แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Carpenters แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Carpenters แสดงบทความทั้งหมด

11 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Yesterday Once More Carpenters Chordza

คอร์ด Yesterday Once More Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Yesterday Once More Carpenters | คอร์ดเพลง Yesterday Once More Carpenters | เพลง Yesterday Once More Carpenters | เนื้อเพลง Yesterday Once More Carpenters | Chord Yesterday Once More Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Yesterday Once More Carpenters Chordza

9 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง We’re Only Just Begun Carpenters Chordza

คอร์ด We’re Only Just Begun Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ We’re Only Just Begun Carpenters | คอร์ดเพลง We’re Only Just Begun Carpenters | เพลง We’re Only Just Begun Carpenters | เนื้อเพลง We’re Only Just Begun Carpenters | Chord We’re Only Just Begun Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง We’re Only Just Begun Carpenters Chordza

we've only just begun to live White lace and promises A kiss for luck and we're on our way We've only just begun Before the rising sun we fly So many roads to choose We start our walking And learn to run And yes! we've only just begun * sharin' horizons that are new to us Watchin' the signs along the way Talkin' it over just the two of us Workin' together day to day, together ** and when the evening comes we smile So much of life ahead We'll find a place where there's room to grow And yes! we've only just begun ( * ) Together( ** )

คอร์ด เนื้อเพลง Top Of The Worlds Carpenters Chordza

คอร์ด Top Of The Worlds Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Top Of The Worlds Carpenters | คอร์ดเพลง Top Of The Worlds Carpenters | เพลง Top Of The Worlds Carpenters | เนื้อเพลง Top Of The Worlds Carpenters | Chord Top Of The Worlds Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Top Of The Worlds Carpenters Chordza

Such a feelin's comin' over me There is wonder in most everything i see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And i won't be surprised if it's a dream Everything i want the world to be Is now coming true especially for me And the reason is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that i've seen * i'm on the top of the world lookin' down on creation And the only explanation i can find Is the love that i've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Something in the wind has learned my name And it's tellin' me that things are not the same In the leaves on the trees and the touch of the breeze There's a pleasin' sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through i hope that i will find That tomorrow will be just the same for you and me All i need will be mine if you are here ( * / * )

7 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Superstar Carpenters Chordza

คอร์ด Superstar Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Superstar Carpenters | คอร์ดเพลง Superstar Carpenters | เพลง Superstar Carpenters | เนื้อเพลง Superstar Carpenters | Chord Superstar Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Superstar Carpenters Chordza

Long ago, and oh so far away I fell in love with you before the second show Your guitar it sound so sweet and clear But you're not really here it's just the radio * Don't you remember you told me you loved me baby You said you'd be coming back this way again baby Baby, baby, baby, baby, oh baby I love you I really do Lonliness is such a sad affair And I can hardly wait to be with you again What to say to make you come again Come back to me again and play your sad guitar ( * )


คอร์ด เนื้อเพลง Solitare Carpenters Chordza

คอร์ด Solitare Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Solitare Carpenters | คอร์ดเพลง Solitare Carpenters | เพลง Solitare Carpenters | เนื้อเพลง Solitare Carpenters | Chord Solitare Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Solitare Carpenters Chordza

There was a man A lonely man Who lost his love Through his indifference A heart that cared That went unshared Until it died Within his silence * and solitaire's the only game in town And every road that takes him Takes him down And by himself it's easy to pretend He'll never love again and keeping to himself He plays the game Without her love It always ends the same While life goes on around him everywhere He's playing solitaire A little hope Goes up in smoke Just how it goes Goes without saying There was a man A lonely man Who would command The hand he's playing ( * ) and solitaire's the only game in town And every road that takes him Takes him down And by himself it's easy to pretend He'll never love again and keeping to himself He plays the game Without her love It always ends the same While life goes on around him everywhere He's playing solitaire


คอร์ด เนื้อเพลง Sing Carpenters Chordza

คอร์ด Sing Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Sing Carpenters | คอร์ดเพลง Sing Carpenters | เพลง Sing Carpenters | เนื้อเพลง Sing Carpenters | Chord Sing Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Sing Carpenters Chordza

