แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Nicki Minaj แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Nicki Minaj แสดงบทความทั้งหมด

24 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Ganja Burn Nicki Minaj Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ganja Burn Nicki Minaj Chordza
คอร์ด Ganja Burn Nicki Minaj | เนื้อเพลง Ganja Burn Nicki Minaj | Chord Ganja Burn Nicki Minaj

26 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Bed of Lies Nicki Minaj Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bed of Lies Nicki Minaj Chordza
คอร์ด Bed of Lies Nicki Minaj | เนื้อเพลง Bed of Lies Nicki Minaj | Chord Bed of Lies Nicki Minaj

10 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Super Bass Nicki Minaj Chordza

คอร์ด Super Bass Nicki Minaj | คอร์ดกีต้าร์ Super Bass Nicki Minaj | คอร์ดเพลง Super Bass Nicki Minaj | เพลง Super Bass Nicki Minaj | เนื้อเพลง Super Bass Nicki Minaj | Chord Super Bass Nicki Minaj
คอร์ด เนื้อเพลง Super Bass Nicki Minaj Chordza

13 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Night Is Still Young Nicki Minaj Chordza

คอร์ด The Night Is Still Young Nicki Minaj | คอร์ดกีต้าร์ The Night Is Still Young Nicki Minaj | คอร์ดเพลง The Night Is Still Young Nicki Minaj | เพลง The Night Is Still Young Nicki Minaj | เนื้อเพลง The Night Is Still Young Nicki Minaj
คอร์ด เนื้อเพลง The Night Is Still Young Nicki Minaj Chordza


[Verse 1:] Yo, ayo tonight is the night that I'ma get twisted Myx Moscato and vodka, I'ma mix it Roll that spaceship, we about to get lifted Lift and the President gift is for the gifted This what you came, this what you came for You get what you buy, this what you paid for So make sure the stars is what you aim for Make mistakes though [Pre-Chorus:] I never worry, life is a journey I just wanna enjoy the ride What is the hurry? It's pretty early It's ok, we'll take our time [Chorus x2:] The night is still young The night is still young The night is still young And so are we [Verse 2:] Ayo, drinks on you or the drinks is on me We ain't going nowhere like tanks on E We still getting money, which bank is it gonna be? If he sexy, he planking on me So when them big boys want all of that Tell the bartender, say my order back It's bottle service, he ordered that Might let him take it home and slaughter that He got friends for all of my friends They ain't leaving 'till we say when And we gon' hangover the next day But we will remember this day So drop the pop and get low Or we can drop the top and just cruise We fresh to death, down to the shoes My only motto in life is don't lose [Pre-Chorus] [Chorus x2] [Bridge x2:] We're just getting started, yeah, yeah We're just getting started, yeah, yeah Can't you see the night's still early And we gon' get wild and crazy [Chorus x2]