30 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | เพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ | Chord ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เพลงรัก วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด HI5 วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ HI5 วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ | เพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ | Chord HI5 วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง HI5 วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life Chordza

คอร์ด รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life | คอร์ดกีต้าร์ รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life | คอร์ดเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life | เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life | เนื้อเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life | Chord รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life
คอร์ด เนื้อเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมศิลปิน Rock For Life Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี Chordza
คอร์ด ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี | คอร์ดกีต้าร์ ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี | คอร์ดเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี | เพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี | เนื้อเพลง ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี | Chord ย้อนน้องใจง่าย มอส รัศมี

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันยังห่าง พลพล Chordza

คอร์ด ฉันยังห่าง พลพล | คอร์ดกีต้าร์ ฉันยังห่าง พลพล | คอร์ดเพลง ฉันยังห่าง พลพล | เพลง ฉันยังห่าง พลพล | เนื้อเพลง ฉันยังห่าง พลพล | Chord ฉันยังห่าง พลพล
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันยังห่าง พลพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมียจ๋า พร ภิรมย์ Chordza

คอร์ด เมียจ๋า พร ภิรมย์ | คอร์ดกีต้าร์ เมียจ๋า พร ภิรมย์ | คอร์ดเพลง เมียจ๋า พร ภิรมย์ | เพลง เมียจ๋า พร ภิรมย์ | เนื้อเพลง เมียจ๋า พร ภิรมย์ | Chord เมียจ๋า พร ภิรมย์
คอร์ด เนื้อเพลง เมียจ๋า พร ภิรมย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | เพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ | Chord ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโกหกเธอ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง Chordza

คอร์ด อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | คอร์ดกีต้าร์ อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | คอร์ดเพลง อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | เพลง อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | เนื้อเพลง อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | Chord อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
คอร์ด เนื้อเพลง อยากรู้ความจริง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย Chordza

คอร์ด ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย | คอร์ดกีต้าร์ ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย | คอร์ดเพลง ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย | เพลง ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย | เนื้อเพลง ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย | Chord ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันโกรธ ตอง ภัครมัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร Chordza

คอร์ด รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร | คอร์ดกีต้าร์ รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร | คอร์ดเพลง รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร | เพลง รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร | เนื้อเพลง รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร | Chord รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร
คอร์ด เนื้อเพลง รักคนอื่นไม่เป็น ดัง พันกร Chordza

29 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | เพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | Chord อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวดอย 4x4 คาราบาว Chordza

คอร์ด สาวดอย 4x4 คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ สาวดอย 4x4 คาราบาว | คอร์ดเพลง สาวดอย 4x4 คาราบาว | เพลง สาวดอย 4x4 คาราบาว | เนื้อเพลง สาวดอย 4x4 คาราบาว | Chord สาวดอย 4x4 คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง สาวดอย 4x4 คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดกีต้าร์ เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | คอร์ดเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | เพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ | Chord เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์
คอร์ด เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ คริสติน่า อากีล่าร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมาย Toys Chordza

คอร์ด จดหมาย Toys | คอร์ดกีต้าร์ จดหมาย Toys | คอร์ดเพลง จดหมาย Toys | เพลง จดหมาย Toys | เนื้อเพลง จดหมาย Toys | Chord จดหมาย Toys
คอร์ด เนื้อเพลง จดหมาย Toys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กระทืบ Like Stomp Chordza

คอร์ด กระทืบ Like Stomp | คอร์ดกีต้าร์ กระทืบ Like Stomp | คอร์ดเพลง กระทืบ Like Stomp | เพลง กระทืบ Like Stomp | เนื้อเพลง กระทืบ Like Stomp | Chord กระทืบ Like Stomp
คอร์ด เนื้อเพลง กระทืบ Like Stomp Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal Chordza

คอร์ด เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal | คอร์ดกีต้าร์ เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal | คอร์ดเพลง เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal | เพลง เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal | เนื้อเพลง เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal | Chord เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal
คอร์ด เนื้อเพลง เก็บแรงไว้ Peter Corp Dyrendal Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บนฟ้า Modern Dog Chordza

คอร์ด บนฟ้า Modern Dog | คอร์ดกีต้าร์ บนฟ้า Modern Dog | คอร์ดเพลง บนฟ้า Modern Dog | เพลง บนฟ้า Modern Dog | เนื้อเพลง บนฟ้า Modern Dog | Chord บนฟ้า Modern Dog
คอร์ด เนื้อเพลง บนฟ้า Modern Dog Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คู่คอง ก้อง ห้วยไร่ Ost.นาคี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คู่คอง ก้อง ห้วยไร่ Ost.นาคี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Jealous Guy John Lennon Chordza

คอร์ด Jealous Guy John Lennon | คอร์ดกีต้าร์ Jealous Guy John Lennon | คอร์ดเพลง Jealous Guy John Lennon | เพลง Jealous Guy John Lennon | เนื้อเพลง Jealous Guy John Lennon | Chord Jealous Guy John Lennon
คอร์ด เนื้อเพลง Jealous Guy John Lennon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง How Do You Sleep John Lennon Chordza

คอร์ด How Do You Sleep John Lennon | คอร์ดกีต้าร์ How Do You Sleep John Lennon | คอร์ดเพลง How Do You Sleep John Lennon | เพลง How Do You Sleep John Lennon | เนื้อเพลง How Do You Sleep John Lennon | Chord How Do You Sleep John Lennon
คอร์ด เนื้อเพลง How Do You Sleep John Lennon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wake Me Up When September Ends Green Day Chordza

คอร์ด Wake Me Up When September Ends Green Day | คอร์ดกีต้าร์ Wake Me Up When September Ends Green Day | คอร์ดเพลง Wake Me Up When September Ends Green Day | เพลง Wake Me Up When September Ends Green Day | เนื้อเพลง Wake Me Up When September Ends Green Day | Chord Wake Me Up When September Ends Green Day
คอร์ด เนื้อเพลง Wake Me Up When September Ends Green Day Chordza

28 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Still Breathing Green Day Chordza

คอร์ด Still Breathing Green Day | คอร์ดกีต้าร์ Still Breathing Green Day | คอร์ดเพลง Still Breathing Green Day | เพลง Still Breathing Green Day | เนื้อเพลง Still Breathing Green Day | Chord Still Breathing Green Day
คอร์ด เนื้อเพลง Still Breathing Green Day Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Revolution Radio Green Day Chordza

คอร์ด Revolution Radio Green Day | คอร์ดกีต้าร์ Revolution Radio Green Day | คอร์ดเพลง Revolution Radio Green Day | เพลง Revolution Radio Green Day | เนื้อเพลง Revolution Radio Green Day | Chord Revolution Radio Green Day
คอร์ด เนื้อเพลง Revolution Radio Green Day Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Boulevard Of Broken Dreams Green Day Chordza

คอร์ด Boulevard Of Broken Dreams Green Day | คอร์ดกีต้าร์ Boulevard Of Broken Dreams Green Day | คอร์ดเพลง Boulevard Of Broken Dreams Green Day | เพลง Boulevard Of Broken Dreams Green Day | เนื้อเพลง Boulevard Of Broken Dreams Green Day | Chord Boulevard Of Broken Dreams Green Day
คอร์ด เนื้อเพลง Boulevard Of Broken Dreams Green Day Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bang Bang Green Day Chordza

คอร์ด Bang Bang Green Day | คอร์ดกีต้าร์ Bang Bang Green Day | คอร์ดเพลง Bang Bang Green Day | เพลง Bang Bang Green Day | เนื้อเพลง Bang Bang Green Day | Chord Bang Bang Green Day
คอร์ด เนื้อเพลง Bang Bang Green Day Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่งูเอ๋ย Fly Chordza

คอร์ด แม่งูเอ๋ย Fly | คอร์ดกีต้าร์ แม่งูเอ๋ย Fly | คอร์ดเพลง แม่งูเอ๋ย Fly | เพลง แม่งูเอ๋ย Fly | เนื้อเพลง แม่งูเอ๋ย Fly | Chord แม่งูเอ๋ย Fly
คอร์ด เนื้อเพลง แม่งูเอ๋ย Fly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine Chordza

คอร์ด ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine | คอร์ดกีต้าร์ ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine | คอร์ดเพลง ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine | เพลง ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine | เนื้อเพลง ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine | Chord ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine
คอร์ด เนื้อเพลง ไปไม่ไกล แค่ไม่นาน Da Endorphine Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ในสายตาของเธอ Cocktail Chordza

คอร์ด ในสายตาของเธอ Cocktail | คอร์ดกีต้าร์ ในสายตาของเธอ Cocktail | คอร์ดเพลง ในสายตาของเธอ Cocktail | เพลง ในสายตาของเธอ Cocktail | เนื้อเพลง ในสายตาของเธอ Cocktail | Chord ในสายตาของเธอ Cocktail
คอร์ด เนื้อเพลง ในสายตาของเธอ Cocktail Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint Chordza

คอร์ด ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint | คอร์ดกีต้าร์ ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint | คอร์ดเพลง ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint | เพลง ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint | เนื้อเพลง ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint | Chord ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันดีไม่พอ (ใช่ไหม) C Quint Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint Chordza

คอร์ด คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint | คอร์ดกีต้าร์ คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint | คอร์ดเพลง คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint | เพลง คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint | เนื้อเพลง คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint | Chord คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint
คอร์ด เนื้อเพลง คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ C Quint Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย | คอร์ดกีต้าร์ ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย | คอร์ดเพลง ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย | เพลง ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย | เนื้อเพลง ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย | Chord ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อาจหยั่งรู้ Bird ธงไชย Chordza

