7 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez Chordza
คอร์ด Look At Her Now Selena Gomez | เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez | Chord Look At Her Now Selena Gomez
""

เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez
คอร์ด Look At Her Now Selena Gomez | เนื้อเพลง Look At Her Now Selena Gomez | Chord Look At Her Now Selena Gomez
They fell in love one summer A little too wild for each other Shiny 'til it wasn?t Feels good til it doesn't It was her first real lover His too 'til he had another Oh, God, when she found out Trust levels went way down * Of course she was sad But now she's glad she dodged a bullet (Mm) Took a few years to soak up the tears But look at her now, watch her go ** Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm Look at her now, watch her go Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm Wow, look at her now Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm Look at her now, watch her go Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm Wow, look at her now Fast nights that got him That new life was his problem Not saying she was perfect Still regrets that moment Like that night Wasn't wrong, wasn't right, yeah What a thing to be human (What a thing to be human) Made her more of woman (Made EmoticonEmoticon