28 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sleepy Lagoon The Platters Chordza

คอร์ด Sleepy Lagoon The Platters | คอร์ดกีต้าร์ Sleepy Lagoon The Platters | คอร์ดเพลง Sleepy Lagoon The Platters | เพลง Sleepy Lagoon The Platters | เนื้อเพลง Sleepy Lagoon The Platters | Chord Sleepy Lagoon The Platters
คอร์ด เนื้อเพลง Sleepy Lagoon The Platters Chordza

If you wear red tonight
Remember what I said tonight
For red is the color that my baby wore
And what is more, it's true
Yes it is
Scarlet were the clothes she wore
Everybody knows I've sure
I could remember all the things we planned
Understand, it's true
Yes it is, it's true
Yes it is
I could be happy with you by my side
If I could forget her, but it's my pride
Yes it is, yes it is
Oh, yes it is, yeah
Please don't wear red tonight
This is what I said tonight
For red is the color that will make me blue
In spite of you, it's true
Yes it is, it's true
Yes it is
I could be happy with you by my side
If I could forget her, but it's my pride
Yes it is, yes it is
Oh, yes it is, yeah
Please don't wear red tonight
This is what I said tonight
For red is the color that will make me blue
In spite of you, it's true
Yes it is, it's true
Yes it is, it's trueEmoticonEmoticon