27 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย | คอร์ดกีต้าร์ ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย | คอร์ดเพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย | เพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย | เนื้อเพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย | Chord ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ | คอร์ดกีต้าร์ Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ | คอร์ดเพลง Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ | เพลง Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ | เนื้อเพลง Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ | Chord Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ
คอร์ด เนื้อเพลง Put A Spell On You โอ ศิร์ภูมิ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ | คอร์ดกีต้าร์ สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ | คอร์ดเพลง สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ | เพลง สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ | เนื้อเพลง สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ | Chord สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ
คอร์ด เนื้อเพลง สุขกันเถอะเรา นัด ณัฐธนัญ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ | คอร์ดเพลง All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ | เพลง All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ | เนื้อเพลง All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ | Chord All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง All About That Bass อ้อมแอ้ม พัชรินทร์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก The Voice Thailand Chordza

คอร์ด อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก | คอร์ดกีต้าร์ อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก | คอร์ดเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก | เพลง อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก | เนื้อเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก | Chord อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่อย่างเหงาๆ ชมพู ชนม์ชนก The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล | คอร์ดกีต้าร์ Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล | คอร์ดเพลง Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล | เพลง Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล | เนื้อเพลง Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล | Chord  Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล
คอร์ด เนื้อเพลง Enter Sandman ปิ๊ด พิศาล The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน The Voice Thailand Chordza

คอร์ด สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน | คอร์ดกีต้าร์ สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน | คอร์ดเพลง สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน | เพลง สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน | เนื้อเพลง สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน | Chord สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน
คอร์ด เนื้อเพลง สรุปว่าบ้า เบิร์ด สุมโน The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ | คอร์ดกีต้าร์ กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ | คอร์ดเพลง กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ | เพลง กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ | เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ | Chord กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์
คอร์ด เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แบงค์ พีรพัฒน์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา The Voice Thailand Chordza

คอร์ด ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา | คอร์ดกีต้าร์ ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา | คอร์ดเพลง ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา | เพลง ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา | เนื้อเพลง ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา | Chord ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะฝันถึงเธอ คิมิโกะ มัชฌิมา The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ | คอร์ดกีต้าร์ คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ | คอร์ดเพลง คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ | เพลง คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ | เนื้อเพลง คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ | Chord คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ
คอร์ด เนื้อเพลง คำสุดท้าย เวิลด์ นพรุจ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง เพี้ยงอีมังป๊อด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

26 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว Chordza

คอร์ด ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว | คอร์ดเพลง ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว | เพลง ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว | เนื้อเพลง ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว | Chord ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง ดอกแก้ว เล็ก คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดกีต้าร์ ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดเพลง ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน | เพลง ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน | เนื้อเพลง ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน | Chord ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน
คอร์ด เนื้อเพลง ซอยฟรี หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น Chordza

คอร์ด กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น | คอร์ดกีต้าร์ กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น | คอร์ดเพลง กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น | เพลง กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น | เนื้อเพลง กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น | Chord กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น
คอร์ด เนื้อเพลง กอดแน่นแค่ไหนก็ต้องปล่อย สำราญรื่น Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง Chordza

คอร์ด เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง | คอร์ดกีต้าร์ เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง | คอร์ดเพลง เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง | เพลง เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง | เนื้อเพลง เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง | Chord เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง
คอร์ด เนื้อเพลง เงาะป่าหลงเขา วงกางหลาง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร Chordza

คอร์ด ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร | คอร์ดกีต้าร์ ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร | คอร์ดเพลง ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร | เพลง ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร | เนื้อเพลง ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร | Chord ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันชอบความรัก พนิดา เศรษฐบุตร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดกีต้าร์ เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
คอร์ด เนื้อเพลง เราเท่ากัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ Chordza

คอร์ด กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ | คอร์ดกีต้าร์ กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ | คอร์ดเพลง กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ | เพลง กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ | เนื้อเพลง กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ | Chord กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์
คอร์ด เนื้อเพลง กับข้าวเพชฌฆาต ขวัญจิต ศรีประจันต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ White Noise Chordza

คอร์ด เพ้อ White Noise | คอร์ดกีต้าร์ เพ้อ White Noise | คอร์ดเพลง เพ้อ White Noise | เพลง เพ้อ White Noise | เนื้อเพลง เพ้อ White Noise | Chord เพ้อ White Noise
คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ White Noise Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn Chordza

คอร์ด Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn | คอร์ดกีต้าร์ Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn | คอร์ดเพลง Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn | เพลง Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn | เนื้อเพลง Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn | Chord Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn
คอร์ด เนื้อเพลง Burn Me Alive Type One Error Feat.Bon Annalynn Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง WEEKEND Two Pills After Meal Chordza

คอร์ด WEEKEND Two Pills After Meal | คอร์ดกีต้าร์ WEEKEND Two Pills After Meal | คอร์ดเพลง WEEKEND Two Pills After Meal | เพลง WEEKEND Two Pills After Meal | เนื้อเพลง WEEKEND Two Pills After Meal | Chord WEEKEND Two Pills After Meal
คอร์ด เนื้อเพลง WEEKEND Two Pills After Meal Chordza

25 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Here I Am Tom Odell Chordza

คอร์ด Here I Am Tom Odell | คอร์ดกีต้าร์ Here I Am Tom Odell | คอร์ดเพลง Here I Am Tom Odell | เพลง Here I Am Tom Odell | เนื้อเพลง Here I Am Tom Odell | Chord Here I Am Tom Odell
คอร์ด เนื้อเพลง Here I Am Tom Odell Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Make You Miss Me Sam Hunt Chordza

คอร์ด Make You Miss Me Sam Hunt | คอร์ดกีต้าร์ Make You Miss Me Sam Hunt | คอร์ดเพลง Make You Miss Me Sam Hunt | เพลง Make You Miss Me Sam Hunt | เนื้อเพลง Make You Miss Me Sam Hunt | Chord Make You Miss Me Sam Hunt
คอร์ด เนื้อเพลง Make You Miss Me Sam Hunt Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Rubikk Chordza

คอร์ด Goodbye Rubikk | คอร์ดกีต้าร์ Goodbye Rubikk | คอร์ดเพลง Goodbye Rubikk | เพลง Goodbye Rubikk | เนื้อเพลง Goodbye Rubikk | Chord Goodbye Rubikk
คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Rubikk Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ Chordza

คอร์ด This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ | คอร์ดกีต้าร์ This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ | คอร์ดเพลง This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ | เพลง This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ | เนื้อเพลง This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ | Chord This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ
คอร์ด เนื้อเพลง This Is For You Mindset Feat.UrboyTJ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti Chordza

คอร์ด Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti | คอร์ดกีต้าร์ Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti | คอร์ดเพลง Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti | เพลง Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti | เนื้อเพลง Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti | Chord Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti
คอร์ด เนื้อเพลง Better Meghan Trainor Feat.Yo Gotti Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Move Luke Bryan Chordza

คอร์ด Move Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Move Luke Bryan | คอร์ดเพลง Move Luke Bryan | เพลง Move Luke Bryan | เนื้อเพลง Move Luke Bryan | Chord Move Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Move Luke Bryan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan Chordza

คอร์ด Here's To The Farmer Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Here's To The Farmer Luke Bryan | คอร์ดเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan | เพลง Here's To The Farmer Luke Bryan | เนื้อเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan | Chord Here's To The Farmer Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney Chordza

คอร์ด Setting the World On Fire Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ Setting the World On Fire Kenny Chesney | คอร์ดเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney | เพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney | เนื้อเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney | Chord Setting the World On Fire Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Little More Summertime Jason Aldean Chordza

คอร์ด A Little More Summertime Jason Aldean | คอร์ดกีต้าร์ A Little More Summertime Jason Aldean | คอร์ดเพลง A Little More Summertime Jason Aldean | เพลง A Little More Summertime Jason Aldean | เนื้อเพลง A Little More Summertime Jason Aldean | Chord A Little More Summertime Jason Aldean
คอร์ด เนื้อเพลง A Little More Summertime Jason Aldean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm Chordza

คอร์ด เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm | คอร์ดกีต้าร์ เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm | คอร์ดเพลง เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm | เพลง เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm | เนื้อเพลง เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm | Chord เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm
คอร์ด เนื้อเพลง เมาทุกงาน Hockhacker, Youngohm Chordza

24 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง That's My Girl Fifth Harmony Chordza

คอร์ด That's My Girl Fifth Harmony | คอร์ดกีต้าร์ That's My Girl Fifth Harmony | คอร์ดเพลง That's My Girl Fifth Harmony | เพลง That's My Girl Fifth Harmony | เนื้อเพลง That's My Girl Fifth Harmony | Chord That's My Girl Fifth Harmony
คอร์ด เนื้อเพลง That's My Girl Fifth Harmony Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad Chordza

คอร์ด แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad | คอร์ดกีต้าร์ แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad | คอร์ดเพลง แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad | เพลง แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad | เนื้อเพลง แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad | Chord แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad
คอร์ด เนื้อเพลง แม่ไม่ว่าเหรอ Dj กระโต่ย 2 Bad Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Way Calvin Harris Chordza

คอร์ด My Way Calvin Harris | คอร์ดกีต้าร์ My Way Calvin Harris | คอร์ดเพลง My Way Calvin Harris | เพลง My Way Calvin Harris | เนื้อเพลง My Way Calvin Harris | Chord My Way Calvin Harris
คอร์ด เนื้อเพลง My Way Calvin Harris Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless Chordza

คอร์ด ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless | คอร์ดกีต้าร์ ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless | คอร์ดเพลง ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless | เพลง ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless | เนื้อเพลง ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless | Chord ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless
คอร์ด เนื้อเพลง ขาดกันไม่ได้ Boyd Kosiyapong Feat.. Fucking Hero, Room39, อุ๋ย Buddha Bless Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ของชั่วคราว 27Weeks Chordza

คอร์ด ของชั่วคราว 27Weeks | คอร์ดกีต้าร์ ของชั่วคราว 27Weeks | คอร์ดเพลง ของชั่วคราว 27Weeks | เพลง ของชั่วคราว 27Weeks | เนื้อเพลง ของชั่วคราว 27Weeks | Chord ของชั่วคราว 27Weeks
คอร์ด เนื้อเพลง ของชั่วคราว 27Weeks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม Chordza

