แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) แสดงบทความทั้งหมด

20 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง เมียอ๊อฟเดอะเยียร์ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมียอ๊อฟเดอะเยียร์ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด เมียอ๊อฟเดอะเยียร์ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง เมียอ๊อฟเดอะเยียร์ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord เมียอ๊อฟเดอะเยียร์ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

18 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง ภวังค์จิต PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภวังค์จิต PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด ภวังค์จิต PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ภวังค์จิต PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ภวังค์จิต PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

17 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง จอผักกาดขาดเธอ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จอผักกาดขาดเธอ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด จอผักกาดขาดเธอ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง จอผักกาดขาดเธอ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord จอผักกาดขาดเธอ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

2 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คาถาลุงคำ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คาถาลุงคำ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด คาถาลุงคำ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง คาถาลุงคำ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord คาถาลุงคำ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

คอร์ด เนื้อเพลง ขอ เอา..ใจ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอ เอา..ใจ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด ขอ เอา..ใจ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ขอ เอา..ใจ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ขอ เอา..ใจ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

5 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

26 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

3 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord มณีในกล่องแก้ว PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

14 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง กับคำว่าเพื่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กับคำว่าเพื่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด กับคำว่าเพื่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง กับคำว่าเพื่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord กับคำว่าเพื่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

25 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ต้องใช้มือ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต้องใช้มือ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza
คอร์ด ต้องใช้มือ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ต้องใช้มือ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ต้องใช้มือ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

5 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง เมาดิบปาร์ตี้ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

7 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง นางงามรถเฒ่า Demo PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

5 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง สะพานไม้ไผ่ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง สวยเหมือนรูปจูบดีไหม PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

4 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง ติดไว้ก่อน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

1 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | Chord น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง น.ส สมสมัย PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

28 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง โซเชียล PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

พิมพ์คำว่ารัก บอกเธอผ่านหน้าเฟสเธอ ช่วยแชร์คำว่ารัก ไปที่หน้าเฟสเธอ หากเธอไม่กดไลค์ ไม่ชอบใจยังไงก็ตาม ส่งอีโมรูปยิ้ม ฉันให้เธอในข้อความ พิมพ์คำว่ารัก บอกเธอผ่านหน้าเฟสเธอ ช่วยแชร์คำว่ารัก ไปที่หน้าเฟสเธอ หากเธอไม่กดไลค์ ไม่ชอบใจยังไงก็ตาม ส่งอีโมรูปยิ้ม ฉันให้เธอในข้อความ ติดเนตทรีบรอดแบนด์ ก็เพื่อจะมาจะบอกแฟน แค่คำว่ารักที่มีให้เธอ ฉันจะพิมพ์ไปบอกแทน และตอบแทนใจ ก็ไม่ได้หลอกแสลงใด ให้เธอระแวงและแคลงใจ ไม่มีคำแหลมทิ่มแทงใจ ก็อย่าระแวงไป ก็ที่ว่าพี่หน้าม่อ เปิดเพจบอกรักถ้าหากว่าเธอนั้นกล้าพอ มีคนมากมายบอกว่าฉันนั้นบ้าบอ แต่หากฉันจะกดไลค์ แม้ว่าเธอจะหน้าม่อ พิมพ์คำว่ารัก บอกเธอผ่านหน้าเฟสเธอ ช่วยแชร์คำว่ารัก ไปที่หน้าเฟสเธอ หากเธอไม่กดไลค์ ไม่ชอบใจยังไงก็ตาม ส่งอีโมรูปยิ้ม ฉันให้เธอในข้อความ พิมพ์คำว่ารัก บอกเธอผ่านหน้าเฟสเธอ ช่วยแชร์คำว่ารัก ไปที่หน้าเฟสเธอ หากเธอไม่กดไลค์ ไม่ชอบใจยังไงก็ตาม ส่งอีโมรูปยิ้ม ฉันให้เธอในข้อความ


