แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Passenger แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Passenger แสดงบทความทั้งหมด

30 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Simple Song Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Simple Song Passenger Chordza
คอร์ด Simple Song Passenger | เนื้อเพลง Simple Song Passenger | Chord Simple Song Passenger

คอร์ด เนื้อเพลง Survivors Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Survivors Passenger Chordza
คอร์ด Survivors Passenger | เนื้อเพลง Survivors Passenger | Chord Survivors Passenger

29 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Strangers Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Strangers Passenger Chordza
คอร์ด Strangers Passenger | เนื้อเพลง Strangers Passenger | Chord Strangers Passenger

คอร์ด เนื้อเพลง The Way That I Need You Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Way That I Need You Passenger Chordza
คอร์ด The Way That I Need You Passenger | เนื้อเพลง The Way That I Need You Passenger | Chord The Way That I Need You Passenger

คอร์ด เนื้อเพลง Traveling Alone Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Traveling Alone Passenger Chordza
คอร์ด Traveling Alone Passenger | เนื้อเพลง Traveling Alone Passenger | Chord Traveling Alone Passenger

3 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง When We Were Young Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง When We Were Young Passenger Chordza
คอร์ด When We Were Young Passenger | เนื้อเพลง When We Were Young Passenger | Chord When We Were Young Passenger

คอร์ด เนื้อเพลง The Wrong Direction Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Wrong Direction Passenger Chordza
คอร์ด The Wrong Direction Passenger | เนื้อเพลง The Wrong Direction Passenger | Chord The Wrong Direction Passenger

คอร์ด เนื้อเพลง Runaway Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Runaway Passenger Chordza
คอร์ด Runaway Passenger | เนื้อเพลง Runaway Passenger | Chord Runaway Passenger

2 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Everything Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Everything Passenger Chordza
คอร์ด Everything Passenger | เนื้อเพลง Everything Passenger | Chord Everything Passenger

23 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Why Can't I Change Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Why Can't I Change Passenger Chordza
คอร์ด Why Can't I Change Passenger | เนื้อเพลง Why Can't I Change Passenger | Chord Why Can't I Change Passenger

22 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Hell Or High Water Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hell Or High Water Passenger Chordza
คอร์ด Hell Or High Water Passenger | เนื้อเพลง Hell Or High Water Passenger | Chord Hell Or High Water Passenger

20 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง If You Go Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If You Go Passenger Chordza
คอร์ด If You Go Passenger | เนื้อเพลง If You Go Passenger | Chord If You Go Passenger

19 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Home Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Home Passenger Chordza
คอร์ด Home Passenger | เนื้อเพลง Home Passenger | Chord Home Passenger

29 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Anywhere Passenger Chordza

คอร์ด Anywhere Passenger | คอร์ดกีต้าร์ Anywhere Passenger | คอร์ดเพลง Anywhere Passenger | เพลง Anywhere Passenger | เนื้อเพลง Anywhere Passenger | Chord Anywhere Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง Anywhere Passenger Chordza

19 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Life's For The Living Passenger Chordza

คอร์ด Life's For The Living Passenger | คอร์ดกีต้าร์ Life's For The Living Passenger | คอร์ดเพลง Life's For The Living Passenger | เพลง Life's For The Living Passenger | เนื้อเพลง Life's For The Living Passenger | Chord Life's For The Living Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง Life's For The Living Passenger ChordzaWell grey clouds wrapped round the town like elastic Cars stood like toys made of Taiwanese plastic The boy laughed at the spastic dancing around in the rain While laundrettes cleaned clothes, high heals rub toes Puddles splashed huddles of bus stop crows Dressed in their suits and their boots well they all look the same I took myself down to the cafe to find all the boys lost in books and crackling vinyl And carved out a poem above the urinal that read Don’t you cry for the lost Smile for the living Get what you need and give what you’re given Life’s for the living so live it Or you’re better off dead While the evening pulled the moon out of it’s packet Stars shone like buttons on an old man’s jacket We needed a nail but we tacked it ’til it fell of the wall While pigeon’s pecked trains, sparks flew like planes The rain showed the rainbows in the oil stains And we all had new iPhones but no one had no one to call And I stumbled down to the stomach of the town Where the widow takes memories to slowly drown With a hand to the sky and a mist in her eye she said Don’t you cry for the lost Smile for the living Get what you need and give what you’re given Life’s for the living so live it Or you’re better off dead Well I’m sick of this town, this blind man’s forage They take your dreams down and stick them in storage You can have them back son when you’ve paid off your mortgage and loans Oh hell with this place, I’ll go it my own way I’ll stick out my thumb and I trudge down the highway Someday someone must be going my way home Till then I’ll make my bed from a disused car With a mattress of leaves and a blanket of stars And I’ll stitch the words into my heart with a needle and thread Don’t you cry for the lost Smile for the living Get what you need and give what you’re given You know life’s for the living so live it Or you’re better off dead Don’t you cry for the lost Smile for the living Get what you need and give what you’re given Life’s for the living so live it Or you’re better off dead


27 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You're On My Mind Passenger Chordza

คอร์ด You're On My Mind Passenger | คอร์ดกีต้าร์ You're On My Mind Passenger | คอร์ดเพลง You're On My Mind Passenger | เพลง You're On My Mind Passenger | เนื้อเพลง You're On My Mind Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง You're On My Mind Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The One You Love Passenger Chordza

คอร์ด The One You Love Passenger | คอร์ดกีต้าร์ The One You Love Passenger | คอร์ดเพลง The One You Love Passenger | เพลง The One You Love Passenger | เนื้อเพลง The One You Love Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง The One You Love Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง And I Love Her Passenger Chordza

คอร์ด And I Love Her Passenger | คอร์ดกีต้าร์ And I Love Her Passenger | คอร์ดเพลง And I Love Her Passenger | เพลง And I Love Her Passenger | เนื้อเพลง And I Love Her Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง And I Love Her Passenger Chordza