คอร์ด ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม | คอร์ดกีต้าร์ ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม | คอร์ดเพลง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม | เพลง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม | เนื้อเพลง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม | Chord ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม Chordza

คอร์ด แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม | คอร์ดกีต้าร์ แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม | คอร์ดเพลง แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม | เพลง แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม | เนื้อเพลง แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม | Chord แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม
คอร์ด เนื้อเพลง แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันรอยยิ้ม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี Chordza

คอร์ด เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี | คอร์ดกีต้าร์ เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี | คอร์ดเพลง เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี | เพลง เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี | เนื้อเพลง เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี | Chord เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี
คอร์ด เนื้อเพลง เปิดเทอมใหม่ใจเธอเปลี่ยน แบม พิชญ์สิรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี Chordza

คอร์ด คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี | คอร์ดกีต้าร์ คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี | คอร์ดเพลง คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี | เพลง คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี | เนื้อเพลง คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี | Chord คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี
คอร์ด เนื้อเพลง คลิปแฉใจ แบม พิชญ์สิรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา Chordza

คอร์ด คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา | คอร์ดกีต้าร์ คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา | คอร์ดเพลง คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา | เพลง คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา | เนื้อเพลง คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา | Chord คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา
คอร์ด เนื้อเพลง คนนั้นก็ดี คนนี้ก็ใช่ แนน สาธิดา Chordza

23 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค Chordza

คอร์ด แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค | คอร์ดกีต้าร์ แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค | คอร์ดเพลง แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค | เพลง แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค | เนื้อเพลง แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค | Chord แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค
คอร์ด เนื้อเพลง แอบฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว Chordza

คอร์ด 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว | คอร์ดเพลง 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว | เพลง 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว | เนื้อเพลง 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว | Chord 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง 14 อีกครั้ง เล็ก คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวโสด เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด สาวโสด เพลิน พรหมแดน | คอร์ดกีต้าร์ สาวโสด เพลิน พรหมแดน | คอร์ดเพลง สาวโสด เพลิน พรหมแดน | เพลง สาวโสด เพลิน พรหมแดน | เนื้อเพลง สาวโสด เพลิน พรหมแดน | Chord สาวโสด เพลิน พรหมแดน
คอร์ด เนื้อเพลง สาวโสด เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลำแคน เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด ลำแคน เพลิน พรหมแดน | คอร์ดกีต้าร์ ลำแคน เพลิน พรหมแดน | คอร์ดเพลง ลำแคน เพลิน พรหมแดน | เพลง ลำแคน เพลิน พรหมแดน | เนื้อเพลง ลำแคน เพลิน พรหมแดน | Chord ลำแคน เพลิน พรหมแดน
คอร์ด เนื้อเพลง ลำแคน เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน | คอร์ดกีต้าร์ ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน | คอร์ดเพลง ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน | เพลง ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน | เนื้อเพลง ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน | Chord ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน
คอร์ด เนื้อเพลง ดาวสังคม เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน | คอร์ดกีต้าร์ คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน | คอร์ดเพลง คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน | เพลง คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน | เนื้อเพลง คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน | Chord คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน
คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่มีดาว เพลิน พรหมแดน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดว่ายังโสด เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดว่ายังโสด เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy Chordza

คอร์ด ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy | คอร์ดกีต้าร์ ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy | คอร์ดเพลง ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy | เพลง ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy | เนื้อเพลง ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy | Chord ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy
คอร์ด เนื้อเพลง ยาแก้อาย เก่ง ธชย The Voice Feat.Joey Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดกีต้าร์ ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดเพลง ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ | เพลง ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ | เนื้อเพลง ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ | Chord ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ด เนื้อเพลง ยิกเท้าโหละซัว สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดเพลง น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ | เพลง น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ | เนื้อเพลง น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ | Chord น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

22 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดกีต้าร์ กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดเพลง กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ | เพลง กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ | เนื้อเพลง กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ | Chord กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ด เนื้อเพลง กว๊านพะเยา สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ Chordza

คอร์ด รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ | คอร์ดกีต้าร์ รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ | คอร์ดเพลง รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ | เพลง รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ | เนื้อเพลง รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ | Chord รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์
คอร์ด เนื้อเพลง รถเครื่องโบราณ วงรถซ่าส์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร Chordza

คอร์ด อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร | คอร์ดกีต้าร์ อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร | คอร์ดเพลง อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร | เพลง อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร | เนื้อเพลง อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร | Chord อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร
คอร์ด เนื้อเพลง อดีตรักบางปู ลูกแพร อุไรพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | เพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | Chord พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo Chordza

คอร์ด ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo | คอร์ดกีต้าร์ ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo | คอร์ดเพลง ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo | เพลง ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo | เนื้อเพลง ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo | Chord ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo
คอร์ด เนื้อเพลง ข้ามาคนเดียว ดิษฐ์ Smile Buffalo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ Chordza

คอร์ด แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ | คอร์ดกีต้าร์ แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ | คอร์ดเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ | เพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ | เนื้อเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ | Chord แฟนเก่า กล้วย แสตมป์
คอร์ด เนื้อเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หายใจไม่ออก Time Band Chordza

คอร์ด หายใจไม่ออก Time Band | คอร์ดกีต้าร์ หายใจไม่ออก Time Band | คอร์ดเพลง หายใจไม่ออก Time Band | เพลง หายใจไม่ออก Time Band | เนื้อเพลง หายใจไม่ออก Time Band | Chord หายใจไม่ออก Time Band
คอร์ด เนื้อเพลง หายใจไม่ออก Time Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่โอเค T. One Chordza

คอร์ด ไม่โอเค T. One | คอร์ดกีต้าร์ ไม่โอเค T. One | คอร์ดเพลง ไม่โอเค T. One | เพลง ไม่โอเค T. One | เนื้อเพลง ไม่โอเค T. One | Chord ไม่โอเค T. One
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่โอเค T. One Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic Chordza

คอร์ด คำตอบ (Scrubb) Lunatic | คอร์ดกีต้าร์ คำตอบ (Scrubb) Lunatic | คอร์ดเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic | เพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic | เนื้อเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic | Chord คำตอบ (Scrubb) Lunatic
คอร์ด เนื้อเพลง คำตอบ (Scrubb) Lunatic Chordza

21 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คราม Chanudom Chordza

คอร์ด คราม Chanudom | คอร์ดกีต้าร์ คราม Chanudom | คอร์ดเพลง คราม Chanudom | เพลง คราม Chanudom | เนื้อเพลง คราม Chanudom | Chord คราม Chanudom
คอร์ด เนื้อเพลง คราม Chanudom Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดกีต้าร์ เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดเพลง เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เพลง เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เนื้อเพลง เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Chord เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์
คอร์ด เนื้อเพลง เป็นเธอได้ไหม (ใครคนนั้น) ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดกีต้าร์ อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดเพลง อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เพลง อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เนื้อเพลง อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Chord อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์
คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายสิแทนเขาได้บ่ ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ Chordza

คอร์ด เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ | คอร์ดกีต้าร์ เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ | คอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ | เพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ | เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ | Chord เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ
คอร์ด เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม ใหม่ เจริญปุระ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก Chordza

คอร์ด สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก | คอร์ดเพลง สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก | เพลง สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก | เนื้อเพลง สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก | Chord สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาจากหัวใจ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ Chordza

คอร์ด แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ | คอร์ดกีต้าร์ แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ | คอร์ดเพลง แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ | เพลง แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ | เนื้อเพลง แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ | Chord แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์
คอร์ด เนื้อเพลง แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ โอปอล์ ประพุทธ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เข้าใจป่ะ แองจี้ Chordza

คอร์ด เข้าใจป่ะ แองจี้ | คอร์ดกีต้าร์ เข้าใจป่ะ แองจี้ | คอร์ดเพลง เข้าใจป่ะ แองจี้ | เพลง เข้าใจป่ะ แองจี้ | เนื้อเพลง เข้าใจป่ะ แองจี้ | Chord เข้าใจป่ะ แองจี้
คอร์ด เนื้อเพลง เข้าใจป่ะ แองจี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี Chordza

คอร์ด ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี | คอร์ดเพลง ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี | เพลง ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี | เนื้อเพลง ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี | Chord ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใคร แบม พิชญ์สิรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang Chordza

คอร์ด จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang | คอร์ดกีต้าร์ จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang | คอร์ดเพลง จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang | เพลง จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang | เนื้อเพลง จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang | Chord จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang
คอร์ด เนื้อเพลง จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Feat.yellow fang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดกีต้าร์ โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดเพลง โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน | เพลง โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน | เนื้อเพลง โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน | Chord โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน
คอร์ด เนื้อเพลง โปเกม่อน (Pokemon) หนุ่ม หนุมาน Chordza

20 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ Chordza

คอร์ด My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ | คอร์ดกีต้าร์ My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ | คอร์ดเพลง My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ | เพลง My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ | เนื้อเพลง My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ | Chord My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ
คอร์ด เนื้อเพลง My Beautiful Girl วิคเตอร์ ชัชชวิศ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | เพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ | Chord รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้จากหนุ่มไทย ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON Chordza

คอร์ด ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON | คอร์ดกีต้าร์ ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON | คอร์ดเพลง ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON | เพลง ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON | เนื้อเพลง ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON | Chord ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON
คอร์ด เนื้อเพลง ยินดี พิจิกา Feat.THE PARKINSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes Chordza

คอร์ด ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes | คอร์ดกีต้าร์ ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes | คอร์ดเพลง ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes | เพลง ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes | เนื้อเพลง ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes | Chord ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes
คอร์ด เนื้อเพลง ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา Chordza

คอร์ด ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา | คอร์ดกีต้าร์ ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา | คอร์ดเพลง ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา | เพลง ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา | เนื้อเพลง ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา | Chord ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา
คอร์ด เนื้อเพลง ดาวประดับบ่า ตอง ปัญนัชญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ Chordza

