22 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Island In The Sun Harry Belafonte Chordza

คอร์ด Island In The Sun Harry Belafonte | คอร์ดกีต้าร์ Island In The Sun Harry Belafonte | คอร์ดเพลง Island In The Sun Harry Belafonte | เพลง Island In The Sun Harry Belafonte | เนื้อเพลง Island In The Sun Harry Belafonte | Chord Island In The Sun Harry Belafonte
คอร์ด เนื้อเพลง Island In The Sun Harry Belafonte Chordza

This is my island in the sun
Where my people have toiled since time begun
I may sail on many a sea
Her shores will always be home to me
Oh, island in the sun
Willed to me by my father's hand
All my days I will sing in praise
Of your forest, waters
Your shining sand
As morning breaks
The heaven on high
I lift my heavy load to the sky
Sun comes down with a burning glow
Mingles my sweat with the earth below
Oh, island in the sun
Willed to me by my father's hand
All my days I will sing in praise
Of your forest, waters
Your shining sand
I see woman on bended knee
Cutting cane for her family
I see man at the waterside
Casting nets at the surging tide
Oh, island in the sun
Willed to me by my father's hand
All my days I will sing in praise
Of your forest, waters
Your shining sand
I hope the day will never come
That I can't awake to the sound of drum
Never let me miss carnival
With calypso songs philosophical
Oh, island in the sun
Willed to me by my father's hand
All my days I will sing in praise
Of your forest, waters
Your shining sand

EmoticonEmoticon