23 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว Chordza

คอร์ด ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว | คอร์ดเพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว | เพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว | เนื้อเพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว | Chord ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน เล็ก คาราบาว Chordza

* ยั่งยืนอย่างถาวร คือคำสอนให้พอเพียง บัดนี้ ไม่มีท่านอีกแล้ว
แต่คำสอนของท่านยังก้องในใจ เสมอ และจะเป็นอย่าง(เช่น)นี้ตลอดไป

** เกิดมาเป็นคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย ไม่มีชาติใดเป็นอย่างเรา
เฝ้าทรงงานด้วยกายด้วยใจทุ่มเท ตลอดมา เพื่อประชาชนคนไทยทุกๆ คน

*** ลูกหลานของไทยในวันข้างหน้า ได้ศึกษาเรื่องราวที่ท่านกล่อมเกลา
ชาติเรามีปรัชญามั่นคงแน่นอน คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง

( ซ้ำ * , ** ,*** )

ชาติเรามีปรัชญามั่นคงแน่นอน คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
จากคำสอน พระบาทสมเด็จภูมิพล
ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน

EmoticonEmoticon