คอร์ด เนื้อเพลง แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง แทกหาพ่องมึงเดะ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordzaเผลอแปปเดียว เดี๋ยวก็แทก เดี๋ยวก็แทก เผลอแปปเดียว เดี๋ยวก็แทก เดี๋ยวก็แทก เผลอแวบเดียว ก็มีแต่แทก มีแต่แทก ไปขี้มาแปปเดียว ออกมา เจอแต่แทก แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทก แทก แทก แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทก แทก แทก แทกหาพ่องมึงเดะ กูออนเฟสไว้แล้วเข้าห้องน้ำไปขี้ พอออกมาต้องผง่ะ เห็นหน้าเฟสใครวะเนี่ย กูดูสเตตัสก็เฟสกูนี่หว่า เลื่อนเม้าส์สองสามนาที ก็ยังจะมีโฆษณา เฟสบุคกูเว้ยเฮ้ย มีเอาไว้สนทนากัน ไม่ได้ไว้ให้มึงถ่ายรูปโชว์แบงค์พัน เงินหมื่นต่อสัปดาห์ ออนไลน์มาไม่กี่นาที ถามหน่อยครับคุณน้อง ทำงานออนไลน์หรือขาย__ เผลอแปปเดียว เดี๋ยวก็แทก เดี๋ยวก็แทก เผลอแปปเดียว เดี๋ยวก็แทก เดี๋ยวก็แทก เผลอแวบเดียว ก็มีแต่แทก มีแต่แทก ไปขี้มาแปปเดียว ออกมา เจอแต่แทก แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทก แทก แทก แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทกหาพ่องมึงเดะ แทก แทก แทก แทกหาพ่องมึงเดะ กูว่าจะไม่ด่าใครแล้วนะเนี่ย กูไปขี้มาแป๊บเดียว ออกมา โอ้โห หน้าเฟสบุคกู มีแต่โฆษณา ทำงานสองสามชั่วโมงได้เงินเป็นแสน มึงไปรวยไกล ๆ ตีนกูเลยไอ้เหี้ย แล้วไม่ต้องมายุ่งกับหน้าเฟสกู ไอ้สัตว์เอ๊ย แทกข่าว แทกเนื้อหาสาระ แทกเพลงอย่างเงี้ย ไม่ว่าสักคำเลย ใครจะเอาแทกกู กูไม่เคยว่าหรอก ไอ้เหี้ย ไอ้นี่มาทีนึง มาแต่โฆษณา จนก็ไม่ได้พูดอะไรเลย มีแต่มึงอ่ะ มาแทกกู ไอ้ควาย ไปตายซะไอ้สัตว์


คอร์ด เนื้อเพลง เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง เธอเท่านั้น PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordzaโย่ว! เพราะฉันมิอาจพรีเซนต์เรื่องราวปะปูนหรือคอนกรีต เพราะเรื่องจริงมันยิ่งกว่าคล้าวหรือว่าแม่สาวทองกราวอีก แต่คงจะไม่เหมือนกับนางทาส ก็ที่โดนเฆี่ยนฟาดกันซะจนหลังลาย แต่คงจะจบกับฉากเลิฟซีนของคู่วัยทีนบนหลังควาย มิอาจละทิ้งไร่น่าแล้ววิ่งตามหาเพื่อมาเป็นเอ็มซี ก็เพราะแร็ปเปอร์ก็ที่ไม่มีค่ายก็้มันหากินได้แต่ก็เพียงบางที เพราะฉันนั้นก็ต้องรับผิดชอบทั้งกล้องวงจรและเคเบิ้ลทีวี ติดจานเติมเงินออนไลน์เอาของไปขายยันทำนาปี โย่ว! ถ้าหากละว่าย้อนกับไปในยุคสมัยหลายปีด้วยกัน เอาเงินเอาทองมากองแล้วเรานั่งมองก็ยังไม่ถึงพัน และนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้ผมก็รักคุณเหลือเกิน เพราะคุณรักผมก็ที่เป็นผมก็ไม่ใช่เพราะรักน่ะผมที่เงินน่ะ * Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I beg, I'll remember you said, Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. Yeah.. โย่ว! ทุกครั้งนั่งใส่รองเท้านั้นเพื่อจะก้าวขึ้นไปบนเวที มีเธอยืนอยู่หน้าประตูแล้วบอกไอ้ปู่นั้นขับรถดีๆ โย่ว! อย่ากลับดึกมายมายเพราะทุกเช้าวันใหม่มึงต้องไปติดจาน เมาแล้วมึงอย่าโวยวายเพราะในตอนบ่ายยังติดงานน่ะ เพราะเรานั้นเริ่มจาก 0 แต่นับเกิน 5 แต่ยังไม่ถึง 10 นับ 6 นับ 7 นับ 8 แล้วนับถึง 9 ก็ยังนับไม่ผิดน่ะ บางครั้งฉันหงุดหงิดแต่มีเธอคอยให้กำลังใจ และนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นยังจับไมค์ ถ้าหากเราสองมิอาจครองรักกัน เหตุผลเดียวเท่านั้น คือความตาย | * |


