1 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis Chordza
คอร์ด Writing To Reach You Travis | เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis | Chord Writing To Reach You Travis

เนื้อเพลง Writing To Reach You Travis
Every day I wake up and it's Sunday
Whatever's in my head won't go away
The radio is playing all the usual
And what's a wonderwall anyway

Because my inside is outside
My right side's on the left side
'Cos I'm writing to reach you
But I might never reach you
I long to teach you about you
But that's not you

It's good to know that you are home for Christmas
It's good to know that you are doing well
It's good to know that you all know I'm hurting
It's good to know I'm feeling not so well

Because my inside is outside
My right side's on the left side
'Cos I'm writing to reach you
But I might never reach you
I long to teach you about you
But that's not you
Do you know it's true
And that won't do

Maybe then tomorrow will be Monday
And whatever's in my head should go away
Still the radio keeps playing all the usual
And what's a wonderwall anyway

Because my inside is outside
My right side's on the left side
'Cos I'm writing to reach you
But I might never reach you
I long to teach you about you
But that's not you
Do you know it's true
And that won't do
You know it's you
I'm talking to


EmoticonEmoticon