แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Eddie Holman แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Eddie Holman แสดงบทความทั้งหมด

18 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I M Gonna Knock On Your Door Eddie Holman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I M Gonna Knock On Your Door Eddie Holman Chordza
คอร์ด I M Gonna Knock On Your Door Eddie Holman | เนื้อเพลง I M Gonna Knock On Your Door Eddie Holman | Chord I M Gonna Knock On Your Door Eddie Holman

คอร์ด เนื้อเพลง Bandit Of My Dreams Eddie Holman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bandit Of My Dreams Eddie Holman Chordza
คอร์ด Bandit Of My Dreams Eddie Holman | เนื้อเพลง Bandit Of My Dreams Eddie Holman | Chord Bandit Of My Dreams Eddie Holman

คอร์ด เนื้อเพลง (Girls Girls Girls) Were Made To Love Eddie Holman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง (Girls Girls Girls) Were Made To Love Eddie Holman Chordza
คอร์ด (Girls Girls Girls) Were Made To Love Eddie Holman | เนื้อเพลง (Girls Girls Girls) Were Made To Love Eddie Holman | Chord (Girls Girls Girls) Were Made To Love Eddie Holman

5 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hey There Lonely Girl Eddie Holman Chordza

คอร์ด Hey There Lonely Girl Eddie Holman | คอร์ดกีต้าร์ Hey There Lonely Girl Eddie Holman | คอร์ดเพลง Hey There Lonely Girl Eddie Holman | เพลง Hey There Lonely Girl Eddie Holman | เนื้อเพลง Hey There Lonely Girl Eddie Holman | Chord Hey There Lonely Girl Eddie Holman
คอร์ด เนื้อเพลง Hey There Lonely Girl Eddie Holman Chordza

Hey there lonely girl, lonely girl Let me make your broken heart like new Oh, my lonely girl, lonely girl Don't you know this lonely boy loves you Ever since he broke your heart you seem so lost Each time you pass my way How I long to take your hand And say don't cry, I'll kiss your tears away Hey there lonely girl, lonely girl Let me make your broken heart like new Oh my lonely girl, lonely girl Don't you know this lonely boy loves you You think that only his two lips can kiss your lips And make your heart stand still But once you're in my arms you'll see No one can kiss your lips the way I will Hey there lonely girl, lonely girl Let me make your broken heart like new Oh, my lonely girl, lonely girl Don't you know this lonely girl loves you Oh my lonely girl, lonely girl