21 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Home Again Shihad Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Home Again Shihad Chordza
คอร์ด Home Again Shihad | เนื้อเพลง Home Again Shihad | Chord Home Again Shihad
""

เนื้อเพลง Home Again Shihad
คอร์ด Home Again Shihad | เนื้อเพลง Home Again Shihad | Chord Home Again Shihad
Put your clock back for the winter
She asks when I'll be home again
If I could see those eyes
I know you'd cut me down a size
You're not here, when I need you

* So sit, and wait And bend, and break

You rise, and fall Just you, that's all
I'm here, you're there It don't mean I don't care
I'm so sorry, I was miles away

It's been a day of tiny triumphs
It's been a week spent in despair
You can't send it down a phone line
I do my best, but I'm not there

So sleep, and wake And dream up your fate
And rise, and fall Watch you, grow tall
I'm here, you're there But you should still know I love you
When I'm miles away

I'll be home again
I'll be home again
Coming home again
Coming home againEmoticonEmoticon