29 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Miss You Blink 182 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Miss You Blink 182 Chordza
คอร์ด I Miss You Blink 182 | เนื้อเพลง I Miss You Blink 182 | Chord I Miss You Blink 182

เนื้อเพลง I Miss You Blink 182
Hello there,
the angel from my nightmare,
the shadow in the background of the morgue.
The unsuspecting victim,
of darkness in the valley,
we can live like Jack and Sally if we want,
where you can always find me.
We'll have Halloween on Christmas.
And in the night we'll wish this never ends,
we'll wish this never ends...
(miss you miss you)
(miss you miss you)

Where are you,
and i'm so sorry,
I cannot sleep i cannot dream tonight!
I need somebody and always,
This sick strange darkness
comes creeping on so haunting everytime.
And as i stared i counted, the webs from all the spiders, catching things and eating their in sides.
Like indecision to call you,
and hear your voice of treason,
Will you come home and stop this pain tonight?
Stop this pain tonight.

Dont waste your time on me you're already the voice in side my head!
(miss you miss you)

Dont waste your time on me you're already the voice in side my head!
(miss you miss you)

Dont waste your time on me you're already the voice in side my head!
(miss you miss you)

Dont waste your time on me you're already the voice in side my head!
(miss you miss you)

Dont waste your time on me you're already the voice in side my head!
(miss you miss you)

Dont waste your time on me you're already the voice in side my head!
(miss you miss you)

(miss you miss you)

(miss you miss you)

(miss you miss you)

(miss you miss you)

EmoticonEmoticon