10 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sugar Karmin Chordza

คอร์ด Sugar Karmin | คอร์ดกีต้าร์ Sugar Karmin | คอร์ดเพลง Sugar Karmin | เพลง Sugar Karmin | เนื้อเพลง Sugar Karmin | Chord Sugar Karmin
คอร์ด เนื้อเพลง Sugar Karmin Chordza

Saw ya out by the pool on the 8th of July
Didn't think much about it at the time
Didn't know that I have to cross this line
Didn't know, didn't know
I remember the guy who lost his pants
Took the hit and we laughed and then we danced
Now I'm around you and I don't trust my hands
Now that we're cool, we can just chill, we can be friends
The problem with that's I've gotten in over my head
I can't think about anybody but you
Sugar, I can't think about anybody but you
I can't think about anybody but you
I can't think about anybody but you
Take your time, work it out with a bottle of wine
Give a word, give a wink or give a sign
Let me know it before I lose my mind
Let me know, let me know (know, know, know)
How far do you think that this could go?
I just signed your name with an X or an O
We could rush it or we could go slow
Now that we're cool, we can just chill, we can be friends
The problem with that's I've gotten in over my head
I can't think about anybody but you
Sugar, I can't think about anybody but you, no no no
I can't think about anybody but you (you)
I can't think about anybody but you, baby
I used to be the type like watch and learn
But you can teach me how the tables turn
Got a O pro feelin' like an amateur
Makin' it up as I do it entrepreneur
If I say the right things, would you come to me?
If I play the right strings, can I sleight the piece?
You're the one that I want, I gotta do somethin'
You got me feelin' right, like uuuh, yummy
Like ooh, yummy, ooh
Ooh, sugar, you're so sweet, sweet to me
Ooh, sugar, you're so sweet, sweet to me


EmoticonEmoticon