แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Skylar Grey แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Skylar Grey แสดงบทความทั้งหมด

10 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way You Lie Skylar Grey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way You Lie Skylar Grey Chordza
คอร์ด Love The Way You Lie Skylar Grey | เนื้อเพลง Love The Way You Lie Skylar Grey | Chord Love The Way You Lie Skylar Grey

คอร์ด เนื้อเพลง Everything I need Skylar grey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Everything I need Skylar grey Chordza
คอร์ด Everything I need Skylar grey | เนื้อเพลง Everything I need Skylar grey | Chord Everything I need Skylar grey

คอร์ด เนื้อเพลง Coming Home Pt. II Skylar Grey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Coming Home Pt. II Skylar Grey Chordza
คอร์ด Coming Home Pt. II Skylar Grey | เนื้อเพลง Coming Home Pt. II Skylar Grey | Chord Coming Home Pt. II Skylar Grey

10 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Come Up For Air Skylar Grey Chordza

คอร์ด Come Up For Air Skylar Grey | คอร์ดกีต้าร์ Come Up For Air Skylar Grey | คอร์ดเพลง Come Up For Air Skylar Grey | เพลง Come Up For Air Skylar Grey | เนื้อเพลง Come Up For Air Skylar Grey | Chord Come Up For Air Skylar Grey
คอร์ด เนื้อเพลง Come Up For Air Skylar Grey Chordza

7 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Moving Mountains Skylar Grey Chordza

คอร์ด Moving Mountains Skylar Grey | คอร์ดกีต้าร์ Moving Mountains Skylar Grey | คอร์ดเพลง Moving Mountains Skylar Grey | เพลง Moving Mountains Skylar Grey | เนื้อเพลง Moving Mountains Skylar Grey | Chord Moving Mountains Skylar Grey
คอร์ด เนื้อเพลง Moving Mountains Skylar Grey Chordza

21 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey Chordza

คอร์ด I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey | คอร์ดกีต้าร์ I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey | คอร์ดเพลง I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey | เพลง I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey | เนื้อเพลง I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey
คอร์ด เนื้อเพลง I Know You (Fifty Shades Of Grey) Skylar Grey Chordza


I believe, I believe there's love in you
Grid locked on the dusty avenues
Inside your heart, just afraid to go
I am more, I am more than innocent
But just take a chance and let me in
And I'll show you ways that you don't know
Don't complicate it,
Don't let the past dictate
Yeah,
I have been patient, but slowly I'm losing faith
So please, I know you baby
I know you baby
So please, I know you baby
I know you baby
I believe, I believe you could love me
But you're lost on the road to misery
And what I gave to you
I could never get back!
Don't complicate it,
Don't drive yourself insane
Yeah,
Say what you will but I know that you want to stay!
So please, I know you baby
I know you baby
So please, I know you baby
I know you baby
Chemicals rushing in,
I know that it's you I belong to
I'm fighting like a cannonball in the air
Crashing into who I belong to
Uh uh, uuuuh uuuuh uh
I have been patient, but slowly I'm losing faith
Please, I know you baby
I know you baby
So please, I know you baby
I know you baby
So please, I know you baby
(The shadows of your heart are hanging in the sweet, sweet air)
I know you baby
(I know you baby,)
So please, I know you baby
(The secrets that you hide, control us and it's just not fair)
I know you baby
The shadows of your heart are hanging in the sweet, sweet air
The secrets that you hide, control us and it's just not fair
I know you baby