แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Natalie Cole แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Natalie Cole แสดงบทความทั้งหมด

31 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sentimental reasons Natalie Cole Chordza

คอร์ด Sentimental reasons Natalie Cole | คอร์ดกีต้าร์ Sentimental reasons Natalie Cole | คอร์ดเพลง Sentimental reasons Natalie Cole | เพลง Sentimental reasons Natalie Cole | เนื้อเพลง Sentimental reasons Natalie Cole | Chord Sentimental reasons Natalie Cole
คอร์ด เนื้อเพลง Sentimental reasons Natalie Cole Chordza

I love you, for sentimental reasons I hope you do believe me I'll give my heart I love you, and you alone were meant for me Please give your loving heart to me And say we'll never part I think of you every morning Dream of you every night Darling I'm never lonely Whenever you're in sight I love you, for sentimental reasons I hope you do believe me I've given you my heart... [Tenderly] The evening breeze, caressed the trees Tenderly The trembling trees, embraced the breeze Tenderly Then you and I Came wandering by And lost in the sight, were we The shore was kissed, by sea and mist Tenderly I can't forget, how two hearts met Breathlessly Your arms open wide, and close me inside You took my lips, you took my love So tenderly Your arms open wide, and close me inside You took my lips, you took my love So tenderly [Autumn Leaves] The falling leaves drift by the window The autumn leaves of red and gold I see your lips, the summer kisses The sun-burned hands I used to hold Since you went away the days grow long And soon I'll hear Old Winter's song But I miss you most of all, my darling When autumn leaves start to fall Mais la vie spare ceux qui saiment Tout doucement sans faire de bruit But I miss you most of all, my darling When autumn leaves start to fall...