คอร์ด เนื้อเพลง พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

คอร์ด พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดกีต้าร์ พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | คอร์ดเพลง พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เพลง พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) | เนื้อเพลง พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ด เนื้อเพลง พบรักริมคันนา PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) Chordza

โอว่าโอว่าโอ้ย แม่คุณเอย คงจะเป็นกรรมเก่าที่เราได้เจอกัน ได้เจอมัน ความรักมันไปอยู่แห่งหนใด ความรักมันอยู่ที่ริมคันนา ก็ได้เจอกันมา ก็ได้เร็วทันตา ยกมือกราบโอ้วันทา ทุกครั้งทุกครา อยากรู้ใกล้เธอ เหมือน ฏ ปฏักใกล้ ฎ ชฏา ร.เรือ ละเลงรักลงในนา ไฟรักอยู่ในตา ไม่ใช่ไปรักอยู่บาร์ แต่ความรักอยู่ในนา ฉันพบรักที่ริมคันนา ในวันที่เราตั้งใจออกไปเกี่ยวข้าว กลายเป็นเกี้ยวสาว แล้วเราก็กลับมา ลุงป้าน้าอา เขาเฝ้ามองจับตา ความรักแห่งศรัทธา เธอให้ฉันเลยจัดมา ฉันพบรักที่ริมคันนา ฉันพบรักที่ริมคันนา โอ้ยอดหญิงเธอสวยยิ่งนางฟ้า กลัวพี่ยารักเธอหมดใจ ฉันพบรักที่ริมคันนา ฉันพบรักที่ริมคันนา โอ้ยอดหญิงเธอสวยยิ่งนางฟ้า กลัวพี่ยารักเธอหมดใจ แม้บรรยากาศจะไม่เป็นใจ แต่สิ่งที่มันก็ได้เป็นไป คือฉันพบเธอแล้วก็เธอพบฉัน แล้วมันเป็นเยี่ยงนั้นแล้วให้ทำไง ฉันเต็มใจ จะบอกรัเธอที่ริมคันนา เหมือนสวดมนต์แล้วก็เห็นทันตา ที่มีรักในเดือนธันวาที่ริมคันนา โอว่าโอว่าโอ้ย แม่คุณเอย คงจะเป็นกรรมเก่าที่เราได้เจอกัน ได้เจอมัน ความรักมันไปอยู่แห่งหนใด ความรักมันอยู่ที่ริมคันนา ก็ได้เจอกันมา ก็ได้เร็วทันตา ยกมือกราบโอ้วันทา ทุกครั้งทุกครา อยากรู้ใกล้เธอ เหมือน ฏ ปฏักใกล้ ฎ ชฏา ร.เรือ ละเลงรักลงในนา ไฟรักอยู่ในตา ไม่ใช่ไปรักอยู่บาร์ แต่ความรักอยู่ในนา ฉันพบรักที่ริมคันนา ในวันที่เราตั้งใจออกไปเกี่ยวข้าว กลายเป็นเกี้ยวสาว แล้วเราก็กลับมา ลุงป้าน้าอา เขาเฝ้ามองจับตา ความรักแห่งศรัทธาเธอ ให้ฉันเลยจัดมา ฉันพบรักที่ริมคันนา ฉันพบรักที่ริมคันนา โอ้ยอดหญิงเธอสวยยิ่งนางฟ้า กลัวพี่ยารักเธอหมดใจ ฉันพบรักที่ริมคันนา ฉันพบรักที่ริมคันนา โอ้ยอดหญิงเธอสวยยิ่งนางฟ้า กลัวพี่ยารักเธอหมดใจ