12 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand Chordza

คอร์ด Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | คอร์ดกีต้าร์ Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | คอร์ดเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | เพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | เนื้อเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand | Chord Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง Let's Stay Together ณัฐ ฐกร The Voice Thailand Chordza

Let's Stay Together
Al Green
I, I'm so in love with you
Whatever you want to do
Is all right with me
Cause you make me feel so brand new
And I want to spend my life with you

They say since, baby, since we've been together
Loving you forever
Is what I need
Let me be the one you come running to
I'll never be untrue

Let's, let's stay together
Lovin' you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad
Whether times are good or bad, happy or sad

Why, why some people break up
Then turn around and make up
I just can't see
You'd never do that to me (would you, baby)
Staying around you is all I see
(Here's what I want us to do)
EmoticonEmoticon