3 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sing Travis Chordza

คอร์ด Sing Travis | คอร์ดกีต้าร์ Sing Travis | คอร์ดเพลง Sing Travis | เพลง Sing Travis | เนื้อเพลง Sing Travis | Chord Sing Travis
คอร์ด เนื้อเพลง Sing Travis Chordza


Baby, you've been going so crazy
Lately, nothing seems to be going right
Solo, why do you have to get so low
You're so...
You've been waiting in the sun too long

But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing
For the love you bring won't mean a thing
Unless you sing, sing, sing, sing

Colder, crying on your shoulder
Hold her, and tell her everythings gonna be fine
Surely, you've been going to early
Hurry, cause no one's gonna be stopped

But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing
For the love you bring won't mean a thing
Unless you sing, sing, sing, sing

Baby, there's something going on today
But I say nothing, nothing, nothing,
Nothing, nothing, nothing, nothing


EmoticonEmoticon