คอร์ด สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ | คอร์ดกีต้าร์ สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ | คอร์ดเพลง สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ | เพลง สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ | เนื้อเพลง สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ | Chord สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์
คอร์ด เนื้อเพลง สะพานสายรุ้ง ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ Chordza

คอร์ด บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ | คอร์ดกีต้าร์ บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ | คอร์ดเพลง บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ | เพลง บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ | เนื้อเพลง บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ | Chord บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์
คอร์ด เนื้อเพลง บ้านนาป่าร้าง คำรณ สัมบุญณานนท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal Chordza

คอร์ด ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal | คอร์ดกีต้าร์ ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal | คอร์ดเพลง ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal | เพลง ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal | เนื้อเพลง ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal | Chord ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal
คอร์ด เนื้อเพลง ผิดทั้ง 2 ทาง กวาง ABnormal Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โอฮาโย ?????? The Ginkz Chordza

คอร์ด โอฮาโย ?????? The Ginkz | คอร์ดกีต้าร์ โอฮาโย ?????? The Ginkz | คอร์ดเพลง โอฮาโย ?????? The Ginkz | เพลง โอฮาโย ?????? The Ginkz | เนื้อเพลง โอฮาโย ?????? The Ginkz | Chord โอฮาโย ?????? The Ginkz
คอร์ด เนื้อเพลง โอฮาโย ?????? The Ginkz Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ Chordza

คอร์ด ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ | คอร์ดกีต้าร์ ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ | คอร์ดเพลง ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ | เพลง ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ | เนื้อเพลง ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ | Chord ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์
คอร์ด เนื้อเพลง ชั่วคราว Tabasco Feat.อะตอม ชนกันต์ Chordza

19 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE Chordza

คอร์ด เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE | คอร์ดกีต้าร์ เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE | คอร์ดเพลง เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE | เพลง เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE | เนื้อเพลง เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE | Chord เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงฮิ Swinging Feat.YUTHAFEDFE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Believe I Can Fly R. Kelly Chordza

คอร์ด I Believe I Can Fly R. Kelly | คอร์ดกีต้าร์ I Believe I Can Fly R. Kelly | คอร์ดเพลง I Believe I Can Fly R. Kelly | เพลง I Believe I Can Fly R. Kelly | เนื้อเพลง I Believe I Can Fly R. Kelly | Chord I Believe I Can Fly R. Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง I Believe I Can Fly R. Kelly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฤดูฝน Paradox Chordza

คอร์ด ฤดูฝน Paradox | คอร์ดกีต้าร์ ฤดูฝน Paradox | คอร์ดเพลง ฤดูฝน Paradox | เพลง ฤดูฝน Paradox | เนื้อเพลง ฤดูฝน Paradox | Chord ฤดูฝน Paradox
คอร์ด เนื้อเพลง ฤดูฝน Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog Chordza

คอร์ด เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog | คอร์ดกีต้าร์ เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog | คอร์ดเพลง เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog | เพลง เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog | เนื้อเพลง เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog | Chord เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงกลับบ้าน Lomosonic Feat.ป๊อด Modern dog Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana Chordza

คอร์ด อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana | คอร์ดกีต้าร์ อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana | คอร์ดเพลง อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana | เพลง อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana | เนื้อเพลง อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana | Chord อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana
คอร์ด เนื้อเพลง อยากอยู่คนเดียว Gam Dachana Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปลิ้นปล้อน DOSE Chordza

คอร์ด ปลิ้นปล้อน DOSE | คอร์ดกีต้าร์ ปลิ้นปล้อน DOSE | คอร์ดเพลง ปลิ้นปล้อน DOSE | เพลง ปลิ้นปล้อน DOSE | เนื้อเพลง ปลิ้นปล้อน DOSE | Chord ปลิ้นปล้อน DOSE
คอร์ด เนื้อเพลง ปลิ้นปล้อน DOSE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร Chordza

คอร์ด เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร | คอร์ดกีต้าร์ เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร | คอร์ดเพลง เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร | เพลง เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร | เนื้อเพลง เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร | Chord เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร
คอร์ด เนื้อเพลง เข้าใจฉันไหม ( Acoustic ) Da Endorphine Feat.ตู่ ภพธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หน้าไม่อาย C Quint Chordza

คอร์ด หน้าไม่อาย C Quint | คอร์ดกีต้าร์ หน้าไม่อาย C Quint | คอร์ดเพลง หน้าไม่อาย C Quint | เพลง หน้าไม่อาย C Quint | เนื้อเพลง หน้าไม่อาย C Quint | Chord หน้าไม่อาย C Quint
คอร์ด เนื้อเพลง หน้าไม่อาย C Quint Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังไกล Boy Peacemaker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังไกล Boy Peacemaker Chordza
คอร์ด ยังไกล Boy Peacemaker | คอร์ดกีต้าร์ ยังไกล Boy Peacemaker | คอร์ดเพลง ยังไกล Boy Peacemaker | เพลง ยังไกล Boy Peacemaker | เนื้อเพลง ยังไกล Boy Peacemaker | Chord ยังไกล Boy Peacemaker

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ฆ่าฉัน คิง ภัชรพงษ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่ฆ่าฉัน คิง ภัชรพงษ์ The Voice Thailand Chordza
คอร์ด คนที่ฆ่าฉัน คิง ภัชรพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ คนที่ฆ่าฉัน คิง ภัชรพงษ์ | คอร์ดเพลง คนที่ฆ่าฉัน คิง ภัชรพงษ์ 

คอร์ด เนื้อเพลง หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว | คอร์ดเพลง หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว | เพลง หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว | Chord หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง หมอลำร็อค แอ็ด คาราบาว Chordza

18 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ | คอร์ดกีต้าร์ จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ | คอร์ดเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ | เพลง จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ | เนื้อเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ | Chord จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์
คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายฉบับสุดท้าย แต๊งค์ เมธาสิทธิ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา Chordza

คอร์ด ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา | คอร์ดกีต้าร์ ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา | คอร์ดเพลง ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา | เพลง ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา | เนื้อเพลง ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา | Chord ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา
คอร์ด เนื้อเพลง ลองเชิงลองใจ แอน ธิติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Live & Learn บลู บัญชา The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Live & Learn บลู บัญชา | คอร์ดกีต้าร์ Live & Learn บลู บัญชา | คอร์ดเพลง Live & Learn บลู บัญชา | เพลง Live & Learn บลู บัญชา | เนื้อเพลง Live & Learn บลู บัญชา | Chord Live & Learn บลู บัญชา
คอร์ด เนื้อเพลง Live & Learn บลู บัญชา The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ | คอร์ดกีต้าร์ Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ | คอร์ดเพลง Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ | เพลง Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ | เนื้อเพลง Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ | Chord Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์
คอร์ด เนื้อเพลง Airplanes ซีโมน ศิลปิณฑ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แฟนป้า เคียว Chordza

คอร์ด แฟนป้า เคียว | คอร์ดกีต้าร์ แฟนป้า เคียว | คอร์ดเพลง แฟนป้า เคียว | เพลง แฟนป้า เคียว | เนื้อเพลง แฟนป้า เคียว | Chord แฟนป้า เคียว
คอร์ด เนื้อเพลง แฟนป้า เคียว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย | คอร์ดเพลง Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย | เพลง Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย | เนื้อเพลง Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย | Chord Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Home Chicago เบ๊นซ์ ณรงค์ชัย The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวบางกรวย อร อรดี Chordza

คอร์ด สาวบางกรวย อร อรดี | คอร์ดกีต้าร์ สาวบางกรวย อร อรดี | คอร์ดเพลง สาวบางกรวย อร อรดี | เพลง สาวบางกรวย อร อรดี | เนื้อเพลง สาวบางกรวย อร อรดี | Chord สาวบางกรวย อร อรดี
คอร์ด เนื้อเพลง สาวบางกรวย อร อรดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | คอร์ดเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | เพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | เนื้อเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | Chord รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ อะตอม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | คอร์ดกีต้าร์ แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | คอร์ดเพลง แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | เพลง แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | เนื้อเพลง แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ | Chord แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์
คอร์ด เนื้อเพลง แผลในใจ อะตอม กิตติวัฑฒ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซมซาน หงา คาราวาน Chordza

คอร์ด ซมซาน หงา คาราวาน | คอร์ดกีต้าร์ ซมซาน หงา คาราวาน | คอร์ดเพลง ซมซาน หงา คาราวาน | เพลง ซมซาน หงา คาราวาน | เนื้อเพลง ซมซาน หงา คาราวาน | Chord ซมซาน หงา คาราวาน
คอร์ด เนื้อเพลง ซมซาน หงา คาราวาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rehab ป๊อป ณัฐนท The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Rehab ป๊อป ณัฐนท | คอร์ดกีต้าร์ Rehab ป๊อป ณัฐนท | คอร์ดเพลง Rehab ป๊อป ณัฐนท | เพลง Rehab ป๊อป ณัฐนท | เนื้อเพลง Rehab ป๊อป ณัฐนท | Chord Rehab ป๊อป ณัฐนท
คอร์ด เนื้อเพลง Rehab ป๊อป ณัฐนท The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่จริง วงพะโล้ Chordza

คอร์ด เธอไม่จริง วงพะโล้ | คอร์ดกีต้าร์ เธอไม่จริง วงพะโล้ | คอร์ดเพลง เธอไม่จริง วงพะโล้ | เพลง เธอไม่จริง วงพะโล้ | เนื้อเพลง เธอไม่จริง วงพะโล้ | Chord เธอไม่จริง วงพะโล้
คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่จริง วงพะโล้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) Chordza

คอร์ด อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) | คอร์ดกีต้าร์ อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) | คอร์ดเพลง อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) | เพลง อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) | เนื้อเพลง อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) | Chord อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส)
คอร์ด เนื้อเพลง อยากมีเมีย (เพิ่ม) ร็อคแขม่ว (แบงค์+แจ๊ส) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดกีต้าร์ เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | คอร์ดเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | เพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ | Chord เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ
คอร์ด เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล Chordza

