แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Selena Gomez แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Selena Gomez แสดงบทความทั้งหมด

3 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Crowded Room Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Crowded Room Selena Gomez Chordza
คอร์ด Crowded Room Selena Gomez | เนื้อเพลง Crowded Room Selena Gomez | Chord Crowded Room Selena Gomez

คอร์ด เนื้อเพลง Cut You Off Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cut You Off Selena Gomez Chordza
คอร์ด Cut You Off Selena Gomez | เนื้อเพลง Cut You Off Selena Gomez | Chord Cut You Off Selena Gomez

คอร์ด เนื้อเพลง People You Know Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง People You Know Selena Gomez Chordza
คอร์ด People You Know Selena Gomez | เนื้อเพลง People You Know Selena Gomez | Chord People You Know Selena Gomez

20 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Fun Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fun Selena Gomez Chordza
คอร์ด Fun Selena Gomez | เนื้อเพลง Fun Selena Gomez | Chord Fun Selena Gomez

คอร์ด เนื้อเพลง Fun Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fun Selena Gomez Chordza
คอร์ด Fun Selena Gomez | เนื้อเพลง Fun Selena Gomez | Chord Fun Selena Gomez

16 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Rare Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rare Selena Gomez Chordza
คอร์ด Rare Selena Gomez | เนื้อเพลง Rare Selena Gomez | Chord Rare Selena Gomez

7 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez Chordza
คอร์ด Look At Her Now Selena Gomez | เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez | Chord Look At Her Now Selena Gomez

คอร์ด เนื้อเพลง Lose You To Love Me Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lose You To Love Me Selena Gomez Chordza
คอร์ด Lose You To Love Me Selena Gomez | เนื้อเพลง Lose You To Love Me Selena Gomez | Chord Lose You To Love Me Selena Gomez

29 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Lose You To Love Me Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lose You To Love Me Selena Gomez Chordza
คอร์ด Lose You To Love Me Selena Gomez | เนื้อเพลง Lose You To Love Me Selena Gomez | Chord Lose You To Love Me Selena Gomez

28 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez Chordza
คอร์ด Look At Her Now Selena Gomez | เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez | Chord Look At Her Now Selena Gomez

27 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Back To You Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Back To You Selena Gomez Chordza
คอร์ด Back To You Selena Gomez | เนื้อเพลง Back To You Selena Gomez | Chord Back To You Selena Gomez

19 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Only You Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Only You Selena Gomez Chordza
คอร์ด Only You Selena Gomez | เนื้อเพลง Only You Selena Gomez | Chord Only You Selena Gomez

13 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Kill EmWith Kindness Selena Gomez Chordza

คอร์ด Kill EmWith Kindness Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ Kill EmWith Kindness Selena Gomez | คอร์ดเพลง Kill EmWith Kindness Selena Gomez | เพลง Kill EmWith Kindness Selena Gomez | เนื้อเพลง Kill EmWith Kindness Selena Gomez | Chord Kill EmWith Kindness Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง Kill EmWith Kindness Selena Gomez Chordza

29 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hands To Myself Selena Gomez Chordza

คอร์ด Hands To Myself Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ Hands To Myself Selena Gomez | คอร์ดเพลง Hands To Myself Selena Gomez | เพลง Hands To Myself Selena Gomez | เนื้อเพลง Hands To Myself Selena Gomez | Chord Hands To Myself Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง Hands To Myself Selena Gomez Chordza

28 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Me & The Rhythm Selena Gomez Chordza

คอร์ด Me & The Rhythm Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ Me & The Rhythm Selena Gomez | คอร์ดเพลง Me & The Rhythm Selena Gomez | เพลง Me & The Rhythm Selena Gomez | เนื้อเพลง Me & The Rhythm Selena Gomez | Chord Me & The Rhythm Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง Me & The Rhythm Selena Gomez Chordza

Ooh, all the rhythm takes you over
Takes you to a different place
A different space
Ooh, the smoke is getting closer
I can feel our young blood race
Through cityscapes

And everybody wants to be touched
Everybody wants to get some
But don't you play a song about love
When I move my body
I don't have to talk about none
Let the chemicals do it's stuff
'Til the energy is too much

Yeah all I need
Is the rhythm, me and the rhythm
Nothing between
Yeah the rhythm, me and the rhythm
And I know, I know, I know
I can't fight it
I won't, I won't, I won't
Deny it
I know, I know, I know
I'd be lying
If I said I didn't need
Yeah the rhythm, me and the rhythm

Ooh, I start to feel it now
Feeling like I'm truly free
I'm free in me
Ooh, the heat's a common ground
No matter what's your history
Be free with me

And everybody wants to be touched
Everybody wants to get some
But don't you play a song about love
When I move my body
I don't have to talk about none
Let the chemicals do it's stuff
'Til the energy is too much

Yeah all I need
Is the rhythm, me and the rhythm
Nothing between
Yeah the rhythm, me and the rhythm
And I know, I know, I know
I can't fight it
I won't, I won't, I won't
Deny it
I know, I know, I know
I'd be lying
If I said I didn't need
Yeah the rhythm, me and the rhythm

If you feel like you're the spark
Then come out of the dark
If you feel like you're the spark
Then come out of the dark
If you feel like you're the spark
Then come out of the dark
If you feel like you're the spark
Then come out of the dark