Sing, sing a song Sing out loud Sing out strong Sing of good things not bad Sing of happy not sad * sing, sing a song Make it simple to last Your whole life long Don't worry that it's not Good enough for anyone Else to hear Just sing, sing a song La la la la la La la la la la la Sing, sing a song Let the world sing along Sing of love there could be Sing for you and for me ( * ) Just sing Sing a song Just sing Sing a song


6 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Rainy Day And Mondays Carpenters Chordza

คอร์ด Rainy Day And Mondays Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Rainy Day And Mondays Carpenters | คอร์ดเพลง Rainy Day And Mondays Carpenters | เพลง Rainy Day And Mondays Carpenters | เนื้อเพลง Rainy Day And Mondays Carpenters | Chord Rainy Day And Mondays Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Rainy Day And Mondays Carpenters Chordza

Talking to myself and feeling old Sometimes i'd like to quit Nothing ever seems to fit Hangin' around, nothing to do but frown Rainy days and mondays always get me down What i've got they used to call the blues Nothing is really wrong Feeling like i don't belong Walking around some kind of lonely clown Rainy days and mondays always get me down Funny but it seems i always wind up here with you It's nice to know somebody loves me Funny but it seems that it's the only thing to do To run and find the one who loves me what i feel is come and gone before No need to talk it out We know what it's all about Hanging around, nothing to do but frown Rainy days and mondays always get me down Funny but it seems that it's the only thing to do Run and find the one who loves me


คอร์ด เนื้อเพลง Only Yesterday Carpenters Chordza

คอร์ด Only Yesterday Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Only Yesterday Carpenters | คอร์ดเพลง Only Yesterday Carpenters | เพลง Only Yesterday Carpenters | เนื้อเพลง Only Yesterday Carpenters | Chord Only Yesterday Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Only Yesterday Carpenters Chordza

After long enough of being alone Everyone must face their share of loneliness In my own time nobody knew The pain i was goin' through And waitin' was all my heart could do Hope was all i had until you came Maybe you can't see how much you mean to me You were the dawn breaking the night The promise of morning light Filing the world surrounding me When i hold you * baby, baby Feels like maybe things will be all right Baby, baby Your love's made me Free as a song singin' forever ** only yesterday when i was sad And i was lonely You showed me the way to leave The past and all its tears behind me Tomorrow may be even brighter than today Since i threw my sadness away Only yesterday I have found my home here in your arms Nowhere else on earth i'd really rather be Life waits for us Share it with me The best is about to be So much is left for us to see When i hold you ( * / ** )


คอร์ด เนื้อเพลง I Won’t Last A Day Without You Carpenters Chordza

คอร์ด I Won’t Last A Day Without You Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ I Won’t Last A Day Without You Carpenters | คอร์ดเพลง I Won’t Last A Day Without You Carpenters | เพลง I Won’t Last A Day Without You Carpenters | เนื้อเพลง I Won’t Last A Day Without You Carpenters | Chord I Won’t Last A Day Without You Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง I Won’t Last A Day Without You Carpenters Chordza

Day after day, i must face a world of strangers Where i don't belong, i'm not that strong It's nice to know that there's someone i can turn to Who will always care, you're always there * when there's no gettin' over that rainbow When my smallest of dreams won't come true I can take all the madness the world has to give But i won't last a day without you So many times when the city seems to be Without a friendly face, a lonely place It's nice to know that you'll be there if i need you And you'll always smile, it's all worthwhile ( * ) Touch me and i end up singing Trouble seems to up and disappear You touch me with the love you're bringing I can't really lose when you're near When you're near, my love If all my friends have forgotten half their promises they're not unkind, just Hard to find One look at you and i know That i must learn to live without the rest I've found the best ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Hurting Each Other Carpenters Chordza