คอร์ด ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล | คอร์ดกีต้าร์ ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล | คอร์ดเพลง ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล | เพลง ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล | เนื้อเพลง ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล | Chord ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล
คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้ม พุทธชาด สุจริตกุล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน Chordza

คอร์ด ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน | คอร์ดกีต้าร์ ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน | คอร์ดเพลง ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน | เพลง ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน | เนื้อเพลง ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน | Chord ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน
คอร์ด เนื้อเพลง ได้เรือถีบแพ ป๋อง ณปะเหลียน Chordza

17 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ บรั่นดี Chordza

คอร์ด เพ้อ บรั่นดี | คอร์ดกีต้าร์ เพ้อ บรั่นดี | คอร์ดเพลง เพ้อ บรั่นดี | เพลง เพ้อ บรั่นดี | เนื้อเพลง เพ้อ บรั่นดี | Chord เพ้อ บรั่นดี
คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ บรั่นดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร Chordza

คอร์ด เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร | คอร์ดกีต้าร์ เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร | คอร์ดเพลง เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร | เพลง เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร | เนื้อเพลง เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร | Chord เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงรักข้ามภพ นิว วงศกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ครวญ ซิกเซ้นต์ Chordza

คอร์ด ครวญ ซิกเซ้นต์ | คอร์ดกีต้าร์ ครวญ ซิกเซ้นต์ | คอร์ดเพลง ครวญ ซิกเซ้นต์ | เพลง ครวญ ซิกเซ้นต์ | เนื้อเพลง ครวญ ซิกเซ้นต์ | Chord ครวญ ซิกเซ้นต์
คอร์ด เนื้อเพลง ครวญ ซิกเซ้นต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล Chordza

คอร์ด สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล | คอร์ดกีต้าร์ สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล | คอร์ดเพลง สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล | เพลง สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล | เนื้อเพลง สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล | Chord สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล
คอร์ด เนื้อเพลง สมัครรักสมัครแฟน ชาตรี ศรีชล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล Chordza

คอร์ด นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล | คอร์ดกีต้าร์ นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล | คอร์ดเพลง นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล | เพลง นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล | เนื้อเพลง นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล | Chord นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล
คอร์ด เนื้อเพลง นางลืมทะเล ชาตรี ศรีชล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข Chordza

คอร์ด กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข | คอร์ดกีต้าร์ กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข | คอร์ดเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข | เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข | เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข | Chord กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข
คอร์ด เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย ชาญ เย็นแข Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ Chordza

คอร์ด สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ | คอร์ดเพลง สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ | เพลง สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ | เนื้อเพลง สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ | Chord สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งของ จิรากร สมพิทักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ Chordza

คอร์ด คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ | คอร์ดกีต้าร์ คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ | คอร์ดเพลง คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ | เพลง คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ | เนื้อเพลง คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ | Chord คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์
คอร์ด เนื้อเพลง คนไม่เอาถ่าน คริสทีน จิระวงศ์วิโรจน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ Chordza

คอร์ด เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ | คอร์ดกีต้าร์ เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ | คอร์ดเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ | เพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ | เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ | Chord เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์
คอร์ด เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ก๊อต จักรพรรณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ The Impossible Chordza

คอร์ด ไหนว่าจะจำ The Impossible | คอร์ดกีต้าร์ ไหนว่าจะจำ The Impossible | คอร์ดเพลง ไหนว่าจะจำ The Impossible | เพลง ไหนว่าจะจำ The Impossible | เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ The Impossible | Chord ไหนว่าจะจำ The Impossible
คอร์ด เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ The Impossible Chordza

16 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อยากบอกว่ารัก Sin Singular Chordza

คอร์ด อยากบอกว่ารัก Sin Singular | คอร์ดกีต้าร์ อยากบอกว่ารัก Sin Singular | คอร์ดเพลง อยากบอกว่ารัก Sin Singular | เพลง อยากบอกว่ารัก Sin Singular | เนื้อเพลง อยากบอกว่ารัก Sin Singular | Chord อยากบอกว่ารัก Sin Singular
คอร์ด เนื้อเพลง อยากบอกว่ารัก Sin Singular Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอ Pyra Chordza

คอร์ด รอ Pyra | คอร์ดกีต้าร์ รอ Pyra | คอร์ดเพลง รอ Pyra | เพลง รอ Pyra | เนื้อเพลง รอ Pyra | Chord รอ Pyra
คอร์ด เนื้อเพลง รอ Pyra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เนย Playground Chordza

คอร์ด เนย Playground | คอร์ดกีต้าร์ เนย Playground | คอร์ดเพลง เนย Playground | เพลง เนย Playground | เนื้อเพลง เนย Playground | Chord เนย Playground
คอร์ด เนื้อเพลง เนย Playground Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยืนงงในดงทีน iDear Chordza

คอร์ด ยืนงงในดงทีน iDear | คอร์ดกีต้าร์ ยืนงงในดงทีน iDear | คอร์ดเพลง ยืนงงในดงทีน iDear | เพลง ยืนงงในดงทีน iDear | เนื้อเพลง ยืนงงในดงทีน iDear | Chord ยืนงงในดงทีน iDear
คอร์ด เนื้อเพลง ยืนงงในดงทีน iDear Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars Chordza

คอร์ด ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars | คอร์ดกีต้าร์ ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars | คอร์ดเพลง ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars | เพลง ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars | เนื้อเพลง ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars | Chord ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars
คอร์ด เนื้อเพลง ทำร้ายด้วยน้ำตา Dogmars Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง หยดน้ำสังข์หลั่งริน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี Chordza

คอร์ด คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี | คอร์ดกีต้าร์ คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี | คอร์ดเพลง คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี | เพลง คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี | เนื้อเพลง คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี | Chord คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี
คอร์ด เนื้อเพลง คนเดียวที่รอคอย ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี Chordza

คอร์ด อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี | คอร์ดกีต้าร์ อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี | คอร์ดเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี | เพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี | เนื้อเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี | Chord อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี
คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร Chordza

คอร์ด บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร | คอร์ดกีต้าร์ บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร | คอร์ดเพลง บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร | เพลง บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร | เนื้อเพลง บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร | Chord บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร
คอร์ด เนื้อเพลง บอกใจว่ายังรอ อี๊ด ศุภกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เน่อเจ้า ส้มป่อย Chordza

คอร์ด เน่อเจ้า ส้มป่อย | คอร์ดกีต้าร์ เน่อเจ้า ส้มป่อย | คอร์ดเพลง เน่อเจ้า ส้มป่อย | เพลง เน่อเจ้า ส้มป่อย | เนื้อเพลง เน่อเจ้า ส้มป่อย | Chord เน่อเจ้า ส้มป่อย
คอร์ด เนื้อเพลง เน่อเจ้า ส้มป่อย Chordza

15 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย Chordza

คอร์ด รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย | คอร์ดกีต้าร์ รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย | คอร์ดเพลง รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย | เพลง รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย | เนื้อเพลง รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย | Chord รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
คอร์ด เนื้อเพลง รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง Chordza

คอร์ด เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง | คอร์ดกีต้าร์ เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง | คอร์ดเพลง เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง | เพลง เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง | เนื้อเพลง เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง | Chord เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง
คอร์ด เนื้อเพลง เขากองหน้าอ้ายกองหลัง คำก้อน ดอนกลาง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กเร่ร่อน กินรี Chordza

คอร์ด เด็กเร่ร่อน กินรี | คอร์ดกีต้าร์ เด็กเร่ร่อน กินรี | คอร์ดเพลง เด็กเร่ร่อน กินรี | เพลง เด็กเร่ร่อน กินรี | เนื้อเพลง เด็กเร่ร่อน กินรี | Chord เด็กเร่ร่อน กินรี
คอร์ด เนื้อเพลง เด็กเร่ร่อน กินรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอยังมีฉัน กางเกง Chordza

คอร์ด เธอยังมีฉัน กางเกง | คอร์ดกีต้าร์ เธอยังมีฉัน กางเกง | คอร์ดเพลง เธอยังมีฉัน กางเกง | เพลง เธอยังมีฉัน กางเกง | เนื้อเพลง เธอยังมีฉัน กางเกง | Chord เธอยังมีฉัน กางเกง
คอร์ด เนื้อเพลง เธอยังมีฉัน กางเกง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เท่าที่มี กางเกง Chordza

คอร์ด เท่าที่มี กางเกง | คอร์ดกีต้าร์ เท่าที่มี กางเกง | คอร์ดเพลง เท่าที่มี กางเกง | เพลง เท่าที่มี กางเกง | เนื้อเพลง เท่าที่มี กางเกง | Chord เท่าที่มี กางเกง
คอร์ด เนื้อเพลง เท่าที่มี กางเกง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) Chordza

คอร์ด ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) | คอร์ดกีต้าร์ ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) | คอร์ดเพลง ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) | เพลง ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) | เนื้อเพลง ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) | Chord ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang)
คอร์ด เนื้อเพลง ฝากถึงใครสักคน Tum Picaszo (Natee Boonrueang) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music Chordza

คอร์ด หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music | คอร์ดเพลง หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music | เพลง หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music | เนื้อเพลง หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music | Chord หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music
คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจไม่ใช่ภูผา Dave Music Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝัน Brown Flying Chordza

คอร์ด ฝัน Brown Flying | คอร์ดกีต้าร์ ฝัน Brown Flying | คอร์ดเพลง ฝัน Brown Flying | เพลง ฝัน Brown Flying | เนื้อเพลง ฝัน Brown Flying | Chord ฝัน Brown Flying
คอร์ด เนื้อเพลง ฝัน Brown Flying Chordza

