10 กันยายน 2559

เพลง เนื้อเพลง Wonderwall Oasis

เพลง Wonderwall Oasis | เนื้อเพลง Wonderwall Oasis | เพลงฟัง Wonderwall Oasis | เล่นเพลง Wonderwall Oasis | เนื้อเพลง Wonderwall Oasis | Chord Wonderwall Oasis
เพลง เนื้อเพลง Wonderwall Oasis

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you


By now you shouldn’t somehow realized what you gotta do


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


Back beat, the word is on the street that the fire in your heart is out


I'm sure you've heard it all before but you never really had a doubt


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are blinding


There are many things that I would like to say to you But I don't know how


* (Because) (I said) maybe You're gonna be the one that saves me

And after all You're my wonderwall

Today was gonna be the day but they'll never throw it back to you


By now you shouldn’t somehow realized what you're not to do


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


And all the roads that lead you there were winding And all the lights that light the way are blinding


There are many things that I would like to say to you But I don't know how

( * , * )

I said maybe You're gonna be the one that saves me


You're gonna be the one that saves me You're gonna be the one that saves me
EmoticonEmoticon