25 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sway Bic Runga Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sway Bic Runga Chordza
คอร์ด Sway Bic Runga | เนื้อเพลง Sway Bic Runga | Chord Sway Bic Runga

เนื้อเพลง Sway Bic Runga
Don't stray
Don't ever go away
I should be much to smart for this
You know it gets the better
Of me sometimes
When you and I collide
I fall into an ocean of you
Pull me out in time
Don't let me drown
Let me down
I say its all because of you and here I go
Losing my control
I'm practising your name
So I can say it to your face it doesn't seem right
To look you in the eye
And let all the things you mean to me
Come tumbling out my mouth indeed its time
Tell you why
I say its infinitely true
Say you'll stay
Don't come and go
Like you do
Sway my way
Yeah I need to know
All about you
And there's no cure
And no way to be sure
Why everything's turned inside out
Instilling so much doubt
It makes me so tired
I feel so uninspired
My head is battling with my heart
My logic has been torn apart
And now
It all turns sour
Come sweeten
Every afternoon
Say you'll stay
Don't come and go
Like you do
Sway my way
Yeah I need to know
All about you
Say you'll stay
Don't come and go
Like you do
Sway my way
Yeah I need to know
All about you
Its all because of you
Its all because of you

EmoticonEmoticon