14 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แสงและเงา มาตัง The Star 11 Chordza

คอร์ด แสงและเงา มาตัง The Star 11 | คอร์ดกีต้าร์ แสงและเงา มาตัง The Star 11 | คอร์ดเพลง แสงและเงา มาตัง The Star 11 | เพลง แสงและเงา มาตัง The Star 11 | เนื้อเพลง แสงและเงา มาตัง The Star 11 | Chord แสงและเงา มาตัง The Star 11
คอร์ด เนื้อเพลง แสงและเงา มาตัง The Star 11 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู Chordza

คอร์ด อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู | คอร์ดกีต้าร์ อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู | คอร์ดเพลง อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู | เพลง อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู | เนื้อเพลง อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู | Chord อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู
คอร์ด เนื้อเพลง อาจเป็นเพราะ พลอยชมพู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา Chordza

คอร์ด สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา | คอร์ดกีต้าร์ สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา | คอร์ดเพลง สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา | เพลง สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา | เนื้อเพลง สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา | Chord สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา
คอร์ด เนื้อเพลง สาวนุ้ยยังคอย น้องอ๊อด ลักขณา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชอบหาเรื่อง ซีแนน Chordza

คอร์ด ชอบหาเรื่อง ซีแนน | คอร์ดกีต้าร์ ชอบหาเรื่อง ซีแนน | คอร์ดเพลง ชอบหาเรื่อง ซีแนน | เพลง ชอบหาเรื่อง ซีแนน | เนื้อเพลง ชอบหาเรื่อง ซีแนน | Chord ชอบหาเรื่อง ซีแนน
คอร์ด เนื้อเพลง ชอบหาเรื่อง ซีแนน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด Chordza

คอร์ด โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด | คอร์ดกีต้าร์ โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด | คอร์ดเพลง โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด | เพลง โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด | เนื้อเพลง โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด | Chord โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด
คอร์ด เนื้อเพลง โลกแสนยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อฉันได้รักเธอ กอบัว, น้าหนวด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ทิ้งกัน RTSM Chordza

คอร์ด ไม่ทิ้งกัน RTSM | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ทิ้งกัน RTSM | คอร์ดเพลง ไม่ทิ้งกัน RTSM | เพลง ไม่ทิ้งกัน RTSM | เนื้อเพลง ไม่ทิ้งกัน RTSM | Chord ไม่ทิ้งกัน RTSM
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ทิ้งกัน RTSM Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้าย LoopLife Chordza

คอร์ด วันสุดท้าย LoopLife | คอร์ดกีต้าร์ วันสุดท้าย LoopLife | คอร์ดเพลง วันสุดท้าย LoopLife | เพลง วันสุดท้าย LoopLife | เนื้อเพลง วันสุดท้าย LoopLife | Chord วันสุดท้าย LoopLife
คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้าย LoopLife Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาย Love You Lipta Feat.Olives Chordza

คอร์ด อาย Love You Lipta Feat.Olives | คอร์ดกีต้าร์ อาย Love You Lipta Feat.Olives | คอร์ดเพลง อาย Love You Lipta Feat.Olives | เพลง อาย Love You Lipta Feat.Olives | เนื้อเพลง อาย Love You Lipta Feat.Olives | Chord อาย Love You Lipta Feat.Olives
คอร์ด เนื้อเพลง อาย Love You Lipta Feat.Olives Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hollaback Girl Gwen Stefani Chordza

คอร์ด Hollaback Girl Gwen Stefani | คอร์ดกีต้าร์ Hollaback Girl Gwen Stefani | คอร์ดเพลง Hollaback Girl Gwen Stefani | เพลง Hollaback Girl Gwen Stefani | เนื้อเพลง Hollaback Girl Gwen Stefani | Chord Hollaback Girl Gwen Stefani
คอร์ด เนื้อเพลง Hollaback Girl Gwen Stefani Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve Chordza

คอร์ด Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve | คอร์ดกีต้าร์ Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve | คอร์ดเพลง Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve | เพลง Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve | เนื้อเพลง Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve | Chord Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve
คอร์ด เนื้อเพลง Rich Girl Gwen Stefani Feat.Eve Chordza

13 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เทศกาล Gager PPatt Chordza

คอร์ด เทศกาล Gager PPatt | คอร์ดกีต้าร์ เทศกาล Gager PPatt | คอร์ดเพลง เทศกาล Gager PPatt | เพลง เทศกาล Gager PPatt | เนื้อเพลง เทศกาล Gager PPatt | Chord เทศกาล Gager PPatt
คอร์ด เนื้อเพลง เทศกาล Gager PPatt Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย | คอร์ดกีต้าร์ ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย | คอร์ดเพลง ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย | เพลง ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย | เนื้อเพลง ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย | Chord ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย
คอร์ด เนื้อเพลง ติดอยู่ในหัวใจ Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตายก็ยอม Bankk Cash Chordza

คอร์ด ตายก็ยอม Bankk Cash | คอร์ดกีต้าร์ ตายก็ยอม Bankk Cash | คอร์ดเพลง ตายก็ยอม Bankk Cash | เพลง ตายก็ยอม Bankk Cash | เนื้อเพลง ตายก็ยอม Bankk Cash | Chord ตายก็ยอม Bankk Cash
คอร์ด เนื้อเพลง ตายก็ยอม Bankk Cash Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Smile Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Smile Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Smile Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Smile Avril Lavigne | เพลง Smile Avril Lavigne | เนื้อเพลง Smile Avril Lavigne | Chord Smile Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Smile Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sippin' On Sunshine Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Sippin' On Sunshine Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Sippin' On Sunshine Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Sippin' On Sunshine Avril Lavigne | เพลง Sippin' On Sunshine Avril Lavigne | เนื้อเพลง Sippin' On Sunshine Avril Lavigne | Chord Sippin' On Sunshine Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Sippin' On Sunshine Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Innocence Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Innocence Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Innocence Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Innocence Avril Lavigne | เพลง Innocence Avril Lavigne | เนื้อเพลง Innocence Avril Lavigne | Chord Innocence Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Innocence Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hush Hush Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Hush Hush Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Hush Hush Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Hush Hush Avril Lavigne | เพลง Hush Hush Avril Lavigne | เนื้อเพลง Hush Hush Avril Lavigne | Chord Hush Hush Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Hush Hush Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Here's to Never Growing Up Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Here's to Never Growing Up Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Here's to Never Growing Up Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Here's to Never Growing Up Avril Lavigne | เพลง Here's to Never Growing Up Avril Lavigne | เนื้อเพลง Here's to Never Growing Up Avril Lavigne | Chord Here's to Never Growing Up Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Here's to Never Growing Up Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Goodbye Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Goodbye Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Goodbye Avril Lavigne | เพลง Goodbye Avril Lavigne | เนื้อเพลง Goodbye Avril Lavigne | Chord Goodbye Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Girlfriend Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Girlfriend Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Girlfriend Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Girlfriend Avril Lavigne | เพลง Girlfriend Avril Lavigne | เนื้อเพลง Girlfriend Avril Lavigne | Chord Girlfriend Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Girlfriend Avril Lavigne Chordza

12 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Everybody Hurts Avril Lavigne Chordza

คอร์ด Everybody Hurts Avril Lavigne | คอร์ดกีต้าร์ Everybody Hurts Avril Lavigne | คอร์ดเพลง Everybody Hurts Avril Lavigne | เพลง Everybody Hurts Avril Lavigne | เนื้อเพลง Everybody Hurts Avril Lavigne | Chord Everybody Hurts Avril Lavigne
คอร์ด เนื้อเพลง Everybody Hurts Avril Lavigne Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา Chordza

คอร์ด แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา | คอร์ดกีต้าร์ แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา | คอร์ดเพลง แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา | เพลง แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา | เนื้อเพลง แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา | Chord แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา
คอร์ด เนื้อเพลง แคร์คนที่เขาบ่แคร์ โอ๊ต สุธา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา Chordza

คอร์ด คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา | คอร์ดกีต้าร์ คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา | คอร์ดเพลง คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา | เพลง คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา | เนื้อเพลง คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา | Chord คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา
คอร์ด เนื้อเพลง คิดไปเองว่าดี แนน วาทิยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง อบอุ่นทุกอารมณ์ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ Chordza

คอร์ด ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ | คอร์ดกีต้าร์ ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ | คอร์ดเพลง ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ | เพลง ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ | เนื้อเพลง ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ | Chord ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ
คอร์ด เนื้อเพลง ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียดายอะไร เจ เจตริน Chordza

คอร์ด เสียดายอะไร เจ เจตริน | คอร์ดกีต้าร์ เสียดายอะไร เจ เจตริน | คอร์ดเพลง เสียดายอะไร เจ เจตริน | เพลง เสียดายอะไร เจ เจตริน | เนื้อเพลง เสียดายอะไร เจ เจตริน | Chord เสียดายอะไร เจ เจตริน
คอร์ด เนื้อเพลง เสียดายอะไร เจ เจตริน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ Chordza

คอร์ด ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ | คอร์ดเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ | เพลง ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ | เนื้อเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ | Chord ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ เข้ม ศุภกิจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาษารัก เกี๊ยง Chordza

คอร์ด ภาษารัก เกี๊ยง | คอร์ดกีต้าร์ ภาษารัก เกี๊ยง | คอร์ดเพลง ภาษารัก เกี๊ยง | เพลง ภาษารัก เกี๊ยง | เนื้อเพลง ภาษารัก เกี๊ยง | Chord ภาษารัก เกี๊ยง
คอร์ด เนื้อเพลง ภาษารัก เกี๊ยง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง Chordza

คอร์ด เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง | คอร์ดกีต้าร์ เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง | คอร์ดเพลง เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง | เพลง เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง | เนื้อเพลง เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง | Chord เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
คอร์ด เนื้อเพลง เราและนาย มอส ปฏิภาณ Feat.ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางครวญ ปุ้ย ดวงพร Chordza

