19 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou Chordza
คอร์ด Won t Cry Jay Chou | เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou | Chord Won t Cry Jay Chou
""

เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou
คอร์ด Won t Cry Jay Chou | เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou | Chord Won t Cry Jay Chou
M?iy?ule li?nlu? h?ul?i de sh?nghu?
W? d? sh? t?ng bi?r?n shu?
Shu? n? z?nmeli?o shu? n? z?nmegu?
F?ng b?xi? de r?n sh? w?
R?n du? de sh?h?u ji? d?i z?i ji?olu?
Ji? p? bi?r?n w?n q? w?
N?men z?nmeli?o n? d?zhe t?u
H?zhe w? li?n b?oyu?n d?u m?iy?u

Di?nhu? k?ish? du? c?ng b?du? w? shu?
B? x?gu?n y?g? r?n sh?nghu?
L?k?i w? y?h?u y?o w? h?oh?ogu?
P? d?r?o xi?ng z?y?u de w?
D?u zh?ge sh?h?u n? h?i z?iy?zhe
Bi?r?n sh? z?nme z?nme k?n w? de
P?nm?ng ji?sh?zhe b?sh? w? de cu? sh? n? y?o z?u

Y?nk?nzhe n? n?ngu? w?nli? de hu? qu? m?iy?u shu?
N? hu? w?ixi?o f?ngsh?u shu? h?ob? k? r?ng w? z?u

Di?nhu? k?ish? du? c?ng b?du? w? shu?
B? x?gu?n y?g? r?n sh?nghu?
L?k?i w? y?h?u y?o w? h?oh?ogu?
P? d?r?o xi?ng z?y?u de w?
D?u zh?ge sh?h?u n? h?i z?iy?zhe
Bi?r?n sh? z?nme z?nme k?n w? de
P?nm?ng ji?sh?zhe b?sh? w? de cu? sh? n? y?o z?u

Y?nk?nzhe n? n?ngu? w?nli? de hu? qu? m?iy?u shu?
N? hu? w?ixi?o f?ngsh?u shu? h?ob? k? r?ng w? z?u

N? sh?nme d?u m?iy?u qu? h?i w?i w? de m?ng ji?y?u
X?nt?nggu?le du?ji?
Gu? le du? ji?
H?i z?i zh?o l?y?u d?ng w?
EmoticonEmoticon