and on and on and Baby when I look at you, with them baby blues Cuttin' right through me You set me on the rewind, back to the good times When you couldn't get enough of me I guess I givin' myself away Sayin' all the things I never did say I lose myself, there's nothing else I can do Baby, when I look at you Yeah, baby when I look at you Well I know you know I'm a watchin' Your low cut on the dance floor rockin' Got the whole place worked up and locked in With every move so sexy it's shockin' Girl you sure do know how to serve it The way I did ya Lord I deserve it You know my heart, you know how to hurt it On and on and on and on and Baby when I look at you, with them baby blues Cuttin' right through me You set me on the rewind, back to the good times When you couldn't get enough of me I guess I givin' myself away Sayin' all the things I never did say I lose myself, there's nothing else I can do Baby, when I look at you Yeah, baby when I look at you Well, I could start a tab and run it up Or close it out and head to my truck And drive away as fast as I can And forget we ever loved Baby when I look at you, with them baby blues They're cuttin' right through me You set me on the rewind, back to the good times When you couldn't get enough of me I guess I givin' myself away Sayin' all the things I never did say I lose myself, there's nothing else I can do Oh, I lose myself, there's nothing else I can do Baby, when I look at you Yeah, baby, when I look at you Baby when I look at you, with them baby blues They're cuttin' right through me