คอร์ด นางครวญ ปุ้ย ดวงพร | คอร์ดกีต้าร์ นางครวญ ปุ้ย ดวงพร | คอร์ดเพลง นางครวญ ปุ้ย ดวงพร | เพลง นางครวญ ปุ้ย ดวงพร | เนื้อเพลง นางครวญ ปุ้ย ดวงพร | Chord นางครวญ ปุ้ย ดวงพร
คอร์ด เนื้อเพลง นางครวญ ปุ้ย ดวงพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ Chordza

คอร์ด บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ | คอร์ดเพลง บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ | เพลง บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ | เนื้อเพลง บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ | Chord บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง บทเรียนก่อนวิวาห์ ธนา - ทวินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แหลก ทราย Fahrenheit Chordza

คอร์ด แหลก ทราย Fahrenheit | คอร์ดกีต้าร์ แหลก ทราย Fahrenheit | คอร์ดเพลง แหลก ทราย Fahrenheit | เพลง แหลก ทราย Fahrenheit | เนื้อเพลง แหลก ทราย Fahrenheit | Chord แหลก ทราย Fahrenheit
คอร์ด เนื้อเพลง แหลก ทราย Fahrenheit Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย Chordza

คอร์ด อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย | คอร์ดกีต้าร์ อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย | คอร์ดเพลง อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย | เพลง อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย | เนื้อเพลง อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย | Chord อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย
คอร์ด เนื้อเพลง อกหักเปล่า ๆ กุ้งไทย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons Chordza

คอร์ด This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons | คอร์ดกีต้าร์ This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons | คอร์ดเพลง This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons | เพลง This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons | เนื้อเพลง This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons | Chord This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons
คอร์ด เนื้อเพลง This Is Love will.i.am Feat.Eva Simons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันฟ้ามัว The Ghost Cat Chordza

คอร์ด วันฟ้ามัว The Ghost Cat | คอร์ดกีต้าร์ วันฟ้ามัว The Ghost Cat | คอร์ดเพลง วันฟ้ามัว The Ghost Cat | เพลง วันฟ้ามัว The Ghost Cat | เนื้อเพลง วันฟ้ามัว The Ghost Cat | Chord วันฟ้ามัว The Ghost Cat
คอร์ด เนื้อเพลง วันฟ้ามัว The Ghost Cat Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul Chordza

คอร์ด Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul | คอร์ดกีต้าร์ Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul | คอร์ดเพลง Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul | เพลง Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul | เนื้อเพลง Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul | Chord Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul
คอร์ด เนื้อเพลง Cheap Thrills Sia Feat.Sean Paul Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene Chordza

คอร์ด Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene | คอร์ดกีต้าร์ Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene | คอร์ดเพลง Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene | เพลง Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene | เนื้อเพลง Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene | Chord Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene
คอร์ด เนื้อเพลง Love You Like A Love Song Selena Gomez & The Scene Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand | คอร์ดเพลง ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand | เพลง ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand | เนื้อเพลง ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand | Chord ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย จุ๋ม เบญจมาศ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | คอร์ดเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | เพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | เนื้อเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | Chord Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand | คอร์ดเพลง Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand | เพลง Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand | เนื้อเพลง Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand | Chord Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง Daydreamer แป๊ก ณัฐชา The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand | คอร์ดเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand | เพลง ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand | เนื้อเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand | Chord ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ กิ๊ฟท์ จุฑาทิพย์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand | คอร์ดเพลง วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand | เพลง วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand | เนื้อเพลง วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand | Chord วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง วัดใจ แจ็คกี้ พิรชัชย์ The Voice Thailand Chordza

11 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand | คอร์ดเพลง Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand | เพลง Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand | เนื้อเพลง Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand | Chord Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง Lego House ต้า ฐิติพล The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene Chordza

คอร์ด A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene | คอร์ดกีต้าร์ A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene | คอร์ดเพลง A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene | เพลง A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene | เนื้อเพลง A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene | Chord A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene
คอร์ด เนื้อเพลง A Year Without Rain Selena Gomez & The Scene Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand | คอร์ดเพลง ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand | เพลง ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand | เนื้อเพลง ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand | Chord ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง ผิดที่ไว้ใจ เกิบ ณัฐพงศ์ The Voice Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hasta el Amanecer Nicky Jam Chordza

คอร์ด Hasta el Amanecer Nicky Jam | คอร์ดกีต้าร์ Hasta el Amanecer Nicky Jam | คอร์ดเพลง Hasta el Amanecer Nicky Jam | เพลง Hasta el Amanecer Nicky Jam | เนื้อเพลง Hasta el Amanecer Nicky Jam | Chord Hasta el Amanecer Nicky Jam
คอร์ด เนื้อเพลง Hasta el Amanecer Nicky Jam Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด The Climb MILEY CYRUS | คอร์ดกีต้าร์ The Climb MILEY CYRUS | คอร์ดเพลง The Climb MILEY CYRUS | เพลง The Climb MILEY CYRUS | เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS | Chord The Climb MILEY CYRUS
คอร์ด เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช้างศึก Mild Feat.The Rube Chordza

คอร์ด ช้างศึก Mild Feat.The Rube | คอร์ดกีต้าร์ ช้างศึก Mild Feat.The Rube | คอร์ดเพลง ช้างศึก Mild Feat.The Rube | เพลง ช้างศึก Mild Feat.The Rube | เนื้อเพลง ช้างศึก Mild Feat.The Rube | Chord ช้างศึก Mild Feat.The Rube
คอร์ด เนื้อเพลง ช้างศึก Mild Feat.The Rube Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER | เพลง Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER | Chord Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง Cold Water Major Lazer Feat.JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช Chordza

คอร์ด ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช | คอร์ดกีต้าร์ ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช | คอร์ดเพลง ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช | เพลง ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช | เนื้อเพลง ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช | Chord ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รู้จัก พ. LCC Feat.ผ่องศรี วรนุช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry Chordza

คอร์ด Part Of Me Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Part Of Me Katy Perry | คอร์ดเพลง Part Of Me Katy Perry | เพลง Part Of Me Katy Perry | เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry | Chord Part Of Me Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ain't Your Mama Jennifer Lopez Chordza

คอร์ด Ain't Your Mama Jennifer Lopez | คอร์ดกีต้าร์ Ain't Your Mama Jennifer Lopez | คอร์ดเพลง Ain't Your Mama Jennifer Lopez | เพลง Ain't Your Mama Jennifer Lopez | เนื้อเพลง Ain't Your Mama Jennifer Lopez | Chord Ain't Your Mama Jennifer Lopez
คอร์ด เนื้อเพลง Ain't Your Mama Jennifer Lopez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเก่า Harem Belle Chordza

คอร์ด เพลงเก่า Harem Belle | คอร์ดกีต้าร์ เพลงเก่า Harem Belle | คอร์ดเพลง เพลงเก่า Harem Belle | เพลง เพลงเก่า Harem Belle | เนื้อเพลง เพลงเก่า Harem Belle | Chord เพลงเก่า Harem Belle
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเก่า Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias | คอร์ดกีต้าร์ DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias | คอร์ดเพลง DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias | เพลง DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias | เนื้อเพลง DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias | Chord DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias
คอร์ด เนื้อเพลง DUELE EL CORAZON Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงไม่รัก Bedroom Audio Chordza

คอร์ด เพลงไม่รัก Bedroom Audio | คอร์ดกีต้าร์ เพลงไม่รัก Bedroom Audio | คอร์ดเพลง เพลงไม่รัก Bedroom Audio | เพลง เพลงไม่รัก Bedroom Audio | เนื้อเพลง เพลงไม่รัก Bedroom Audio | Chord เพลงไม่รัก Bedroom Audio
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงไม่รัก Bedroom Audio Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Faded Alan Walker Chordza

คอร์ด Faded Alan Walker | คอร์ดกีต้าร์ Faded Alan Walker | คอร์ดเพลง Faded Alan Walker | เพลง Faded Alan Walker | เนื้อเพลง Faded Alan Walker | Chord Faded Alan Walker
คอร์ด เนื้อเพลง Faded Alan Walker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาวนา มหาหิงค์ Chordza

คอร์ด ภาวนา มหาหิงค์ | คอร์ดกีต้าร์ ภาวนา มหาหิงค์ | คอร์ดเพลง ภาวนา มหาหิงค์ | เพลง ภาวนา มหาหิงค์ | เนื้อเพลง ภาวนา มหาหิงค์ | Chord ภาวนา มหาหิงค์
คอร์ด เนื้อเพลง ภาวนา มหาหิงค์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร Chordza

คอร์ด ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร | คอร์ดกีต้าร์ ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร | คอร์ดเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร | เพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร | เนื้อเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร | Chord ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร
คอร์ด เนื้อเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร Chordza

10 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Come Up For Air Skylar Grey Chordza

คอร์ด Come Up For Air Skylar Grey | คอร์ดกีต้าร์ Come Up For Air Skylar Grey | คอร์ดเพลง Come Up For Air Skylar Grey | เพลง Come Up For Air Skylar Grey | เนื้อเพลง Come Up For Air Skylar Grey | Chord Come Up For Air Skylar Grey
คอร์ด เนื้อเพลง Come Up For Air Skylar Grey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Believe in You Michael Buble Chordza

คอร์ด I Believe in You Michael Buble | คอร์ดกีต้าร์ I Believe in You Michael Buble | คอร์ดเพลง I Believe in You Michael Buble | เพลง I Believe in You Michael Buble | เนื้อเพลง I Believe in You Michael Buble | Chord I Believe in You Michael Buble
คอร์ด เนื้อเพลง I Believe in You Michael Buble Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sugar Karmin Chordza

คอร์ด Sugar Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Sugar Karmin | คอร์ดเพลง Sugar Karmin | เพลง Sugar Karmin | เนื้อเพลง Sugar Karmin | Chord Sugar Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Sugar Karmin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hello Karmin Chordza

คอร์ด Hello Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Hello Karmin | คอร์ดเพลง Hello Karmin | เพลง Hello Karmin | เนื้อเพลง Hello Karmin | Chord Hello Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Hello Karmin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Come With Me Karmin Chordza

คอร์ด Come With Me Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Come With Me Karmin | คอร์ดเพลง Come With Me Karmin | เพลง Come With Me Karmin | เนื้อเพลง Come With Me Karmin | Chord Come With Me Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Come With Me Karmin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Brokenhearted Karmin Chordza

