7 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Moving Mountains Skylar Grey Chordza

คอร์ด Moving Mountains Skylar Grey | คอร์ดกีต้าร์ Moving Mountains Skylar Grey | คอร์ดเพลง Moving Mountains Skylar Grey | เพลง Moving Mountains Skylar Grey | เนื้อเพลง Moving Mountains Skylar Grey | Chord Moving Mountains Skylar Grey
คอร์ด เนื้อเพลง Moving Mountains Skylar Grey Chordza

I just wanna show the world what I'm worth
Don't wanna be stuck like everybody else
I want more, more
I want more, more

[Verse 2]
You said, "I just wanna find my happiness"
That's why I work so hard, harder than the rest
I want more, more
I want more, more

[Chorus]
For once, once in your life
For once push your ambitions aside
And instead of moving mountains
Let the mountains move you
For once, once in your life
For once just stop to open your eyes
And instead of moving mountains
Let the mountains move you

[Verse 3]
I just want them all to love me best
Cause maybe that would change how I feel about myself
I want more, more
I want more, more

[Chorus]
For once, once in your life
For once push your ambitions aside
And instead of moving mountains
Let the mountains move you
For once, once in your life
For once just stop to open your eyes
And instead of moving mountains
Let the mountains move you

[Instrumental bridge]

[Chorus]
For once, once in your life
For once push your ambitions aside
And instead of moving mountains
Let the mountains move you
For once, once in your life
For once just stop to open your eyes
And instead of moving mountains
Let the mountains move youEmoticonEmoticon