26 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น Chordza
คอร์ด ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น | เนื้อเพลง ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น | Chord ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น

เนื้อเพลง ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น
ตั้งแต่วันนั้นได้ข่าวแจ่มจันทร์
แต่งงานกับเขาอ้ายเลย
เป๋นโศกซึมเศร้า บ่ยอมกิ๋นข้าว
กิ๋นน้ำกิ๋นยา ชอบกิ๋นไอติม
นั่งผ่จั๊กกิ๊มยิ้มตวยจั๊กก่า
อายุซาวแปดแล้วหนา
เปื้อนฝูงเขาหาว่าบ่าเต็มเต็ง
ต่อจากวันนั้นอ้ายเลย
เลื่อนขั้นข้ามจั๊นเสียเอง
บางวันบ่ใส่ก๋างเก๋ง
จื้อของตัวเองหลงๆลืมๆ
ชอบอยู่คนเดียวชอบแอ่ว
ชอบเตียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวลืม
เปลี่ยนเป็นเงียบๆขรึมๆ
หลงๆลืมๆซึมๆหายๆ
..มีบางครั้งเกยตั้งสติ
เหมือนกั๋น ตั้งแล้วมันบ่
โป้นวันบางครั้งรำคาญ
อ้ายลองปอก้าย
จ่างมันเต๊อะน้อง
บ่ข้องบ่ขุ่นหัวใจ๋
คนจ๋นบ่มีความหมาย
ปล่อยมันต๋ายไป
ไผบ่ถามหา
แล้วมาวันนี้อ้ายสบายดี
ม่วนอกม่วนใจ๋
อ้ายมีเปื้อนฝูงมากมาย
เป๋นกู้อวยชัยแล้วในโฮงยา
เปื้อนฝูงหลายคนต่าง
ก็ตะโกนต้อนฮับอ้ายว่า
วันนี้ดีใจ๋นักหนา
อ้ายมีฉายาผีบ้าสวนปรุง
..มีบางครั้งเกยตั้งสติ
เหมือนกั๋น ตั้งแล้วมันบ่
โป้นวันบางครั้งรำคาญ
อ้ายลองปอก้าย
จ่างมันเต๊อะน้อง
บ่ข้องบ่ขุ่นหัวใจ๋
คนจ๋นบ่มีความหมาย
ปล่อยมันต๋ายไป
ไผบ่ถามหา
แล้วมาวันนี้อ้ายสบายดี
ม่วนอกม่วนใจ๋
อ้ายมีเปื้อนฝูงมากมาย
เป๋นกู้อวยชัยแล้วในโฮงยา
เปื้อนฝูงหลายคนต่าง
ก็ตะโกนต้อนฮับอ้ายว่า
วันนี้ดีใจ๋นักหนา
อ้ายมีฉายาผีบ้าสวนปรุง


EmoticonEmoticon