คอร์ด Brokenhearted Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Brokenhearted Karmin | คอร์ดเพลง Brokenhearted Karmin | เพลง Brokenhearted Karmin | เนื้อเพลง Brokenhearted Karmin | Chord Brokenhearted Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Brokenhearted Karmin Chordza

เพลง เนื้อเพลง คนมาทีหลัง OTTO

เพลง คนมาทีหลัง OTTO | เนื้อเพลง คนมาทีหลัง OTTO | เพลงฟัง คนมาทีหลัง OTTO | เล่นเพลง คนมาทีหลัง OTTO | เนื้อเพลง คนมาทีหลัง OTTO | Chord คนมาทีหลัง OTTO
เพลง เนื้อเพลง คนมาทีหลัง OTTO

หนักใจหรือรึเปล่า ที่เราคบกัน บอกฉันเป็นคนสำคัญ แต่ฉันไม่เคยเห็นเลย


แน่ใจหรือเปล่า ตอบใจของเธอ ทุกครั้งที่เขาเข้ามาเจอ ก็ดูว่าเธอยังร้อนรน


* แววตาที่มองเหม่อฉันรู้ดี ว่าเธอยังมีเยื่อใยให้กับเขา


** คนมาทีหลัง ก็รู้ตัวเองดี และฉันไม่บังคับใคร ได้แค่ไหนก็แค่นั้น


คนมาทีหลัง แค่หวังไปวันๆให้เธอนั้นลืมเขาไป ก็ไม่รู้นานแค่ไหน กว่าที่เธอจะเหลือใจ(ให้กับฉัน)

ก็ดีเท่าไหร่ ที่ได้คบกัน แม้รู้ว่าในทุกคืนวัน เธอนั้นไม่ลืมเขาไป


แค่อยากให้มอง คนข้างๆกาย แค่หวังให้เธอเข้าใจ ยังรอแต่เธอเสมอมา


( * , ** )

( ** , ** )คอร์ด เนื้อเพลง Along The Road Karmin Chordza

คอร์ด Along The Road Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Along The Road Karmin | คอร์ดเพลง Along The Road Karmin | เพลง Along The Road Karmin | เนื้อเพลง Along The Road Karmin | Chord Along The Road Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Along The Road Karmin Chordza

เพลง เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic

เพลง Stop and Stare One Republic | เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic | เพลงฟัง Stop and Stare One Republic | เล่นเพลง Stop and Stare One Republic | เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic | Chord Stop and Stare One Republic
เพลง เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic

This town is colder now I think it's sick of us It's time to make our move I'm shaking off the rust

I've got my heart set on anywhere but here I'm staring down myself counting up the years

Steady hands, just take the wheel And every glance is killing me

Time to make one last appeal for the life I lead

* Stop and stare I think I'm moving but I go nowhere

Yeah I know that everyone gets scared But I've become what I can't be, oh

Stop and stare You start to wonder why you're here not there

And you'd give anything to get what's fair But fair ain't what you really need

Oh, ( can u see what I see )( You don’t need )

They're trying to come back, all my senses push Un-tie the weight bags, I never thought I could

Steady feet, don't fail me now I’m gonna run till you can't walk

Something pulls my focus out And I'm standing down

( * )

Stop and stare I think I'm moving but I go nowhere

Yeah I know that everyone gets scared But I've become what I can't be

Oh, do you see what I seeคอร์ด เนื้อเพลง Acapella Karmin Chordza

คอร์ด Acapella Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Acapella Karmin | คอร์ดเพลง Acapella Karmin | เพลง Acapella Karmin | เนื้อเพลง Acapella Karmin | Chord Acapella Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Acapella Karmin Chordza

เพลง เนื้อเพลง Apologize One Republic

เพลง Apologize One Republic | เนื้อเพลง Apologize One Republic | เพลงฟัง Apologize One Republic | เล่นเพลง Apologize One Republic | เนื้อเพลง Apologize One Republic | Chord Apologize One Republic
เพลง เนื้อเพลง Apologize One Republic

I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground

I'm hearing what you say but I just can't make a sound

You tell me that you need me Then you go and cut me down, but wait

You tell me that you're sorry Didn't think I'd turn around, and say

* It's too late to apologize, it's too late

I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall Take a shot for you

I need you like a heart needs a beat But it's nothing new

I loved you with a fire red Now it's turning blue, and you say

Sorry like the angel heaven let me think was you But I'm afraid

( * )

( * , * )

I'm holdin on your rope, got me ten feet off the groundคอร์ด เนื้อเพลง Send Them Off Bastille Chordza

คอร์ด Send Them Off Bastille | คอร์ดกีต้าร์ Send Them Off Bastille | คอร์ดเพลง Send Them Off Bastille | เพลง Send Them Off Bastille | เนื้อเพลง Send Them Off Bastille | Chord Send Them Off Bastille
คอร์ด เนื้อเพลง Send Them Off Bastille Chordza

เพลง เนื้อเพลง เมิน OK Cigarret

เพลง เมิน OK Cigarret | เนื้อเพลง เมิน OK Cigarret | เพลงฟัง เมิน OK Cigarret | เล่นเพลง เมิน OK Cigarret | เนื้อเพลง เมิน OK Cigarret | Chord เมิน OK Cigarret
เพลง เนื้อเพลง เมิน OK Cigarret

เรามันแค่คนอื่น ยิ่งเดินยิ่งฝืนใจตัวเอง ทำได้เพียงแค่มอง
เป็นคนที่สองรองคนที่เธอรัก เธอก็ไป มันไม่มีความหมาย เธอไม่สนใจ
* คนที่เธอว่าดี แต่ในวันนี้เป็นเช่นไร เขาไม่เคยสนใจ ไม่เคยจะแคร์
ห่วงใยในความรัก เป็นเพราะใคร เธอก็คงรู้ว่าฉัน เสียใจมากมายแค่ไหน
** ความรักที่เธอไม่เคยสนใจ เพียงเพราะตัวเธอรักเขามากไป
เมื่อเขาไม่จริงไม่จังแต่เธอก็ดันทุรัง ไม่เคยฟังกันบ้างเลย
ความรักที่เธอได้เคยครอบครอง แต่เธอไม่ใช้สมอง
ตรองดูว่าเขารักเธอแค่ไหน สุดท้ายต้องเจ็บใช่ไหม ซึ้งใจจริงๆ
( * , ** )
แม้จะรักเธอซักเท่าไหร่ ก็ได้แต่หวังเป็นครั้งสุดท้าย ที่ฉันจะได้ลืมคนอย่างเธอ
( ** )
ว่าเขารักเธอบ้างไหม สุดท้ายต้องเจ็บใช้ไหม ซึ่งใจจริงๆคอร์ด เนื้อเพลง อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND Chordza

คอร์ด อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND | คอร์ดกีต้าร์ อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND | คอร์ดเพลง อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND | เพลง อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND | เนื้อเพลง อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND | Chord อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND
คอร์ด เนื้อเพลง อย่ารักใครหมดใจ BAITOEYBAND Chordza

เพลง เนื้อเพลง Wonderwall Oasis

เพลง Wonderwall Oasis | เนื้อเพลง Wonderwall Oasis | เพลงฟัง Wonderwall Oasis | เล่นเพลง Wonderwall Oasis | เนื้อเพลง Wonderwall Oasis | Chord Wonderwall Oasis
เพลง เนื้อเพลง Wonderwall Oasis

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you


By now you shouldn’t somehow realized what you gotta do


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


Back beat, the word is on the street that the fire in your heart is out


I'm sure you've heard it all before but you never really had a doubt


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are blinding


There are many things that I would like to say to you But I don't know how


* (Because) (I said) maybe You're gonna be the one that saves me

And after all You're my wonderwall

Today was gonna be the day but they'll never throw it back to you


By now you shouldn’t somehow realized what you're not to do


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


And all the roads that lead you there were winding And all the lights that light the way are blinding


There are many things that I would like to say to you But I don't know how

( * , * )

I said maybe You're gonna be the one that saves me


You're gonna be the one that saves me You're gonna be the one that saves meคอร์ด เนื้อเพลง Back To Life Alicia Keys Chordza

คอร์ด Back To Life Alicia Keys | คอร์ดกีต้าร์ Back To Life Alicia Keys | คอร์ดเพลง Back To Life Alicia Keys | เพลง Back To Life Alicia Keys | เนื้อเพลง Back To Life Alicia Keys | Chord Back To Life Alicia Keys
คอร์ด เนื้อเพลง Back To Life Alicia Keys Chordza

เพลง เนื้อเพลง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos

เพลง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos | เนื้อเพลง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos | เพลงฟัง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos | เล่นเพลง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos | เนื้อเพลง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos | Chord ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos
เพลง เนื้อเพลง ไม่มีหัวใจ...ไร้สมอง Nos

ถ้าวันนี้ สมองกระทบกระเทือน ความทรงจำลบเลือนดีกว่า ทนอยู่อย่างเหงาๆลำพังไม่มีใคร

ความรักที่เคยซึ้งมันจบแล้ว เมื่อเธอเปลี่ยนใจให้ใคร ร่องรอยที่ทิ้งไว้คือความเหงา

และทุกเรื่องราว ระหว่างสองเรา วันนี้ยังคงลืมมันไม่ลง

* ถ้าวันนี้ สมองกระทบกระเทือน ความทรงจำลบเลือน มันคงไม่มีอะไรสั่งให้คิดถึงเธอ

ฉันขอไม่มีหัวใจ ที่ฉันเคยได้ใช้ เพื่อรักเธอ แต่เมื่อไม่มีเธอก็ไม่จำเป็นต้องใช้มัน

บาดแผลในวันนี้ทำให้ฉัน ไม่อยากมีแล้วหัวใจ อยากเป็นคนที่ไม่มีสมอง

จดจำเรื่องราว เรื่องเธอรักใคร วันนั้นมีแต่ทนทรมาน

( * )

บาดแผลในวันนี้ทำให้ฉัน ไม่อยากมีแล้วหัวใจ

( * )

อีกแล้ว หัวใจ