28 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักเอาบุญ สุเมธ & เดอะปั๋ง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเอาบุญ สุเมธ & เดอะปั๋ง Chordza
คอร์ด รักเอาบุญ สุเมธ & เดอะปั๋ง | เนื้อเพลง รักเอาบุญ สุเมธ & เดอะปั๋ง | Chord รักเอาบุญ สุเมธ & เดอะปั๋ง

เนื้อเพลง รักเอาบุญ สุเมธ & เดอะปั๋ง
เคยชิดชื่นนาง แม่เอ๋ยไม่จาง รักเลย เคยชิดชื่นเชยไม่เคยจืดใจ ฮึม
รักน้องมันคงลุ่มหลงไม่มี หน่าย ไม่คิดกลับกลาย นะยอดบูชา

มองโสมส่องมา ดังพักตร์สุดา ขวัญใจ เนตรน้องวาบไวดังดาวบนฟ้า ฮึม
ลมพัดรื่นรวยชวยชื่นผกา พี่คิดดั่งพาเจ้ามาให้ชม สมใจเพ้อพร่ำอาวรณ์

* เพียงน้องเมินแลเลย ผิด เคย ฤทัยร้าวรอน
อกเหมือน ไฟฟอน ร้อนรุ่ม สุมไหม้เจียนตาย

** พี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจ นะอนงค์ หากรักขาดลงชีพคงสลาย ฮึม
โปรดรักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใด ให้รักพี่ไป พอยืดชีวี รักพี่นี้เถิด เอาบุญ

(ซ้ำ * , **)

โปรดรักซักนิดอย่าคิดสิ่งใด ให้รักพี่ไป พอยืดชีวี รักพี่นี้เถิดเอาบุญ




EmoticonEmoticon