คอร์ด Hurting Each Other Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Hurting Each Other Carpenters | คอร์ดเพลง Hurting Each Other Carpenters | เพลง Hurting Each Other Carpenters | เนื้อเพลง Hurting Each Other Carpenters | Chord Hurting Each Other Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Hurting Each Other Carpenters Chordza

No one in the world Ever had a love as sweet as my love For nowhere in the world Could there be a boy as true as you love All my love I give gladly to you All your love You give gladly to me Tell me why then Oh why should it be that * we go on hurting each other We go on hurting each other Making each other cry Hurting each other Without ever knowing why Closer than the leaves On a weepin' willow baby we are Closer dear are we Than the simple letters "a" and "b" are All my life I could love only you All your life You could love only me Tell me why then Oh why should it be that ( * ) ** can't we stop hurting each other Gotta stop hurting each other Making each other cry Breaking each other's heart Tearing each other apart ( ** )


คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Cy For Me Argentina Carpenters Chordza

คอร์ด Don’t Cy For Me Argentina Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Cy For Me Argentina Carpenters | คอร์ดเพลง Don’t Cy For Me Argentina Carpenters | เพลง Don’t Cy For Me Argentina Carpenters | เนื้อเพลง Don’t Cy For Me Argentina Carpenters | Chord Don’t Cy For Me Argentina Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Cy For Me Argentina Carpenters Chordza

it won't be easy you'll think it strange when I try to explain how I fee that I still need your love after all that I've done you won't believe me all you will see is the girl you once knew although she is dressed up to the nines at sixes and sevens with you I had to let it happen, I had to change couldn't stay all my life down that hill looking for the window, staying out of the sun so I chose freedom running 'round trying everything new but nothing impressed me at all I never expected it to * don't cry for me argentina the truth is I never left you all through my wild days my mad existence I kept my promise don't keep you distance and as for fortune and as for fame I never invited them in though it seemed to the world they were all I desired they were illusions they're not the solutions they promised to be the answer was here all the time I love you and hope you love me ( * ) have I said too much there's nothing more I can think of to say to you but all you have to do is look at me to know that every word is true


คอร์ด เนื้อเพลง All You Get From Love Is A Love Song Carpenters Chordza

คอร์ด All You Get From Love Is A Love Song Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ All You Get From Love Is A Love Song Carpenters | คอร์ดเพลง All You Get From Love Is A Love Song Carpenters | เพลง All You Get From Love Is A Love Song Carpenters | เนื้อเพลง All You Get From Love Is A Love Song Carpenters | Chord All You Get From Love Is A Love Song Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง All You Get From Love Is A Love Song Carpenters Chordza

Like sailin' on a sailin' ship to nowhere Love took over my heart like an ocean breeze As seagulls fly i knew that i was losin' Love was washed away with the driftin' tide * Oh it's a dirty old shame When all you get from love is a love song That's got you layin' up nights Just waitin' for the music to start It's such a dirty old shame When you got to take the blame for a love song Because the best love songs are written With a broken heart And now the tears in my eyes are ever blinding The future that lies before me i cannot see Although tomorrow i know the sun is rising Lighting up the world for everyone, but not for me ( * ) ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง ( They Long To Be ) Close To You Carpenters Chordza

คอร์ด ( They Long To Be ) Close To You Carpenters | คอร์ดกีต้าร์ ( They Long To Be ) Close To You Carpenters | คอร์ดเพลง ( They Long To Be ) Close To You Carpenters | เพลง ( They Long To Be ) Close To You Carpenters | เนื้อเพลง ( They Long To Be ) Close To You Carpenters | Chord ( They Long To Be ) Close To You Carpenters
คอร์ด เนื้อเพลง ( They Long To Be ) Close To You Carpenters Chordza

Why do birds suddenly appear Everytime you are near Just like me, They long to be close to you Why do stars fall down from the sky Everytime you walk by Just like me, They long to be close to you From the day that you were born The angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkled moondust in your hair Of gold, and starlight in your eyes of blue Ah, that is why the girls in town Follow you all around Just like me,They long to be close to you From the day that you were born The angels got together A dream come true That's you, that's you And I wanna be close to you