25 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez Chordza

คอร์ด We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez | คอร์ดกีต้าร์ We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez | คอร์ดเพลง We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez | เพลง We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez | เนื้อเพลง We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez | Chord We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez
คอร์ด เนื้อเพลง We Don’t Talk Anymore Charlie Puth Feat.Selena Gomez Chordza

[Charlie Puth:]
We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
What was all of it for
Ohh, we don't talk anymore, like we used to do...

I just heard you found the one, you been looking
You been looking for
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time
I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight
If he's holdin onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Shoulda known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Ohh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

[Selena Gomez:]
I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you might want me to
Come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong

Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holdin onto you so tight the way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

[Charlie Puth & Selena Gomez:]
That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
Like we used to do

Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight
If he's giving it to you just right
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

(We don't talk anymore)
Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight (Oh)
If he's holding onto you so tight (Oh)
The way I did before
(We don't talk anymore)
I overdosed
Should've known your love was a game (Oh)
Now I can't get you out of my brain (Woah)
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore

EmoticonEmoticon