10 กันยายน 2559

เพลง เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic

เพลง Stop and Stare One Republic | เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic | เพลงฟัง Stop and Stare One Republic | เล่นเพลง Stop and Stare One Republic | เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic | Chord Stop and Stare One Republic
เพลง เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic

This town is colder now I think it's sick of us It's time to make our move I'm shaking off the rust

I've got my heart set on anywhere but here I'm staring down myself counting up the years

Steady hands, just take the wheel And every glance is killing me

Time to make one last appeal for the life I lead

* Stop and stare I think I'm moving but I go nowhere

Yeah I know that everyone gets scared But I've become what I can't be, oh

Stop and stare You start to wonder why you're here not there

And you'd give anything to get what's fair But fair ain't what you really need

Oh, ( can u see what I see )( You don’t need )

They're trying to come back, all my senses push Un-tie the weight bags, I never thought I could

Steady feet, don't fail me now I’m gonna run till you can't walk

Something pulls my focus out And I'm standing down

( * )

Stop and stare I think I'm moving but I go nowhere

Yeah I know that everyone gets scared But I've become what I can't be

Oh, do you see what I see
EmoticonEmoticon