29 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง How Do You Sleep John Lennon Chordza

คอร์ด How Do You Sleep John Lennon | คอร์ดกีต้าร์ How Do You Sleep John Lennon | คอร์ดเพลง How Do You Sleep John Lennon | เพลง How Do You Sleep John Lennon | เนื้อเพลง How Do You Sleep John Lennon | Chord How Do You Sleep John Lennon
คอร์ด เนื้อเพลง How Do You Sleep John Lennon Chordza

So Sgt. Pepper took you by surprise
You better see right through that mother's eyes
Those freaks was right when they said you was dead
The one mistake you made was in your head
Ah, how do you sleep
Ah, how do you sleep at night
You live with straights who tell you, you was king
Jump when your momma tell you anything
The only thing you done was yesterday
And since you're gone you're just another day
Ah, how do you sleep
Ah, how do you sleep at night
Ah, how do you sleep
Ah, how do you sleep at night
A pretty face may last a year or two
But pretty soon they'll see what you can do
The sound you make is muzak to my ears
You must have learned something in all those years
Ah, how do you sleep
Ah, how do you sleep at night


EmoticonEmoticon