29 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง จ่าง แซ่ตั้ง คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จ่าง แซ่ตั้ง คาราบาว Chordza
คอร์ด จ่าง แซ่ตั้ง คาราบาว | เนื้อเพลง จ่าง แซ่ตั้ง คาราบาว | Chord จ่าง แซ่ตั้ง คาราบาว

เนื้อเพลง จ่าง แซ่ตั้ง คาราบาว
จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ
จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ
จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า

* เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง จ่างก็ไม่ขายรูปกิน

(ซ้ำ *)

EmoticonEmoticon