แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Travis แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Travis แสดงบทความทั้งหมด

25 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Song To Self Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Song To Self Travis Chordza
คอร์ด Song To Self Travis | เนื้อเพลง Song To Self Travis | Chord Song To Self Travis

19 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Flowers In The Window Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Flowers In The Window Travis Chordza
คอร์ด Flowers In The Window Travis | เนื้อเพลง Flowers In The Window Travis | Chord Flowers In The Window Travis

12 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Closer Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Closer Travis Chordza
คอร์ด Closer Travis | เนื้อเพลง Closer Travis | Chord Closer Travis

1 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis Chordza
คอร์ด Writing To Reach You Travis | เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis | Chord Writing To Reach You Travis

คอร์ด เนื้อเพลง Why Does It Always Rain On Me Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Why Does It Always Rain On Me Travis Chordza
คอร์ด Why Does It Always Rain On Me Travis | เนื้อเพลง Why Does It Always Rain On Me Travis | Chord Why Does It Always Rain On Me Travis

3 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sing Travis Chordza

คอร์ด Sing Travis | คอร์ดกีต้าร์ Sing Travis | คอร์ดเพลง Sing Travis | เพลง Sing Travis | เนื้อเพลง Sing Travis | Chord Sing Travis
คอร์ด เนื้อเพลง Sing Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Closer Travis Chordza

คอร์ด Closer Travis | คอร์ดกีต้าร์ Closer Travis | คอร์ดเพลง Closer Travis | เพลง Closer Travis | เนื้อเพลง Closer Travis | Chord Closer Travis 
คอร์ด เนื้อเพลง Closer Travis Chordza