Yeah all I need
Is the rhythm, me and the rhythm
Nothing between
Yeah the rhythm, me and the rhythm
And I know, I know, I know
I can't fight it
I won't, I won't, I won't
Deny it
Oh no, oh no, oh no
I'd be lying
If I said I didn't need
Yeah the rhythm, me and the rhythm
18 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Same Old Love Selena Gomez Chordza

คอร์ด Same Old Love Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ Same Old Love Selena Gomez | คอร์ดเพลง Same Old Love Selena Gomez | เพลง Same Old Love Selena Gomez | เนื้อเพลง Same Old Love Selena Gomez | Chord Same Old Love Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง Same Old Love Selena Gomez Chordza

Take away all your things and go
You can't take back what you said, I know
I've heard it all before, at least a million times
I'm not one to forget, you know

I don't believe, I don't believe it
You left in peace, left me in pieces
Too hard to breathe, I'm on my knees
Right now, 'ow

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body's had enough
Oh, (that same old love) [x2]
I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart
I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love) [x2]

I'm not spending any time, wasting tonight on you
I know, I've heard it all
So don't you try and change your mind
Cause I won't be changing too, you know

You can't believe, still can't believe it
You left me in peace, left me in pieces
Too hard to breathe, I'm on my knees
Right now, 'ow

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body's had enough
Oh, (that same old love) [x2]
I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart
I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love) [x2]

I'm so sick of that, so sick of that love [x4]

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body's had enough
Oh, (that same old love) [x2]
I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart
I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love) [x2]
10 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Good For You Selena Gomez Chordza

คอร์ด Good For You Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ Good For You Selena Gomez | คอร์ดเพลง Good For You Selena Gomez | เพลง Good For You Selena Gomez | เนื้อเพลง Good For You Selena Gomez | Chord Good For You Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง Good For You Selena Gomez Chordza


I'm on my 14 carats I'm 14 carat Doing it up like Midas, Mhm They say I got a touch So good, so good Make you never wanna leave So don't, so don't Gonna wear that dress you like, skin-tight Do my hair up real, real nice And syncopate my skin to your heart beating 'Cause I just wanna look good for you, good for you, Uh-Huh I just wanna look good for you, good for you, Uh-Huh Let me show you how proud I am to be yours Leave this dress a mess on the floor And still look good for you, good for you, Uh-Huh I'm on my marquise diamonds I'm a marquise diamond Could even make that Tiffany jealous You say I give it to you hard So bad, so bad Make you never wanna leave I won't, I won't Gonna wear that dress you like, skin-tight Do my hair up real, real nice And syncopate my skin to how you're breathing 'Cause I just wanna look good for you, good for you, Uh-Huh I just wanna look good for you, good for you, Uh-Huh Let me show you how proud I am to be yours Leave this dress a mess on the floor And still look good for you, good for you, Uh-Huh, Uh-Huh, Ah... Uh-Huh, Uh-Huh, Ah, Mhm... Trust me, I can take you there Trust me, I can take you there Trust me, I, trust me, I, trust me, I [A$AP Rocky:] Hold on, take a minute, love 'Cause I ain't trying to mess your image up Like we mess around in triple cuffs Stumble 'round town, pull your zipper up Pants sag like I don't give a I ain't trying to mess your fitness up And I ain't trying to get you into stuff But the way you touchin' on me in the club Rubbin' on my miniature John Hancock, the signature Any time I hit it, know she feelin' for it through And every time we get up, always end up on the news Ain't worried bout no press and ain't worried bout the next chick They love the way you dress and ain't got shit up on you Jackpot, hit the jackpot (Whoo!) Just met a bad miss without the ass shots (Whoo!) You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, bet it feel good, don't it? I just wanna look good for you, good for you, Uh-Huh Baby let me be good to you, good to you, Uh-Huh Let me show you how proud I am to be yours Leave this dress a mess on the floor And still look good for you, good for you, Uh-huh, Uh-Huh, Ah... Uh-Huh, Uh-Huh... Trust me, I, trust me, I, trust me, I


20 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Want You To Know Selena Gomez Chordza

คอร์ด I Want You To Know Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ I Want You To Know Selena Gomez | คอร์ดเพลง I Want You To Know Selena Gomez | เพลง I Want You To Know Selena Gomez | เนื้อเพลง I Want You To Know Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง I Want You To Know Selena Gomez Chordza


I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I want you to know that I’m all yours
You and me run the same course
I’m slippin down a chain reaction
And here I go here I go here I go go
And once again I’m yours in fractions
It takes me down pulls me down pulls me down low
Honey it’s raining tonight
But storms always have an eye have an eye
Tell me you’re covered tonight
Or tell me lies tell me lies lies
I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I want you to know that I’m all yours
You and me we’re the same force
I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I want you to know that I’m all yours
You and me run the same course
I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I’m better under your reflection
But did you know did you know did you know know?
That’s anybody else that’s met ya
It’s all the same all the same all the same glow
Honey it’s raining tonight
But storms always have an eye have an eye
Tell me you’re covered tonight
Or tell me lies tell me lies lies
I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I want you to know that I’m all yours
You and me we’re the same force
I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I want you to know that I’m all yours
You and me run the same course
You and me run the same course
I want you to know that it’s our time
You and me bleed the same light
I want you to know that I’m all yours
You and me run the same course