แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero แสดงบทความทั้งหมด

26 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero Chordza

คอร์ด Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero | คอร์ดกีต้าร์ Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero | คอร์ดเพลง Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero | เพลง Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero | เนื้อเพลง Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero | Chord Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero
คอร์ด เนื้อเพลง Maybe I'm Dumb (โง่มั้ง) Chom Chumkasian (ชม ชุมเกษียร Feat.Fucking Hero Chordza

แปลกที่ความคิด แปลกที่การกระทำ และแปลกที่มุมมอง แปลกที่ความเข้าใจ เหมือนดั่งเมื่อคนมองว่าต่าง ปัญหามันก็มาจากคุณไม่ยอมให้ต่าง แต่ ความคิดที่มาจากมุมที่ห่าง มันจะเห็นอะไรที่มากกว่าภาพที่เลือนที่ลาง อะไรที่ทำให้คน ๆ นั้น มาตัดสินตัวฉัน มาบอกฉันในสิ่งที่ฉันเป็น แต่บางมุมที่เขาไม่เคยมองเห็น เอาจริง ๆ ที่เขาเห็น มันอาจไม่ถึง 50% เน้นย้ำว่าฉันน่ะควรคิดใหม่ ชี้ชัดว่าให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ยอมเข้าใจ ก้าวเท้าเข้ามาตัดสินใจ จึงไม่แน่ใจในชีวิต นี่ชีวิตใคร มันชีวิตฉันหรือเปล่า ถ้าเดินผิดพลั้งแล้วยังไง คนเจ็บคือใคร และมันใช่ฉันหรือเปล่า เอาเป็นว่าฉันโง่แล้วกัน เอาเป็นว่าฉันตาบอดดูไม่ออก ว่าสิ่งใดมีค่ากว่าสิ่งใด เหมือนกับของที่เธอศรัทธา แต่ไม่มีค่าอะไรกับฉันเลยสักนิด ทำไมต้องคิดว่าไม่ดี โง่ที่มองเห็นความสุขต่างไป โง่ที่แคร์ความรู้สึกข้างใน โง่ที่มองที่มองเห็นของที่มีค่า โง่ที่ฉันมองแล้วไม่มีค่า โง่ที่มองเห็นความสุขต่างไป โง่ที่แคร์ความรู้สึกข้างใน โง่ที่มองที่มองเห็นของที่มีค่า โง่ที่ฉันมองแล้วไม่มีค่า คนเรามันมีหลายสายพันธุ์ ไม่มีใครเหมือนกัน ขัดแย้งทุกวัน เธออาจจะชื่นชมพระจันทร์ แต่ฉันคิดว่ามัน Reflect มาจากตะวัน เธอมองว่านาฬิกาว่าดี แต่ฉันคิดว่านาฬิกาน่ะไม่จำเป็นต้องมี รู้ก็รู้ว่าเธอไม่ชอบ แต่ตอบคำถามให้ฉันที นี่ชีวิตใคร มันชีวิตฉันหรือเปล่า ถ้าเดินผิดพลั้งแล้วยังไง คนเจ็บคือใคร และมันใช่ฉันหรือเปล่า เอาเป็นว่าฉันโง่แล้วกัน เอาเป็นว่าฉันตาบอดดูไม่ออก ว่าสิ่งใดมีค่ากว่าสิ่งใด เหมือนกับของที่เธอศรัทธา แต่ไม่มีค่าอะไรกับฉันเลยสักนิด ทำไมต้องคิดว่าไม่ดี เอาเป็นว่าฉันมาผิดทาง หนำซ้ำไม่ยอมปล่อยวาง ไม่มีทางมองเห็นแสงสว่าง ถ้าเธอคิดที่จะเข้าใจ ให้เธอยอมอะไรสักอย่าง เปิดใจยอมรับความแตกต่าง ความแตกต่าง เปิดใจยอมรับความแตกต่าง คิดว่าไง [Fucking Hero] F H E R O เธอบอกว่าเพชรมีค่ากว่าทราย เรือสำคัญกว่าพาย กรุงเทพเจริญกว่าปาย เธอบอกว่ากินนั้นดีกว่าคาย มีทองกับดินหนึ่งกอง เลือกเอาตามใจปอง ฉันแค่อยากปลูกต้นไม้ ฉันเลยเลือกดินไม่อยากได้ทอง มองที่ภูเขา เธอเห็นสัมปทาน ฉันเพียงมองเห็นเครือเถา เหนือแม่น้ำลำธาร ฉันว่าเพชรก็มาจากทราย ถ้าเรือขาดพายก็ไร้ทิศทาง ฉันอยากอยู่ปาย และฉันชอบคายมากกว่ารับประทาน ถ้าเธอยังเห็นทัดทาน เอาเป็นว่าฉันคงพิการ เอาเป็นว่าฉันตาบอดดูไม่ออก ว่าสุขใจมีค่ากว่าสุขใคร และเอาเป็นว่าฉันด้อยปัญญา ฉันนั้นมุดอยู่ในกะลา ฉันนั้นบื้อจริง ๆ พับผ่า จระเข้ขวางคลองประปา เป็นบัวในตมลึกนับคณา เป็นรถที่ติดอยู่รัชดา แต่รถของฉันบรรทุกศรัทธา เอาเป็นว่าฉันโง่แล้วกัน เอาเป็นว่าฉันตาบอดดูไม่ออก ว่าสิ่งใดมีค่ากว่าสิ่งใด เหมือนกับของที่เธอศรัทธา แต่ไม่มีค่าอะไรกับฉันเลยสักนิด ทำไมต้องคิดว่าไม่ดี เอาเป็นว่าฉันด้อยปัญญา เอาเป็นว่าที่คุณจะใช้มุมมอง ตัดสินตามสิ่วที่คุณเห็น ไม่เป็นไร ให้คุณทำ ให้คุณมอง ให้คุณเกลียด ให้คุณคิด โง่แต่เพียงแค่เราต่างกัน โง่แค่เพียงว่าเราไม่เหมือนกัน ขอแค่เพียงว่าเราต่างกัน ขอแค่เพียงว่าเราไม่เหมือนกัน ขอแค่เพียงว่าเราต่างกัน ขอแค่เพียงว่าเราไม่เหมือนกัน ขอแค่เพียงว่าเราต่างกัน ขอแค่เพียงว่าเราไม่เหมือนกัน