แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Neil Young แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Neil Young แสดงบทความทั้งหมด

11 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Of Gold Neil Young Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Of Gold Neil Young Chordza
คอร์ด Heart Of Gold Neil Young | เนื้อเพลง Heart Of Gold Neil Young | Chord Heart Of Gold Neil Young

20 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Heart of Gold Neil Young Chordza

คอร์ด Heart of Gold Neil Young | คอร์ดกีต้าร์ Heart of Gold Neil Young | คอร์ดเพลง Heart of Gold Neil Young | เพลง Heart of Gold Neil Young | เนื้อเพลง Heart of Gold Neil Young
คอร์ด เนื้อเพลง Heart of Gold Neil Young Chordza


I want to live,
I want to give
I've been a miner
for a heart of gold.
It's these expressions
I never give
That keep me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
I've been to Hollywood
I've been to Redwood
I crossed the ocean
for a heart of gold
I've been in my mind,
it's such a fine line
That keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keep me searching
for a heart of gold
You keep me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
I've been a miner
for a heart of gold.