29 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Noise Kenny Chesney Chordza

คอร์ด Noise Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ Noise Kenny Chesney | คอร์ดเพลง Noise Kenny Chesney | เพลง Noise Kenny Chesney | เนื้อเพลง Noise Kenny Chesney | Chord Noise Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง Noise Kenny Chesney Chordza

Wrecking balls, downtown construction
Bottles breaking, jukebox buzzing
Cardboard sign says the lord is coming
Tick, tick, tock
Rumors turn the mills back home
Parking lot kids with the speakers blown
We didn't turn it on but we can't turn it off, off, off
Sometimes I wonder how did we get here
Seems like all we ever hear is
Noise
Yeah we scream, yeah we shout 'til we don't have a voice
In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise
Drowning out all the dreams of this Tennessee boy
Just tryna be heard in all this noise
Twenty-four hour television, get so loud that no one listens
Sex and money and politicians talk, talk, talk
But there really ain't no conversation
Ain't nothing left to the imagination
Trapped in our phones and we can't make it stop, stop
This noise
Yeah we scream, yeah we shout 'til we don't have a voice
In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise
Drowning out all the dreams of this Tennessee boy
Just tryna be heard in all this noise
Every room, every house, every shade of noise
All the floors, all the walls, they all shake with noise
We can't sleep, we can't think, can't escape the noise
We can't take the noise, so we just make
Noise
Yeah we scream, yeah we shout 'til we don't have a voice
In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise
Drowning out all the dreams of this Tennessee boy
Just tryna be heard in all this noise
All this noise
Can't take the noise
Can't take the noise
Can't stand the noise
Can't take the noise

EmoticonEmoticon