แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ AWOLNATION แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ AWOLNATION แสดงบทความทั้งหมด

10 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Woman Woman AWOLNATION Chordza

คอร์ด Woman Woman AWOLNATION | คอร์ดกีต้าร์ Woman Woman AWOLNATION | คอร์ดเพลง Woman Woman AWOLNATION | เพลง Woman Woman AWOLNATION | เนื้อเพลง Woman Woman AWOLNATION | Chord Woman Woman AWOLNATION
คอร์ด เนื้อเพลง Woman Woman AWOLNATION Chordza

15 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hollow Moon (Bad Wolf) AWOLNATION Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hollow Moon (Bad Wolf) AWOLNATION Chordza



I've been running from it all my lifetime
There's nothing wrong with you, I'm searching for my right mind
Oh, you should've seen it they were resting on the restless
This happened, literally, woke up I was headless
I woke up I was headless

Ah
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a I'm-a make a bad wolf I'm-a I'm-a
Bad wolf I'm-a make a bad wolf I'm-a I'm-a
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more

(You're all still here)

Motherfucker I'll be back from the dead soon
I'll be watching from the center of the hollow moon
Oh my God I think I might've made a mistake
Waiting patiently was waiting taking up space
We are waiting taking up space

Ah
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a I'm-a make a bad wolf I'm-a I'm-a
Bad wolf I'm-a make a bad wolf I'm-a I'm-a
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more

The earth below is above my feet when the clock is laughing at me
When copy cats and the lazy brats are the last thing I want to see
No, my enemy is a friend of mine in a friendly place to be seen
Hey, you know I'd run away for a couple years just to prove I've never been free

They will never find me here!
They will never find me here!
They will never find me here!
They will never find me here, yeah!

I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more
I'm-a make a deal with the bad wolf
So the bad wolf don't bite no more