29 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู)

เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู)
คอร์ด Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู)
I'm in a state,
I'm in a state
I've got my eye on a stranger
I find it hard for my eyes to look away
Am I looking for danger
(maybe I am)
That's why I haven't looked away

I never said I was looking
But I never said
I would mind a dude like you
It came to shove he was pushing
(maybe I am)
Just looking for a dream come true

Vision is blurry I'm nearly flat lined

I think he made my heart stop (yeah)
I think he made my heart stop (yeah)
I love this feeling don’t stop (yeah)
Give me a second baby I need to breathe
I'm in a state
I'm in a state
I'm in a state
I'm in a state
State of emergency

Now that I lost all my focus
Are you to blame or should
I be blaming love
I think he's starting to notice
(just who I am)
And I know I'm who you're thinking of

Vision is blurry I'm nearly flat lined

I think he made my heart stop (yeah)
I think he made my heart stop (yeah)
I love this feeling don’t stop (yeah)
Give me a second baby I need to breathe
I'm in a state
I'm in a state
I'm in a state
I'm in a state

Somebody call 911
And tell them that I'm falling in love
Somebody call 911
I'm thinking that he could be the one

I think he made my heart stop (yeah)
I think he made my heart stop (yeah)
I love this feeling don’t stop (yeah)
Give me a second baby I need to breathe
I'm in a state
I'm in a state
I'm in a state
I'm in a state
State of emergency
EmoticonEmoticon